hrcak mascot   Srce   HID

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu,No. 5
Datum izdavanja: ožujka 2012.

Objavljen na Hrčku: 12. 3. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Stilističke interpretacije: Danijel Dragojević - Mak Dizdar (str.5-25) hrvatskipdf 453 KB
Stylistic interpretations: Danijel Dragojević - Mak Dizdar (str.5-25)  
Joško Božanić
Izvorni znanstveni članak
 
Kačićevo čitanje Glavinića (str.27-42) hrvatskipdf 592 KB
Kačić's reading of Glavinić (str.27-42)  
Miroslav Palameta
Izvorni znanstveni članak
 
Lada i Ljeljo u folkloristici Hrvata i slavenskom kontekstu (str.43-62) hrvatskipdf 443 KB
Lada and Ljeljo in the folklore of Croats and Slavic context (str.43-62)  
Marko Dragić
Izvorni znanstveni članak
 
Tko je ubio djevojčicu sa žigicama, a koga (je ubila) Crvenkapica? Ili: o (postmodernim) hrvatskim krimićima (str.63-98) hrvatskipdf 590 KB
Who killed The Little Match Girl, and whom (killed) the Little Red Riding Hood? Or: about (postmodern) Croatian crime fiction. (str.63-98)  
Boris Škvorc
Izvorni znanstveni članak
 
Lik zlog svećenika u romanu Tajna krvavog mosta (str.99-113) hrvatskipdf 448 KB
The character of the evil priest in the novel The secret of a bloody bridge (str.99-113)  
Gordana Galić Kakkonen, Lucijana Armanda
Izvorni znanstveni članak
 
Retorički tropi u hrvatskim dnevnim novinama (str.115-128) hrvatskipdf 821 KB
Rhetorical tropes in Croatian daily newspapers (str.115-128)  
Anita Runjić-Stoilova
Izvorni znanstveni članak
 
Popeljuha Zavaljuha: stilistička interpretacija narodne bajke (str.129-145) hrvatskipdf 430 KB
Popeljuha Zavaljuha: a stylistic interpretation of a Cinderella folk tale (str.129-145)  
Eni Buljubašić
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski lingvist Dalibor Brozović (str.147-154) hrvatskipdf 318 KB
Croatian Linguist Dalibor Brozović (str.147-154)  
Josip Lisac
Pregledni rad
 
Suvremeni zapisi tradicijske baštine u Ceri (str.155-174) hrvatskipdf 471 KB
Contemporary Notes on Traditional Heritage in Cera (str.155-174)  
Marko Dragić, Nikola Sunara
Pregledni rad
 
Hrvati u Gradišću i Zapadnoj Mađarskoj u djelima Mate Ujevića (str.175-194) hrvatskipdf 450 KB
Croatians in Gradišće in Western Hungary in the Work of Mate Ujević (str.175-194)  
Sanja Vulić
Pregledni rad
 
O fonološkim obilježjima jezika Poljičkog statuta i današnjeg govora Srijana (str.195-209) hrvatskipdf 488 KB
On the Phonological Characteristics of the Statute of Poljica and Contemporary Speech of Srijane (str.195-209)  
Marijana Tomelić Ćurlin
Pregledni rad
 
Osobna imena i upisivanje prokletstva u zbirci priča "Inšallah Madona, Inšallah" Miljenka Jergovića (str.211-220) hrvatskipdf 384 KB
Personal Names and Curse Registering in Miljenko Jergović's Short Stories Collection ,,Inšallah Madona, Inšallah" (str.211-220)  
Nebojša Lujanović
Pregledni rad
 
Ima li smisla pisati u ratu? Imali li smisla pisati o ratu? /Autorefleksija nad zapisima o Riđanu, Petru i Pavlu (1991.-1998.)/ (str.221-231) hrvatskipdf 386 KB
Is There any Sense in Writing During the War Time? Is There any Sense in Writing About the War? /Autoreflexion Over on the Red Horse, Peter and Paul (1991-1998)/ (str.221-231)  
Helena Peričić
Stručni rad
 
Kolokacije u nastavi inojezičnoga hrvatskog (str.233-249) hrvatskipdf 421 KB
Collocations in Teaching Croatian as a Foreign Language (str.233-249)  
Helena Burić, Josip Lasić
Stručni rad
 
Video u nastavi inojezičnog hrvatskog (str.251-262) hrvatskipdf 380 KB
Use of Video in Teaching Croatian as a Second Langauge (str.251-262)  
Josipa Korljan
Stručni rad
 
Figurativnost talijanskih i hrvatskih novinskih naslova (str.265-277)  
Figurativita dei Titoli Giornalistici Italiani e Croati (str.265-277) talijanskipdf 487 KB
Magdalena Nigoević, Josip Galić
Izvorni znanstveni članak
 
Disciplina naracije: Andrea Camilleri kao „Novelliere“ (str.279-290) hrvatskipdf 383 KB
Discipline of Narration: Andrea Camilleri as “Novelliere” (str.279-290)  
Srećko Jurišić, Paula Župić
Prethodno priopćenje
 
Iskustvo američkih Kineza i „melting pot“ (str.291-311)  
Chinese American Experience and "The Melting Pot" (str.291-311) engleskipdf 425 KB
Gordan Matas
Prethodno priopćenje
 
O indirektnome objektu u engleskome i hrvatskome jeziku (str.313-325) hrvatskipdf 415 KB
On the Indirect Object in English and Croatian (str.313-325)  
Nataša Stojan
Prethodno priopćenje
 
In memoriam. Riječ dekana prof. dr. Marka Trogrlića na komemoraciji pok. prof. dr. Stojanu Vrljiću (1950.-2012.) (str.327-329) hrvatskipdf 206 KB
Marko Trogrlić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Hrvatski kao 24. službeni jezik Europske Unije (str.333-335) hrvatskipdf 221 KB
Jagoda Granić
Ostalo
 
Marina Marasović-Alujević: imena Splićana od postanka grada do kraja XVIII. stoljeća (str.337-339) hrvatskipdf 303 KB
Katarina Lozić Knezović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Europa i demokracija. Osvrt na međunarodni tečaj. Filozofija i demokracija. Dubrovnik 2012. (str.341-346) hrvatskipdf 295 KB
Ljudevit Hanžek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 27.271 *