hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 1996.

Objavljen na Hrčku: 5. 3. 2015.
Sadržaj Puni tekst
REZULTATI ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA LOKALITETA U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA (str.11-34) hrvatskipdf 8 MB
ERGEBNISSE ARCHÄOLOGISCHER FORSCHUNGEN VON ANTIKEN LOKALITÄTENIN VARAŽDINSKE TOPLICE (str.32-33)  
Branka Vikić - Belančić
Izvorni znanstveni članak
 
VARAŽDINSKE TOPLICE U PROSTORU POVIJESNIH ZBIVANJA (str.35-37) hrvatskipdf 1 MB
VARAŽDINSKE TOPLICE IM RAUM DER HlUSTORlSCHEN EREIGNISSE (str.37-37)  
Karmen Jakopović
Prethodno priopćenje
 
KRATAK OSVRT NA DJELOVANJE ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA (str.39-40) hrvatskipdf 598 KB
KURZER RÜCKBUCKAÖFDIE TÄTIGKEITDES INSTITUTES FÜR KlILTURDKNKMALSCHUZ IN VARAŽDINSKE TOPLICE (str.40-40)  
Željko Trstenjak
Prethodno priopćenje
 
BAROKNA BAŠTINA VARAŽDINSKIH TOPLICA S OSVRTOM NA ZAŠTITU I REVITALIZACIJU (str.41-73) hrvatskipdf 12 MB
BAROCKERBE VON VARAŽDINSKE TOPLICE MITEINEM RÜCKBLICKAUFDESSENSCHUTZ UND WIEDERBELEBUNG (str.62-63)  
Božena Filipan
Stručni rad
 
KUKULJEVICEV ODNOS PREMA USMENOM NARODNOM STVARALAŠTVU (str.75-84) hrvatskipdf 4 MB
STELLUNGNAHME VON KUKUUEVIĆ ZUR MÜNDLICHEN VOLKSÜBERLIEFERUNG (str.82-82)  
Ivan Zvonar
Stručni rad
 
IVAN KUKULJEVIC SAKCINSKI KAO EPIGRAFIČAR (str.85-90) hrvatskipdf 2 MB
IVAN KUKUUEVIĆ SAKCINSKI ALS EPIGRAPHIKER (str.89-89)  
Mirjana Matijević-Sokol
Izvorni znanstveni članak
 
KNJIŽNICA ZBORNOG KAPTOLA (str.91-101) hrvatskipdf 4 MB
DIE BIBLIOTHEKDES STIFTSKAPITELS VON ČAZMA UND VARAŽDIN (str.100-100)  
Eduard Vargović
Stručni rad
 
DIE KAPUZINERBIBLIOTHEK IN VARAŽDIN (str.103-109) hrvatskipdf 3 MB
KAPUCINSKA KNJIŽNICA U VARAŽDINU (str.108-108)  
Bono Zvonimir Šagi
Stručni rad
 
KNJIŽNICA URSULINSKOG SAMOSTANA (str.111-118) hrvatskipdf 3 MB
DIE BIBLIOTHEKDES URSULINENKLOSTERS (str.117-117)  
Đurđica Cesar
Stručni rad
 
KNJIŽNICA U DVORCU TRAKOŠĆAN (str.119-124) hrvatskipdf 2 MB
DIE BIBLIOTHEK IM SCHLOSS TRAKOŠĆAN (str.123-123)  
Eduard Vargović
Stručni rad
 
KNJIŽNICE ŽUPNIH CRKAVA U BEDNJI, LEPOGLAVI I IVANCU (str.125-133)  
DIE BIBLIOTHEKEN DER PFARRKIRCHEN IN BEDNJA, LEPOGLAVA UND IVANEC (str.133-133)  
Bosiljka Paska
Stručni rad
 
BIBLIOGRAFSKI IZVORI O METELU OŽEGOVIĆU (str.135-147) hrvatskipdf 5 MB
DIE BIBLIOGRAPHISCHEN QUELLEN UBERMETEL OŽEGOVIĆ (str.147-147)  
Eduard Vargović
Stručni rad
 
