hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 38 No. 74, 2014.


Datum izdavanja: prosinca 2014.

Objavljen na Hrčku: 5. 3. 2015.
Sadržaj Puni tekst
DOPUNA SAZNANJA O POBOŽNOSTI SPLITSKIH OBRTNIKA U 15. STOLJEĆU (str.1-21) hrvatskipdf 338 KB
ADDITIONAL INFORMATION ABOUT DEVOTION OF CRAFTSMEN FROM SPLIT IN THE FIFTEENTH CENTURY (str.1-21)  
Tonija ANDRIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
OD SAJMA DO SAJMA: POMORSKI OBALNI PROMET U RITMU SVETACA ZAŠTITNIKA NA JADRANU KRAJEM SREDNJEGA VIJEKA (str.23-40) hrvatskipdf 309 KB
FROM FAIR TO FAIR: MARITIME COASTAL TRADE AND THE RHYTHM OF PATRON SAINTS’ FESTIVITIES ON THE ADRIATIC AT THE END OF THE MIDDLE AGES (str.23-40)  
Sabine Florence FABIJANEC
Izvorni znanstveni članak
 
MARIJANSKO SVETIŠTE MONTEORTONE U OPORUKAMA HRVATSKIH USELJENIKA U MLETCIMA (SREDINA 15. STOLJEĆA – POČETAK 16. STOLJEĆA) (str.41-49) hrvatskipdf 229 KB
MARIAN SANCTUARY IN MONTEORTONE IN THE LAST WILLS OF THE CROATIAN IMMIGRANTS IN VENICE (MID 15TH – BEGINNING OF 16TH CENTURY) (str.41-49)  
Lovorka ČORALIĆ – Maja KATUŠIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
ZBIRKE STRANIH RIJETKIH KNJIGA 16. STOLJEĆA U KNJIŽNICAMA HRVATSKE FRANJEVAČKE PROVINCIJE SV. ĆIRILA I METODA: FRANJEVAČKI SAMOSTAN U KLANJCU (str.51-66) hrvatskipdf 665 KB
COLLECTIONS OF FOREIGN RARE BOOKS FROM THE SIXTEENTH CENTURY IN THE LIBRARIES OF THE CROATIAN FRANCISCAN PROVINCE OF ST. CYRIL AND METHODIUS: FRANCISCAN MONASTERY IN KLANJEC (str.51-66)  
Juraj LOKMER – Fila BEKAVAC LOKMER
Pregledni rad
 
MATERIJALNE PRILIKE SRIJEMSKE BISKUPIJE KRAJEM 17. STOLJEĆA I U 18. STOLJEĆU (str.67-89) hrvatskipdf 282 KB
FINANCIAL SITUATION IN THE DIOCESE OF SYRMIA AT THE END OF THE SEVENTEENTH AND DURING THE EIGHTEENTH CENTURY (str.67-89)  
Dubravka BOŽIĆ BOGOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
OBNOVA FRANJEVAČKOG TREĆEG REDA U HRVATSKOJ U PRVOJ POLOVICI 20. STOLJEĆA (str.91-115) hrvatskipdf 289 KB
RESTORATION OF THE FRANCISCAN THIRD ORDER IN CROATIA IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY (str.91-115)  
Daniel PATAFTA
Izvorni znanstveni članak
 
FROM PRISONER OF FASCIST ITALY TO PASTOR IN THE ARCHDIOCESE OF NEW YORK: REV. NICHOLAS FABIJANIĆ (1913. – 1980.) (str.117-133)  
FROM PRISONER OF FASCIST ITALY TO PASTOR IN THE ARCHDIOCESE OF NEW YORK: REV. NICHOLAS FABIJANIĆ (1913–1980) (str.117-133) engleskipdf 263 KB
Stan GRANIC
Izvorni znanstveni članak
 
ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES OF THE CROATIAN ORTHODOX CHURCH DURING 1942 AND 1943: EXAMPLE OF GREAT COUNTY OF POSAVJE  
OSNUTKU I DJELOVANJU HRVATSKE PRAVOSLAVNE CRKVE TIJEKOM 1942. I 1943. GODINE: PRIMJER VELIKE ŽUPE POSAVJE (str.135-163) hrvatskipdf 305 KB
Nikica BARIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
PROBLEM ŠKOLOVANJA BOSANSKOHERCEGOVAČKOG KATOLIČKOG SVEĆENIČKOG POMLATKA TIJEKOM PRVA DVA DESETLJEĆA KOMUNISTIČKE VLASTI (str.165-190) hrvatskipdf 291 KB
PROBLEMS OF EDUCATING CATHOLIC PRIESTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA DURING THE FIRST TWO DECADES OF COMMUNIST REGIME (str.165-190)  
Miroslav AKMADŽA
Izvorni znanstveni članak
 
