hrcak mascot   Srce   HID

Sestrinski glasnik, Vol. 20 No. 1, 2015.


Datum izdavanja: travanj 2015.

Objavljen na Hrčku: 31. 3. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Zašto nove upute za autore, izjava o autorstvu i sukobu interesa, izjava o prijenosu prava na izdavača (str.3-5) hrvatskipdf 172 KB
Višnja Vičić-Hudorović
Uvodnik
 
23. Svjetski dan bolesnika (str.6-7) hrvatskipdf 164 KB
Stjepan Baloban
Uvodnik
 
Zahtjevnost zdravstvene njege u zbrinjavanju bolesnika s teškim poremećajem svijesti u odnosu na osnovne ljudske potrebe (str.8-14) hrvatskipdf 192 KB
Marijana Neuberg, Bojana Filej
Izvorni znanstveni članak
 
Usporedba prekomjernog uživanja alkohola među učenicima u dvjema srednjim medicinskim školama (str.15-20) hrvatskipdf 198 KB
Danica Železnik, Nea Bošnjak, Boris Miha Kaučić
Stručni rad
 
Učinci radnog okoliša na ishode kvalitete zdravstvene njege (str.21-26) hrvatskipdf 551 KB
Tatjana Munko, Jadranka Mustajbegović, Milan Milošević
Stručni rad
 
Zadovoljstvo poslom kod medicinskih sestara i tehničara u odnosu na mjesto rada (str.27-32) hrvatskipdf 200 KB
Ivana Barać, Jadranka Plužarić, Sanja Kanisek, Lorna Dubac Nemet1
Izvorni znanstveni članak
 
Stavovi medicinskih sestara prema osobama s invaliditetom (str.33-38) hrvatskipdf 247 KB
Marija Ljubičić, Sonja Šare, Nina Bratović
Stručni rad
 
Jesu li medicinske sestre educirane za provođenje neinvazivne ventilacije? (str.39-434) hrvatskipdf 892 KB
Slađana Režić, Tanja Zovko, Ana Savović, Štefanija Lončar
Stručni rad
 
Uzroci i mogućnost ublažavanja stresa medicinskih sestara na traumatološkom odjelu - iskustva Kliničke bolnice (str.44-46) hrvatskipdf 184 KB
Melita Mesar, Valentina Košćak, Andreja Starčević
Izvorni znanstveni članak
 
Učestalost diabetes mellitusa u Općoj bolnici u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (str.47-52) hrvatskipdf 261 KB
Tomislav Smiljanić, Zrinka Puharić, Marina Friščić, Tatjana Badrov
Stručni rad
 
Antropometrijske karakteristike šake – pregledni članak (str.53-59) hrvatskipdf 2 MB
Robert Bender, Marko Margaritoni
Pregledni rad
 
Bioetika u perinatalnom razdoblju (str.60-63) hrvatskipdf 185 KB
Tanja Glavaš
Pregledni rad
 
Pristupi krvotoku za hemodijalizu (str.64-67) hrvatskipdf 489 KB
Goran Halovanić
Pregledni rad
 
Proces zdravstvene njege bolesnika s prijelomom potkoljenice (str.68-71) hrvatskipdf 634 KB
Tihana Harapin, Valentina Košćak, Melita Mesar
Stručni rad
 
Stres uzrokovan radnim okruženjem medicinskih sestara/tehničara u Općoj bolnici Dubrovnik (str.72-74) hrvatskipdf 231 KB
Mirela Marlais, Narcis Hudorovic
Kratko priopćenje
 
Otvorenje prve ambulante za liječenje seksualnih poremećaja u Hrvatskoj - Opća bolnica Karlovac, [23. lipnja 2014] (str.75-76) hrvatskipdf 433 KB
Ksenija Cazin, Josipa Rožman
Kratko priopćenje
 
Zdravstvena njega bolesnika s aortnom insuficijencijom IV stupnja i fibroundulacijom atrija (str.77-80) hrvatskipdf 174 KB
Martina Računica
Stručni rad
 
Društvo za kvalitetu - Hrvatska udruga medicinskih sestara, Kontrola kvalitete sestrinske dokumentacije (str.81-82) hrvatskipdf 155 KB
Ivana Maričić Lučić
Pismo uredniku
 
Zahvala autorima Sestrinski glasnik/Nursing Journal 2014 godina Thanking to authors Sestrinski glasnik/Nursing Journal year 2014 (str.83-83) hrvatskipdf 117 KB
Višnja Vičić-Hudorović
Bibliografija
 
Zahvala recenzentima Sestrinski glasnik/Nursing Journal 2014 godina Thanking to reviewers Sestrinski glasnik/Nursing Journal year 2014 (str.84-84) hrvatskipdf 116 KB
Višnja Vičić-Hudorović
Bibliografija
 
Članci prihvaćeni za objavljivanje/Accepted manuscripts (str.85-86) hrvatskipdf 138 KB
Višnja Vičić-Hudorović
Bibliografija
 
CORRIGENDUM [Sestrinski Glasnik/Nursing Journal 2014; Vol 19, No 3, 2014, str. 175-262 2011] (str.87-87) hrvatskipdf 123 KB
Višnja Vičić-Hudorović
Ispravak
 
Posjeta: 22.532 *