hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2004.

Objavljen na Hrčku: 27. 2. 2015.
Sadržaj Puni tekst
BIBLIOGRAFSKI PREGLED TISKANIH DJELA I RUKOPISA IVANA KRSTITELJA LALANGUEA TE RADOVA O NJEGOVOM ŽIVOTU I RADU'" (str.11-20) hrvatskipdf 3 MB
BIBLIOGRAPHISCHE ÜBERSICHTDER GEDRUCKTEN WERKE VONJ.B. LALANGUE UND DER PUBLIKATIONEN ÜBER SEIN LEBEN UND SCHAFFEN (str.19-19)  
Vid Lončarić
Stručni rad
 
ODRAZI FARMAKOGNOZIJE U DJELU MEDICINA RURALIS IVANA KRSTITELJA LALANGUEA (str.21-30) hrvatskipdf 3 MB
REFLECTIONS OF PHARMACOGNOSY IN LALANGUE'S MEDICINA RURALIS ILLITI VRACHTVA LADANYSZKA (str.29-29)  
Vladimir Grdinić, Renata Jurišić
Izvorni znanstveni članak
 
OPAŽANJA IVANA KRSTITELJA LALANGUEA NA TRAGU IDEJA MODERNE MEDICINE RADA U HRVATSKOJ (str.31-37) hrvatskipdf 3 MB
JOHN THE BAPTIST LALANGUE - HERALDING IDEAS OF MODERN OCCUPATIONAL HEALTH IN CROATIA (str.36-37)  
Gustav Piasek, Martina Piasek
Stručni rad
 
POVIJESNE PRILIKE U VARAŽDINU U VRIJEME OSNIVANJA I DJELOVANJA EKSTENZE (str.39-52) hrvatskipdf 5 MB
HISTORISCHE VERHÄLTNISSE IN VARAŽDIN ZUR ZEITDER GRÜNDUNG UND TÄTIGKEITDER "EXTENSE" (str.50-51)  
Ljubica Radović
Stručni rad
 
GIMNAZIJA U VARAŽDINU U RAZDOBLJU DJELOVANJA VARAŽDINSKE GIMNAZIJSKE EKSTENZE (str.53-71) hrvatskipdf 7 MB
DAS VARAŽDINER GYMNASIUM IN DER ZEIT DER WIRKUNG DER EKSTENZE (str.69-70)  
Đurđica Cesar
Stručni rad
 
HISTORIJAT VARAŽDINSKE GIMNAZIJSKE EKSTENZE (str.73-86) hrvatskipdf 6 MB
GESCHICHTE DER»EKSTENZA» AM VARAŽDINER GYMNASIUM (str.81-82)  
Siniša Horvat
Izvorni znanstveni članak
 
SREDNJOŠKOLSKA EKSTENZA U KARLOVCU (str.87-95) hrvatskipdf 4 MB
THE SECONDARY SCHOOL EKSTENZA AUT IN KARLOVAC (str.94-95)  
Draženka Polović
Pregledni rad
 
POŽEŠKA EKSTENZA 1920. - 1990. (str.97-116) hrvatskipdf 8 MB
POPULAR SECONDARY SCHOOL EKSTENZA IN POŽEGA 1920 - 1990 (str.109-110)  
Filip Potrebica
Izvorni znanstveni članak
 
NAJISTAKNUTIJI EKSTENZINI DJELATNICI (str.117-132) hrvatskipdf 7 MB
DIE BEDEUTENDSTEN VERTRETER DER VARAŽDINER ^EKSTENZA^ (str.125-126)  
Siniša Horvat
Izvorni znanstveni članak
 