PUČKI KALENDARI U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ (str.149-154) hrvatskipdf 2 MB
VOLKSKALENDER IN NORDWESTKROATEN (str.153-153)  
Stjepan Hranjec
Stručni rad
 
ROMANI NENADA BRIXYJA (str.155-170) hrvatskipdf 6 MB
ROMANI NENADA BRIXYJA (str.166-166)  
Denis Peričić
Stručni rad
 
STJEPAN VUKOVIC - UZ 90. OBLJETNICU ROĐENJA (str.171-184) hrvatskipdf 5 MB
STJEPAN VUKOVIC - ANLAßLICH DES 90. GEBURTSTAGES (str.179-180)  
Marina Šimek
Stručni rad
 
USPOREDNI PRIKAZ NEKIH GOSPODARSKIH KARAKTERISTIKA VOJNE KRAJINE I PROVINCIJALA U VRIJEME SJEDINJENJA, A NA OSNOVI POPISA STANOVNIŠTVA IZ 1880. (str.185-193) hrvatskipdf 4 MB
PARALELE DARSTELLUNG EINIGER WIRTSCHAFTLICHEN CHARAKTERISTIKEN DER MILITARGRENZE UND DER PROVINZ ZURDER ZEITDER VEREINIGUNG, UNDAUFGRUND EINWOHNER VERZEICHNISSES 1880. (str.190-191)  
Milivoj Ređep, Olivera Ister
Izvorni znanstveni članak
 
PROIZVODNJA PŠENICE U ŽUPANIJI VARAŽDINSKOJ KRAJEM 19. I POČETKOM 20. STOLJEĆA (str.195-214) hrvatskipdf 7 MB
WEINZENPRODUKTION IM KOMITAT VARAŽDIN ENDE 19. UND ANFANG 20. JAHRHUNDERTS (str.212-212)  
Krsto Kero
Stručni rad
 
ŽELJEZNIČKI PROMET UVJET RAZVITKA INDUSTRIJE VARAŽDINA (str.215-223) hrvatskipdf 4 MB
EISENBAHNVERKEHR ALS BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTWICKLUNG DER INDUSTRIE VARAŽDIN (str.221-222)  
Franjo Ruža
Izvorni znanstveni članak
 
PRIROD SIJENA S LIVADA I PAŠNJAKA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI NA PRIJELOMU 19 . U 20. STOLJEĆE (str.225-257) hrvatskipdf 12 MB
DER HEUERTRAG VON WIESEN UND WEIDENIMKOMITAT VARAŽDIN UM DIE WENDE DES 19. JAHRHUNDERTS (str.250-250)  
Miroslav Žugaj, Benedikt Bojanić-Glavica, Milivoj Ređep
Izlaganje sa skupa
 
GOSPODARSKE PRILIKE U VARAŽDINU U DOBA METELA OŽEGOVIĆA (str.259-263) hrvatskipdf 2 MB
DIE WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE IN VARAŽDIN ZUR ZEIT VONMETEL OŽEGOVIĆ (str.263-263)  
Dragutin Feletar
Stručni rad
 
W - SETS AND APPROXIMATE LIMIT (str.265-280)  
W - SKUPOVI I APROKSIMATIVNI LIMES (str.279-279) hrvatskipdf 4 MB
Ivan Lončar
Izvorni znanstveni članak
 
ÜBERLEGUNGENDERALTEN VARAŽDINERARZTE ÜBER MÖGUCHE SCHÄDEN, DIE BEIDER ARBEIT ENTSTEHEN KÖNNEN UND ÜBER DIE PROFESSIONELLE REHABILITIERUNG  
RAZMIŠLJANJA STARIH VARAŽDINSKIH LIJEČNIKA O ŠTETNOSTI PRI RADU I O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI (str.281-286) hrvatskipdf 2 MB
(str.286-286)  
Gustav Piasek, Martina Piasek
Stručni rad
 
Posjeta: 9.627 *