hrcak mascot   Srce   HID

Šumarski list, Vol. 138 No. 11-12, 2014.


Šumarski list,Vol. 138 No. 11-12
Datum izdavanja: prosinca 2014.

Objavljen na Hrčku: 25. 2. 2015.
Sadržaj Puni tekst
ŠUMARSTVO KAO GOSPODARSKA GRANA, DANAŠNJE STANJE I TRETMAN (str.549-549) hrvatskipdf 71 KB
FORESTRY AS AN ECONOMIC BRANCH, THE CURRENT SITUATION AND TREATMENT (str.550-550) engleskipdf 73 KB
Uvodnik  
UTJECAJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE NA GOSPODARSTVO HRVATSKE (str.551-561) hrvatskipdf 488 KB
THE IMPACT OF FORESTRY AND WOOD INDUSTRY ON CROATIAN ECONOMY (str.561-562)  
Željko Lovrinčević, Davor Mikulić
Izvorni znanstveni članak
 
MORFOLOŠKA VARIJABILNOST NIZINSKOG BRIJESTA (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) NA PODRUČJU KONTINENTALNE HRVATSKE (str.563-571) hrvatskipdf 513 KB
MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF THE FIELD ELM (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) IN CONTINENTAL CROATIA (str.571-572)  
Marko Zebec, Marilena Idžojtić, Igor Poljak
Izvorni znanstveni članak
 
TREE VOLUME MODEL ESTIMATES AND NEAREST NEIGHBOR ANALYSIS IN THE STANDS OF SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) IN THE CENTRAL PART OF RODOPE MOUNTAIN (str.573-582) engleskipdf 336 KB
MODELI PROCJENE VOLUMENA STABALA TE ANALIZA STRUKTURNIH ODNOSA METODOM NAJBLIŽIH SUSJEDA U SASTOJINAMA OBIČNOG BORA (Pinus sylvestris L.) U SREDIŠNJEM MASIVU RODOPA (str.582-582)  
Kyriaki Kitikidou, Elias Milios, Ioannis Lipiridis
Izvorni znanstveni članak
 
MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL SEED CHARACTERISTICS OF TAURUS FIR (Abies cilicica /Ant. et Kotschy/Carriére) IN TURKEY (str.583-591) engleskipdf 454 KB
MORFOLOŠKA I FIZIOLOŠKA SVOJSTVA SJEMENA CILICIJSKE JELE (Abies cilicica /Ant. et Kotschy/Carriére) U TURSKOJ (str.592-592)  
Mustafa Yilmaz, Tefide Yüksel
Izvorni znanstveni članak
 
RASPROSTRANJENOST ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill.) I NJEGOV UTJECAJ NA VEGETACIJU I STRUKTURU PEJZAŽA ŠIREG ŠIBENSKOG PODRUČJA (str.593-600) hrvatskipdf 474 KB
DISTRIBUTION OF ALEPPO PINE (Pinus halepensis Mill.) AND ITS EFFECT ON VEGETATION AND LANDSCAPE STRUCTURE OF WIDER AREA OF ŠIBENIK (str.600-600)  
Ivan Tekić, Borna Fuerst-Bjeliš, Anamarija Durbešić
Pregledni rad
 
Posjeta: 6.381 *