hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2014.

Objavljen na Hrčku: 24. 2. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-7) hrvatskipdf 842 KB
Ostalo  
Okupljanje pod zaštitom Velike Božice (str.9-13) hrvatskipdf 804 KB
Aleksandra Nikoloska, Inga Vilogorac Brčić
Uvodnik
 
Drugi tematski skup Centra za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti (str.15-19) hrvatskipdf 760 KB
Bruna Kuntić Makvić
Uvodnik
 
Izidinski krug egipatskih ženskih božanstava. Prolegomena (str.21-23) hrvatskipdf 787 KB
Petar Selem
Izlaganje sa skupa
 
Velike mezopotamske božice (str.25-50) hrvatskipdf 1 MB
Great goddesses of Mesopotamia (Summary) (str.50-50)  
Jasmina Osterman
Pregledni rad
 
Frigijska Kibela – planinska Majka (str.51-61) hrvatskipdf 1 MB
The Phrygian goddess Cybele – Mother of the Mountain (Summary) (str.61-61)  
Aleksandra Nikoloska, Inga Vilogorac Brčić
Pregledni rad
 
Neolitička "koiné" i minojska Kreta – prijedlog za razmišljanje (str.63-73) hrvatskipdf 1 MB
Neolithic "koiné" and Minoan Crete – something to reflect upon (Summary) (str.73-73)  
Marina Miličević Bradač
Izvorni znanstveni članak
 
U potrazi za pisanim izvorima o minojskoj Potniji (str.75-85) hrvatskipdf 1 MB
In search of Minoan Potnia in written sources (Summary) (str.85-85)  
Helena Tomas
Pregledni rad
 
Mikenska Potnija u izvorima na pismu linear B (str.87-102) hrvatskipdf 1 MB
Potnia in Linear B inscriptions (Summary) (str.102-102)  
Filip Franković, Jurica Triplat
Pregledni rad
 
Velika Majka Bogova na spomenicima iz Hrvatske (str.103-128) hrvatskipdf 1 MB
The Great Mother of the Gods on monuments from Croatia (Summary) (str.128-128)  
Aleksandra Nikoloska, Inga Vilogorac Brčić
Izvorni znanstveni članak
 
Tužni Istočnjak na rimskim nadgrobnim spomenicima s hrvatskoga povijesnog prostora (str.129-144) hrvatskipdf 1 MB
The mourning Oriental on Roman funerary monuments from Croatia (Summary) (str.144-144)  
Ivona Miletić, Adriana Pavlić, Porin Šćukanec Rezniček, Inga Vilogorac Brčić
Pregledni rad
 
Hrtkovci, lokalitet Vranj, opeka iz kasne antike (str.147-160) hrvatskipdf 1 MB
Hrtkovci, Site Vranj, a Brick from Late Antiquity (Summary) (str.159-160)  
Snežana Kalmaković
Stručni rad
 
Pečat bizantskih careva Lava VI. i Aleksandra iz Podgradine kod Livna (str.161-177) hrvatskipdf 830 KB
Lead seal of emperors Leo VI and Alexander from Podgradina near Livno (Summary) (str.176-177)  
Tomislav Bali
Izvorni znanstveni članak
 
Kreditna trgovina u Rijeci u prvoj polovini 15. stoljeća (str.179-221) hrvatskipdf 1 MB
Credit Commerce in Rijeka in the first half of the 15th century (Summary) (str.220-221)  
Ozren Kosanović
Izvorni znanstveni članak
 
Engleska i Porta od mira u Sremskim Karlovcima do "jedrenskog događaja" (str.223-237) hrvatskipdf 851 KB
England and the Porte from Karlovac Peace Treaty to the "Edirne event" (Summary) (str.236-237)  
Marija Kocić
Izvorni znanstveni članak
 
Zakon o izvlaštenju zemljišta na morskoj obali iz 1914. godine (str.239-261) hrvatskipdf 864 KB
The 1914 Law on Expropriation of Land on the Seacoast (Summary) (str.261-261)  
Mislav Gabelica
Izvorni znanstveni članak
 
Patriotizam i njegove alternative. Njemačko glasilo Student im Volk u Kraljevini Jugoslaviji 1939.-1940. (str.263-275) hrvatskipdf 818 KB
Patriotism and its alternatives. German journal Student im Volk in the Kingdom of Yugoslavia 1939-1940 (Summary) (str.275-275)  
Ivana Cvijović Javorina
Pregledni rad
 
Obljetnice Minhenskog puča u dnevnom tisku Nezavisne Države Hrvatske (str.277-304) hrvatskipdf 851 KB
The Beer Hall Putsch Anniversaries in the Daily Newspapers of the Independent State of Croatia (Summary) (str.303-304)  
Nikola Anušić, Ines Puljić, Filip Vukuša
Izvorni znanstveni članak
 
