hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 17 No. Sp.Ed.1
Datum izdavanja: veljače 2015.

Objavljen na Hrčku: 16. 4. 2015.
Sadržaj Puni tekst
UVODNIK (str.10-11) hrvatskipdf 31 KB
FOREWORD (str.10-11) engleskipdf 31 KB
Uvodnik  
Samokontrola, razumijevanje emocija i agresivno ponašanje dječaka predškolske dobi (str.13-24) hrvatskipdf 416 KB
Self-Regulation, Emotion Understanding and Aggressive Behaviour in Preschool Boys (str.13-24) engleskipdf 416 KB
Andreja Brajša-Žganec, Ivana Hanzec
Izvorni znanstveni članak
 
Akademska motivacija u kontekstu teorije samoodređenja u inicijalnom obrazovanju budućih odgojitelja, učitelja i nastavnika (str.25-36) hrvatskipdf 362 KB
Academic Motivation in the Context of Self-Determination Theory in Initial Teacher Education (str.25-36) engleskipdf 362 KB
Morana Koludrović, Ina Reić Ercegovac
Izvorni znanstveni članak
 
Određivanje nekih mjera apsolutne i relativne pouzdanosti motoričkih testova (str.37-48) hrvatskipdf 538 KB
Establishing Some Measures of Absolute and Relative Reliability of a Motor Test (str.37-48) engleskipdf 538 KB
Ivan Šerbetar
Izvorni znanstveni članak
 
Društveni status i profesionalni razvoj profesije odgajatelja rane i predškolske dobi (str.49-60) hrvatskipdf 381 KB
Social Status and Professional Development of Early Childhood and Preschool Teacher Profession: Sociological and Pedagogical Theoretical Frame (str.49-60) engleskipdf 381 KB
Lidija Vujičić, Željko Boneta, Željka Ivković
Izvorni znanstveni članak
 
Čimbenici ovladavanja hrvatskim jezikom u ranome diskursu (str.61-70) hrvatskipdf 353 KB
Factors Influencing the Acquisition of Croatian Language in Early Discourse (str.61-70) engleskipdf 353 KB
Katarina Aladrović Slovaček, Dunja Ravlić
Prethodno priopćenje
 
Učinci programiranog treninga na motoričke sposobnosti košarkašica u školskom sportskom društvu (str.71-81) hrvatskipdf 358 KB
Effects of Programmed Training on the Motor Skills of Female Basketball Players in School Sports Societies (str.71-81) engleskipdf 358 KB
Marko Badrić, Ivan Prskalo, Goran Sporiš
Prethodno priopćenje
 
Metode i postupci poučavanja i učenja u nastavi prirode i društva (str.83-95) hrvatskipdf 388 KB
Teaching and Learning Methods and Practices in Science and Social Studies Lessons (str.83-95) engleskipdf 388 KB
Zdenko Braičić, Marina Đuranović, Irena Klasnić
Prethodno priopćenje
 
Neke specifičnosti zadovoljstva učenika školom u bolnici (str.97-111) hrvatskipdf 382 KB
Some Specificities of Students' Satisfaction with Hospital School (str.97-111) engleskipdf 382 KB
Iva Filipušić, Siniša Opić, Vlasta Krešić
Prethodno priopćenje
 
Pripremljenost budućih učitelja primarnog obrazovanja za nastavu Građanskog odgoja i obrazovanja (str.113-124) hrvatskipdf 369 KB
Readiness of Prospective Primary School Teachers to Teach Education for Democratic Citizenship (str.113-124) engleskipdf 369 KB
Anita Grubišić, Višnja Rajić
Prethodno priopćenje
 
Put prema kvaliteti u teoriji i praksi ranog odgoja: identitet profesije odgojitelja (str.125-135) hrvatskipdf 355 KB
The Road to Quality in the Theory and Practice of Early Learning: Identity of the Preschool Teacher Profession (str.125-135) engleskipdf 355 KB
Anka Jurčević-Lozančić
Prethodno priopćenje
 
