hrcak mascot   Srce   HID

Poredbeno pomorsko pravo, Vol. 53 No. 168, 2014.


Datum izdavanja: prosinca 2014.

Objavljen na Hrčku: 3. 4. 2015.
Sadržaj Puni tekst
KONCEPT JEDINSTVENE MORSKE GRANICE I RJEŠAVANJE SPORA O RAZGRANIČENJU U CRNOME MORU : Rumunjska – Ukrajina (str.1-40) hrvatskipdf 2 MB
THE CONCEPT OF A SINGLE MARITIME BOUNDARY AND THE SETTLEMENT OF A DISPUTE CONCERNING DELIMITATION IN THE BLACK SEA : Romania – Ukraine (str.1-40)  
Marina Vokić Žužul
Izvorni znanstveni članak
 
MEĐUNARODNI POMORSKI ODBOR I RASPRAVA O IZMJENAMA I DOPUNAMA MEĐUNARODNE KONVENCIJE O SPAŠAVANJU IZ 1989. GODINE (str.41-81) hrvatskipdf 640 KB
COMITÉ MARITIME INTERNATIONAL AND THE DISCUSSION WITH REGARD TO THE AMENDMENTS TO THE 1989 INTERNATIONAL SALVAGE CONVENTION (str.41-81)  
Igor Vio, Mišo Mudrić
Izvorni znanstveni članak
 
OBVEZNO PELJARENJE NA TEMELJU NOVIH ODREDABA POMORSKOG ZAKONIKA (str.83-99) hrvatskipdf 473 KB
COMPULSORY PILOTAGE BASED ON THE NEW PROVISIONS OF THE CROATIAN MARITIME CODE (str.83-99)  
Ranka Petrinović, Nora Matulić Sumić
Izvorni znanstveni članak
 
IZMJENE I DOPUNE POMORSKOG ZAKONIKA GLEDE UGOVORA O PRIJEVOZU PUTNIKA I NJIHOVE PRTLJAGE MOREM (str.101-125) hrvatskipdf 515 KB
AMENDMENTS TO THE MARITIME CODE IN RESPECT OF THE CONTRACT OF CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA (str.101-125)  
Marija Pospišil-Miler
Pregledni rad
 
NOVINE U ZAKONU O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU IZ 2013. GODINE (str.127-142) hrvatskipdf 466 KB
NOVELTIES IN THE LAW ON LINER SHIPPING AND OCCASIONAL COASTAL MARITIME TRAFFIC OF 2013 (str.127-142)  
Nikola Mandić, Petra Amižić Jelovčić
Pregledni rad
 
POREDBENA ANALIZA UREĐENJA NEKIH PITANJA OVRŠNE PRODAJE POMORSKOG BRODA (str.143-167) hrvatskipdf 462 KB
COMPARATIVE ANALYSIS REGULATING SOME QUESTIONS REGARDING THE ENFORCEMENT SALE OF MARITIME SHIP (str.143-167)  
Dean Vuleta
Pregledni rad
 
PRAVNI ASPEKTI GRADNJE I ISPORUKE BRODA (str.169-180) hrvatskipdf 397 KB
LEGAL ASPECTS OF CONSTRUCTION AND DELIVERY OF A VESSEL (str.169-180)  
Zoran Tasić
Stručni rad
 
UZROČNA VEZA IZMEĐU BOLESTI I RADA NA BRODU : (prikaz presude) (str.181-183) hrvatskipdf 266 KB
CAUSAL LINK BETWEEN DISEASE AND WORK ON BOARD (str.181-183)  
Vesna Skorupan Wolff
Ostalo
 
ISKLJUČIVA MJESNA NADLEŽNOST ZA SPOROVE IZ ZAKUPNIH ODNOSA NA BRODU : (prikaz presude) (str.184-186) hrvatskipdf 257 KB
TERRITORIAL JURISDICTION IN DISPUTES ARISING FROM LEASE RELATIONS OVER SHIPS (str.184-186)  
Vesna Skorupan Wolff
Ostalo
 
NAKNADA ZA UPORABU TUĐE STVARI U SVOJU KORIST : (prikaz presude) (str.187-192) hrvatskipdf 275 KB
COMPENSATION FOR THE BENEFIT CONFERRED FROM THE USE OF ANOTHER PERSON’S SHIP FOR ONE’S OWN BENEFIT (str.187-192)  
Vesna Skorupan Wolff
Ostalo
 
PRIVREMENA MJERA ZAUSTAVLJANJA BRODA NA KOJI SE ODNOSI TRAŽBINA KOJA SE OSIGURAVA : (prikaz presude) (str.193-199) hrvatskipdf 294 KB
ARREST OF A SHIP AS A PROVISIONAL MEASURE IN SECURITY PROCEDURE (str.193-199)  
Dorotea Ćorić
Ostalo
 
UGOVOR O POMORSKOJ AGENCIJI NEVALJANA ODREDBA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA : (prikaz presude) (str.200-203) hrvatskipdf 285 KB
MARITIME AGENCY CONTRACT INVALID CLAUSE IN GENERAL TERMS AND CONDITIONS (str.200-203)  
Mišo Mudrić
Ostalo
 
PRIMJENA RELEVANTNOG MEĐUNARODNOG INSTRUMENTA ZA UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI OTPREMNIKA ZA NAKNADU ŠTETE U MULTIMODALNOM PRIJEVOZU : (prikaz presude) (str.205-208) hrvatskipdf 315 KB
APPLICATION OF RELEVANT INTERNATIONAL INSTRUMENT TO DETERMINE FORWARDER’S LIABILITY FOR DAMAGE IN MULTIMODAL CARRIAGE (str.205-208)  
Mišo Mudrić
Ostalo
 
UGOVOR SPAŠAVATELJA I TREĆE OSOBE SKLOPLJEN U SVRHU PRUŽANJA USLUGE SPAŠAVANJA, I PITANJE PRISILE : (prikaz presude) (str.209-216) hrvatskipdf 344 KB
CONTRACT BETWEEN SALVOR AND A THIRD PARTY IN CONNECTION TO A SALVAGE OPERATION, AND THE ISSUE OF DURESS (str.209-216)  
Mišo Mudrić
Ostalo
 
GUBITAK PRAVA NA OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I GUBITAK PRAVA NA OSIGURATELJNO POKRIĆE : (prikaz presude) (str.217-224) hrvatskipdf 358 KB
LOSS OF RIGHT TO LIMIT LIABILITY AND LOSS OF INSURANCE COVERAGE (str.217-224)  
Mišo Mudrić
Ostalo
 
NOVI SUSTAV ODGOVORNOSTI ZA SMRT I TJELESNE OZLJEDE PUTNIKA U POMORSKOM PRIJEVOZU (autor: Marija Pospišil Miler) (Pravni fakultet, Rijeka, 2014) : (prikaz knjige) (str.225-229) hrvatskipdf 344 KB
NEW LIABILITY REGIME FOR DEATH OF AND PERSONAL INJURY TO PASSENGERS CARRIED BY SEA (author: Marija Pospišil Miler) (Rijeka, 2014) : (book review) (str.225-229)  
Božena Bulum
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 10.740 *