SUDSKI PROCES BOGOSLOVIMA VISOKE TEOLOŠKE ŠKOLE U RIJECI 1955. GODINE (str.191-207) hrvatskipdf 263 KB
COURT TRIAL AGAINST SEMINARIANS OF HIGH THEOLOGIAN SCHOOL IN RIJEKA IN 1955 (str.191-207)  
Stipan TROGRLIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
KATOLIČKA CRKVA U HRVATSKOJ NA RAZMEĐU TRADICIONALNOSTI I MODERNOSTI: NOVI PRIJEPORI EUROPSKE STVARNOSTI (str.209-224) hrvatskipdf 256 KB
CATHOLIC CHURCH IN CROATIA AT THE CROSSROADS BETWEEN TRADITIONALISM AND MODERNITY: NEW DISPUTES IN EUROPEAN REALITY (str.209-224)  
Andreja SRŠEN
Pregledni rad
 
Krešimir KUŽIĆ, Hrvatska obala u putopisima njemačkih hodočasnika (XIV. – XVII. st.), Književni krug (Biblioteka znanstvenih djela, sv. 174), Split, 2013., 623 str. (str.225-227) hrvatskipdf 185 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivana PRIJATELJ PAVIČIĆ, U potrazi za izgubljenim slikarstvom: o majstoru Lovru iz Kotora i slikarstvu na prostoru od Dubrovnika do Kotora tijekom druge polovice XV. stoljeća, Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik, Dubrovnik, 2013., 399 str. (str.227-229) hrvatskipdf 185 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rina KRALJ-BRASSARD, Djeca milosrđa: napuštena djeca u Dubrovniku od 17. do 19. stoljeća, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik, 2013., 450 str. (str.229-231) hrvatskipdf 196 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stanko JAMBREK, Reformacija u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu, Srednja Europa – Biblijski institut, Zagreb, 2013., 464 str. (str.231-233) hrvatskipdf 192 KB
Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marijan KARAULA, Franjevci Bosne Srebrene u Albaniji, Naša ognjišta, Tomislavgrad, 2012., 177 str. (str.233-236) hrvatskipdf 196 KB
Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marinko TOMASOVIĆ, Mijat Sabljar (1790. – 1865.) i Makarsko primorje, Gradski muzej Makarska, Makarska, 2013., 120 str. (str.236-237) hrvatskipdf 192 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan CIFRIĆ, Leksikon socijalne ekologije, Školska knjiga, Zagreb, 2012., 466 str. (str.237-238) hrvatskipdf 181 KB
Ana BIOČIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. (ur. Joško BELAMARIĆ, Bratislav LUČIN, Marko TROGRLIĆ, Josip VRANDEČIĆ), Književni krug Split, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, 2014., 534 str. (str.238-242) hrvatskipdf 237 KB
Tonija ANDRIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju: zbornik radova sa znanstvenoga skupa Glagoljica na biogradskom području održanoga 17. studenoga 2012. u Biogradu (gl. urednik Vjekoslav ĆOSIĆ), Grad Biograd – Ogranak Matice hrvatske u Zadru – Sveučilište u Zadru, Biograd – Zadar, 2013., 290 str. (str.242-244) hrvatskipdf 227 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik o Emeriku Paviću (ur. Pavao KNEZOVIĆ – M. JERKOVIĆ), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014., 498 str. (str.244-247) hrvatskipdf 213 KB
Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, vol. 1, Zadar, 2013., 231 str. (str.247-249) hrvatskipdf 194 KB
Filip NOVOSEL
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Makarsko primorje (ur. Marinko TOMASOVIĆ), sv. 10, Gradski muzej Makarska, Makarska, 2012., 312 str. (str.249-251) hrvatskipdf 182 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
U SPOMEN NA JACQUESA LE GOFFA (1924. – 2014.) (str.253-255) hrvatskipdf 169 KB
Marko Medved
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Primljene publikacije (str.257-259) hrvatskipdf 146 KB
Marijan Biškup
Ostalo
 
Posjeta: 13.940 *