Primjena tradicionalnih i alternativnih oblika vrednovanja učeničkih postignuća u nastavi Prirode i društva (str.137-152) hrvatskipdf 378 KB
Application of Traditional and Alternative Assessment in Science and Social Studies Teaching (str.137-152) engleskipdf 378 KB
Alena Letina
Prethodno priopćenje
 
Uloga odgojitelja u likovnim aktivnostima djece rane i predškolske dobi (str.153-163) hrvatskipdf 362 KB
Preschool Teacher's Role in the Art Activities of Early and Preschool Age Children (str.153-163) engleskipdf 362 KB
Svetlana Novaković
Prethodno priopćenje
 
Stavovi učitelja prema darovitim učenicima i razlike u stavovima s obzirom na staž (str.165-178) hrvatskipdf 363 KB
Teachers’ Attitudes Towards Gifted Students and Differences in Attitudes Regarding the Years of Teaching (str.165-178) engleskipdf 363 KB
Ivana Perković Krijan, Edita Borić
Prethodno priopćenje
 
Model integriranja posebnih metodika odgoja u ranom djetinjstvu: perspektive studenata o njihovom učenju u autentičnim okruženjima (str.179-195) hrvatskipdf 403 KB
Model of Integration of Specific Early Childhood Methodics: Students' Perspectives on Their Learning in the Authentic Environments (str.179-195) engleskipdf 403 KB
Tamara Pribišev Beleslin, Aleksandra Šindić, Tanja Vujić
Prethodno priopćenje
 
Theory and Practice of Integrated Education from the Perspective of University Teachers: How Much Do We Really Know? (str.194-204) engleskipdf 361 KB
Teorija i praksa integriranog odgoja i obrazovanja iz perspektive sveučilišnih nastavnika: koliko uistinu znamo (str.195-204) hrvatskipdf 361 KB
Mirjana Radetić-Paić
Prethodno priopćenje
 
Pokazatelji provedbe inkluzivne prakse u procesu samovrednovanja škole (str.207-218) hrvatskipdf 374 KB
Indicators of Inclusion Implementation in the Process of School Self-evaluation (str.207-218) engleskipdf 374 KB
Jasna Kudek Mirošević
Pregledni rad
 
Kineziologija slobodnog vremena (str.219-228) hrvatskipdf 359 KB
Kinesiology of Free Time (str.219-228) engleskipdf 359 KB
Ivan Prskalo
Pregledni rad
 
Treba li sreću poučavati u školi? (str.229-240) hrvatskipdf 374 KB
Should Happiness Be Taught in School? (str.229-240) engleskipdf 374 KB
Majda Rijavec
Pregledni rad
 
Identitet likovnog djela u generiranom procesu (str.241-251) hrvatskipdf 369 KB
Identity of Work of Fine Arts in the Generated Process (str.241-251) engleskipdf 369 KB
Stjepko Rupčić
Pregledni rad
 
Multidisciplinarni pristup kreiranju prostora vrtića kao pretpostavka kvalitetnog odgojno-obrazovnog procesa (str.253-264) hrvatskipdf 640 KB
Multidisciplinary Approach to Designing Space of Early Childhood Education Institutions as a Condition for High-Quality Education Process (str.253-264) engleskipdf 640 KB
Edita Slunjski
Pregledni rad
 
Suvremeno djetinjstvo i institucijski kontekst (str.265-274) hrvatskipdf 373 KB
Contemporary Childhood and the Institutional Context (str.265-274) engleskipdf 373 KB
Mirjana Šagud
Pregledni rad
 
NOVOSTI I DOGAĐAJI (str.275-277) hrvatskipdf 388 KB
NEWS AND EVENTS (str.275-277) engleskipdf 388 KB
Vijest  
Posjeta: 66.205 *