Represivne mjere redarstvenih vlasti Nezavisne Države Hrvatske prema pripadnicima Hrvatske seljačke stranke u Drugom svjetskom ratu (str.305-323) hrvatskipdf 830 KB
The Repressive Measures of the Police Authorities of the Independent State of Croatia towards Members of the Croatian Peasant Party in WWII (Summary) (str.323-323)  
Davor Kovačić
Pregledni rad
 
Raoul Wallenberg: junaštvo, mit i misterij švedskoga diplomata (str.325-359) hrvatskipdf 911 KB
Raoul Wallenberg: Heroism, Myth and Mystery of a Swedish Diplomat (Summary) (str.359-359)  
Boris Havel
Pregledni rad
 
Fašizam, sport i mladež – ideja i uloga tjelesnoga odgoja i sporta u odgoju i organizaciji Ustaške mladeži, 1941.-1945. (str.361-382) hrvatskipdf 988 KB
Fascism, Sport, and Youth – Idea and Role of Physical Education and Sport in Educating and Organizing the Ustasha Youth, 1941-1945 (Summary) (str.381-382)  
Goran Miljan
Izvorni znanstveni članak
 
Slučaj nadbiskupa Stepinca - irska perspektiva (str.383-399) hrvatskipdf 839 KB
The case of Archbishop Stepinac – the Irish point of view (Summary) (str.398-399)  
Mirjana Cupek Hamill
Pregledni rad
 
Stav vlasti Narodne Republike Makedonije prema Rimokatoličkoj crkvi u 1950-im godinama (Sažetak) (str.401-419) hrvatskipdf 859 KB
The Attitude of the Authorities of the People’s Republic of Macedonia Toward the Roman Catholic Church in the 1950s (str.419-419)  
Borče Ilievski
Izvorni znanstveni članak
 
Romi u doba Holokausta. János Bársony, Ágnes Daróczi (prir.), Pharrajimos: sudbina Roma u doba Holokausta, Zagreb: ArTresor naklada, 2013., str. 261 János Bársony, Pharrajimos: fotografije i dokumenti, Zagreb: ArTresor, 2013., str. 112 (str.423-427) hrvatskipdf 664 KB
Danijel Vojak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Došljaci u Puli: migracije iz austrijske Istre u novom vijeku. Slaven Bertoša, Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku, Pazin - Pula: Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Državni arhiv u Pazinu, 2012., 173 str. (str.428-431) hrvatskipdf 787 KB
Kosana Jovanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Monografija o narodnom preporodu u Istri iz pera poljskog historičara. Antoni Cetnarowicz, Narodni preporod u Istri (1860-1907), Zagreb: Srednja Europa, 2014., str. 262. (prevela Magdalena Najbar-Agičić) (str.431-434) hrvatskipdf 761 KB
Marko Trogrlić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Crveno obilje - (pri)povijest o jednom socijalističkom snu. Francis Spufford, Red Plenty, London: Faber and Faber, 2010., 434 str. (str.435-438) hrvatskipdf 793 KB
Vedran Muić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Suvremeni pogled na jugoslavensku svakodnevicu. Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike, ur. Lada Duraković i Andrea Matošević, Pula-Zagreb: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri, 2013. (str.438-442) hrvatskipdf 768 KB
Sergej Filipović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik povodom desete obljetnice splitskog Odsjeka za povijest. Spalatumque dedit ortum. Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu (ur. Ivan Basić, Marko Rimac), Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest, Split 2014., 616 str. (str.442-446) hrvatskipdf 765 KB
Zrinka Podhraški Čizmek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodna znanstvena konferencija „Ethno-political conflicts between the Adriatic and the Aegean in the 1940s: the long-term impact on diplomacy and cultures of memory“, Beč, 3.-4. srpnja 2014. (str.449-451) hrvatskipdf 756 KB
Anđelko Vlašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni znanstveni kongres Stoljeće hrabrih – arheologija rimskih osvajanja i otpora starosjedilaca u Iliriku za vrijeme Augusta i njegovih nasljednika, Zagreb, 22.-26. rujna 2014. (str.451-454) hrvatskipdf 761 KB
Jana Škrgulja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bibliografija knjiga povijesne tematike objavljenih u Republici Hrvatskoj 2013.-2014. godine (str.455-465) hrvatskipdf 792 KB
Vedran Muić
Bibliografija
 
Upute autorima i suradnicima Radova Zavoda za hrvatsku povijest (str.467-470) hrvatskipdf 799 KB
Ostalo  
Author and Contributor Guidelines (str.471-474) engleskipdf 788 KB
Ostalo  
Popis autora / List of contributing authors (str.475-477) hrvatskipdf 31 KB
Ostalo  
Posjeta: 36.243 *