MATIJA VALJAVEC - PRIREĐIVAČ CRKVENIH PRIKAZANJA STAROHRVATSKIH XVI. I XVII. VIJEKA STARI PISCI HRVATSKI, KNJIGA XX., JAZU ZAGREB, 1893. (str.133-137) hrvatskipdf 2 MB
MATIJA VALJAVEC-HERAUSGEBER DERALTKROATISCHEN KIRCHENSPIELE DES 16 UND 17JAHRHUNDERTS. ALTE KROATISCHE SCHRIFTSTELLER, BAND XX, JAZU ZAGREB 1893 (str.136-136)  
Nikola Batušić
Izvorni znanstveni članak
 
MATIJA VALJAVEC KAO PRIREĐIVAČ KNJIGA U AKADEMIJINOJ SERIJI «STARI PISCI HRVATSKI» (str.139-144) hrvatskipdf 2 MB
MATIJA VALJAVEC ALS HERA USGEBER VON B ÜCHERN IN DER SERIE DER AKADEMIE «ALTE KROETISCHE SCHRIFSTELLER» (str.143-143)  
Rafo Bogišić
Izvorni znanstveni članak
 
MATIJA VALJAVEC I NJEGOVO KNJIŽEVNO DJELO (str.145-153) hrvatskipdf 4 MB
MATIJA VALJAVEC UND SEIN LITERARISCHES WERK (str.152-153)  
Jože Pogačnik
Izvorni znanstveni članak
 
MATIJA VALJAVEC PRVI PRINOSNIK KAJKAVSKIH RIJECI ZA AKADEMIJIN RJEČNIK (str.155-173) hrvatskipdf 8 MB
MATIJA VALJAVEC PRVI PRINOSNIK KAJKAVSKIH RIJECI ZA AKADEMIJIN RJEČNIK (str.165-165)  
Alojz Jembrih
Stručni rad
 
PRIMJENLJIVOST VALJAVČEVIH ZAPISA U DANAŠNJOJ ŠKOLI (str.175-178) hrvatskipdf 1 MB
PRIMJENLJIVOST VALJAVČEVIH ZAPISA U DANAŠNJOJ ŠKOLI (str.178-178)  
Stjepan Hranjec
Prethodno priopćenje
 
ZNAČENJE KRISTIJANOVIĆEVIH DUHOVNO-PROPOVJEDNIČKIH DJELA (str.179-185) hrvatskipdf 3 MB
BEDEUTUNG DER GEISTLICHEN UND PREDIGTEN-SCHRIFTEN VON KRISTIJANOVIĆ (str.184-184)  
Mijo Korade
Izvorni znanstveni članak
 
VLADIMIR - DRAMSKI FRAGMENT IGNACA KRISTIJANOVIĆA (str.187-193) hrvatskipdf 3 MB
VLADIMIR - DRAMA FRAGMENTE VONIGNAC KRISTIJANOVIĆ (str.192-192)  
Nikola Batušić
Izvorni znanstveni članak
 
KRISTIJANOVIĆ I KOPITAR (str.195-203) hrvatskipdf 3 MB
KRISTIJANOVIĆ ET KOPITAR (str.201-201)  
Vladimir Horvat
Stručni rad
 
GOSPODARSKI ELEMENTI RAZVITKA GRADA KOPRIVNICE OD SREDINE XVIII. STOLJEĆA DO 1872. GODINE (str.205-232) hrvatskipdf 12 MB
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY OF KOPRIVNICA, FROM MID - 18TH CENTURY TO 1872 (str.225-225)  
Hrvoje Petrić
Stručni rad
 
BAROKNI OLTARNI RETABL SV. ANTUNA PADOVANSKOG, VUKMANIĆ, 17. ST.' (str.233-260) hrvatskipdf 8 MB
BAROCKRETABEL DES HL ANTUN PADOVANSKI, VUKMANIĆ, 17 JH. (str.257-257)  
Velimir Ivezić
Stručni rad
 
PRILOG BIBLIOGRAFIJI OBJAVLJENIH RADOVA1986.- 2003 (str.261-271) hrvatskipdf 4 MB
Slobodan Kaštela
Pregledni rad
 
Posjeta: 9.159 *