hrcak mascot   Srce   HID

Praktični menadžment : stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta,Vol. 5 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2014.

Objavljen na Hrčku: 3. 3. 2015.
Sadržaj Puni tekst
ANALIZA ZNAČAJKI RODNO UVJETOVANOG KOMUNIKACIJSKOG STILA U PODUZETNIČKOM DISKURSU (str.7-16) hrvatskipdf 469 KB
Nikolina Borčić, Sanja Kostelac, Jadranka Škarica
Prethodno priopćenje
 
ETIKA U RAČUNOVODSTVU (str.17-22) hrvatskipdf 593 KB
Malči Grivec
Pregledni rad
 
MARKETINŠKI ELEMENTI U FUNKCIJI RAZVOJA HRVATSKOGA TRŽIŠTA OSIGURANJA (str.23-29) hrvatskipdf 470 KB
Miro Stipić, Hrvoje Stipić
Pregledni rad
 
UPRAVLJANJE ČIMBENICIMA PROFITABILNOSTI INFORMACIJSKOG SEKTORA (str.30-42) hrvatskipdf 532 KB
Nataša Rupčić, Marina Kurjaković
Pregledni rad
 
ANALITIČKI PRISTUP FINANCIRANJU DUGOTRAJNE IMOVINE PUTEM LEASINGA (str.43-47) hrvatskipdf 293 KB
Dominika Crnjac
Stručni rad
 
GLOBALIZACIJA KAO PROCES RADA (str.48-54) hrvatskipdf 396 KB
Štros Danimir, Maja Coner, Danijel Bukovinski
Stručni rad
 
INNOVATION AS A GENERATOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT (str.55-60) engleskipdf 462 KB
Marina Jovićević Simin, Miladin Kalinić, Dragan Janjušić
Stručni rad
 
MATEMATIČKI MODEL ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA NA RAZINI PODRUČNE SAMOUPRAVE (str.61-69) hrvatskipdf 553 KB
Miroslav Huđek
Stručni rad
 
MODEL I SIMULACIJA KVADRATURNOG HIBRIDA ŠIROKOPOJASNOG BALANSNOG MIKROVALNOG POJAČALA (str.70-75) hrvatskipdf 391 KB
Ciriković Enes
Stručni rad
 
PREBUKIRANJE KAO NAČIN UPRAVLJANJA KAPACITETIMA U HOTELIJERSTVU (str.76-90) hrvatskipdf 784 KB
Željko Deković
Stručni rad
 
PRIMJENA FTOPSIS METODE I IGARA PROTIV PRIRODE U IZBORU DOBAVLJAČA (str.91-97) hrvatskipdf 459 KB
Adis Puška
Stručni rad
 
RAZVOJ STARTUP KULTURE U HRVATSKOJ U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA (str.98-102) hrvatskipdf 524 KB
Gordana Nikolić, Dario Zorić
Stručni rad
 
SOCIO - PSIHOLOŠKI ASPEKTI ODLUČIVANJA (str.103-108) hrvatskipdf 433 KB
Bulog Ivana, Luka Dadić
Stručni rad
 
STAVOVI POTROŠAČA U PROMOTIVNIM AKTIVNOSTIMA (str.109-114) hrvatskipdf 786 KB
Stanislav Nakić
Stručni rad
 
SUVREMENE MARKETINŠKE STRATEGIJE I BRENDIRANJE PROIZVODA KAO IZAZOVI GLOBALNOG MARKETINGA (str.115-123) hrvatskipdf 442 KB
Marija Orlović, Aleksandra Krajnović, Jurica Bosna
Stručni rad
 
TEHNIKE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA U FUNKCIJI UPRAVLJANJA PRODAJOM (str.124-13) hrvatskipdf 420 KB
Josip Rajnović
Stručni rad
 
Posjeta: 27.268 *