hrcak mascot   Srce   HID

Reumatizam, Vol. 61 No. 2, 2014.


Reumatizam,Vol. 61 No. 2
Datum izdavanja: listopada 2014.

Objavljen na Hrčku: 17. 4. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Impresum (str.2-2) hrvatskipdf 413 KB
Impressum (str.2-2)  
Uredništvo
Ostalo
 
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 413 KB
Contents (str.3-4)  
Uredništvo
Ostalo
 
Program – Šesnaesti godišnji kongres Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a (str.5-9) hrvatskipdf 438 KB
Programme – Sixteenth Annual Congress of the Croatian Society for Rheumatology of the CMA (str.5-9)  
Uredništvo
Ostalo
 
Program – 25. edukacijski tečaj za medicinske sestre i fizioterapeute (str.10-11) hrvatskipdf 421 KB
Programme – 25th Education Course for Nurses and Physiotherapists (str.10-11)  
Uredništvo
Ostalo
 
Program – Sastanak predstavnika udruga bolesnika (str.12-12) hrvatskipdf 414 KB
Programme – Meeting of patients’ associations representatives (str.12-12)  
Uredništvo
Ostalo
 
Epidemiologija upalnih reumatskih bolesti (str.13-18) hrvatskipdf 465 KB
Epidemiology of inflammatory rheumatic diseases (str.13-18)  
Branimir Anić
Pregledni rad
 
Patogeneza reumatoidnog artritisa (str.19-23) hrvatskipdf 1 MB
Pathogenesis of rheumatoid arthritis (str.19-23)  
Branimir Anić, Miroslav Mayer
Pregledni rad
 
Klinički pristup bolesniku s reumatoidnim artritisom (str.24-30) hrvatskipdf 475 KB
Clinical approach to a patient with rheumatoid arthritis (str.24-30)  
Dijana Perković, Dušanka Martinović Kaliterna, Daniela Marasović Krstulović, Ivona Božić, Katarina Borić, Mislav Radić
Pregledni rad
 
Komorbiditet u bolesnika s reumatoidnim artritisom (str.31-36) hrvatskipdf 463 KB
Comorbidities in patients with rheumatoid arthritis (str.31-36)  
Silva Pukšić, Jadranka Morović-Vergles
Pregledni rad
 
Primjena radioloških metoda u reumatoidnom artritisu (str.37-42) hrvatskipdf 472 KB
Application of radiological imaging in rheumatoid arthritis (str.37-42)  
Kristina Potočki, Dubravko Bajramović
Pregledni rad
 
Uloga dijagnostičkog ultrazvuka šaka i stopala u bolesnika s reumatoidnim artritisom (str.43-54) hrvatskipdf 3 MB
The role of diagnostic ultrasound of hands and feet in the patients with rheumatoid arthritis (str.43-54)  
Porin Perić
Pregledni rad
 
Liječenje reumatoidnog artritisa (str.55-59) hrvatskipdf 456 KB
The treatment of rheumatoid arthritis (str.55-59)  
Đurđica Babić-Naglić
Pregledni rad
 
Epidemiologija osteoporoze i osteoporotičnih prijeloma (str.60-64) hrvatskipdf 451 KB
Epidemiology of osteoporosis and osteoporotic fractures (str.60-64)  
Tatjana Kehler
Pregledni rad
 
Patofiziologija osteoporoze (str.65-69) hrvatskipdf 456 KB
Pathophysiology of osteoporosis (str.65-69)  
Jasminka Milas-Ahić, Višnja Prus, Željka Kardum, Ivana Kovačević
Pregledni rad
 
Denzitometrija skeleta – zlatni standard za dijagnozu osteoporoze (str.70-74) hrvatskipdf 452 KB
Bone densitometry – the gold standard for diagnosis of osteoporosis (str.70-74)  
Marija Punda, Simeon Grazio
Pregledni rad
 
Dijagnostika i liječenje osteoporotskih prijeloma kralježaka (str.75-79) hrvatskipdf 457 KB
Diagnostics and treatment of osteoporotic vertebral fractures (str.75-79)  
Darko Perović, Igor Borić
Pregledni rad
 
Uloga vitamina D i kalcija u liječenju osteoporoze (str.80-88) hrvatskipdf 495 KB
The role of vitamin D and calcium in the management of osteoporosis (str.80-88)  
Nadica Laktašić-Žerjavić
Pregledni rad
 
Antiresorptivni lijekovi u liječenju osteoporoze (str.89-94) hrvatskipdf 463 KB
Antiresorptive agents in the treatment of osteoporosis (str.89-94)  
Srđan Novak
Pregledni rad
 
Osteoanabolici i lijekovi koji će se primjenivati u liječenju osteoporoze (str.95-99) hrvatskipdf 454 KB
Osteoanabolics and the forthcoming drugs for the treatment of osteoporosis (str.95-99)  
Simeon Grazio
Pregledni rad
 
Nefarmakološko liječenje osteoporoze: mit ili stvarnost? (str.100-104) hrvatskipdf 459 KB
Non-pharmacological treatment of osteoporosis: myth or reality? (str.100-104)  
Tonko Vlak, Jure Aljinović
Pregledni rad
 
Glukokortikoidima izazvana osteoporoza (str.105-112) hrvatskipdf 490 KB
Glucocorticoid induced osteoporosis (str.105-112)  
Branimir Anić, Miroslav Mayer
Pregledni rad
 
Karakteristike bolesnika s reumatoidnim artritisom (str.113-113) hrvatskipdf 412 KB
Characteristics of patients with rheumatoid arthritis (str.113-113)  
Višnja Prus, Ines Drenjančević, Martina Mihalj, Jasminka Milas-Ahić, Roberta Višević
Sažetak sa skupa
 
Povratni polihondritis – rana manifestacija reumatoidnog artritisa? (str.114-114) hrvatskipdf 412 KB
Relapsing polychondritis – an early manifestation of rheumatoid arthritis? (str.114-114)  
Joško Mitrović, Melanie-Ivana Čulo, Silva Pukšić, Ana Gudelj Gračanin, Jadranka Morović-Vergles
Sažetak sa skupa
 
Meningitis kao prva manifestacija reumatoidnog artritisa (str.115-115) hrvatskipdf 412 KB
Meningitis as the first manifestation of rheumatoid arthritis (str.115-115)  
Ivan Padjen, Miroslav Mayer, Mario Habek, Snježana Dotlić, Branimir Anić
Sažetak sa skupa
 
Učinkovitost i sigurnost liječenja tocilizumabom u reumatoidnom artritisu (str.116-116) hrvatskipdf 414 KB
Efficacy and safety of tocilizumab treatment in rheumatoid arthritis (str.116-116)  
Sylejman Rexhepi, Afrim A. Gashi, Idriz Berisha, Vjollca Sahatçiu-Meka, Mjellma Rexhepi, Blerta Rexhepi, Ali Lahu, Avni Kryeziu, Jehona Ismaili, Arta Baftiu, Arian Brovina, Ismet Bajraktari, Bastri Durmishi
Sažetak sa skupa
 
Nuspojave biološke terapije u djece oboljele od reumatskih bolesti – petogodišnja studija (str.117-117) hrvatskipdf 413 KB
The side effects of biologic therapy in children with rheumatic diseases – a 5-year study (str.117-117)  
Marijan Frković, Ika Brkić, Iva Rukavina, Ivan Malčić, Marija Jelušić
Sažetak sa skupa
 
Kvalitativna analiza dermatoglifa digitopalmarnog kompleksa u dvadeset bolesnica s klasičnim psorijatičnim artritisom (str.118-118) hrvatskipdf 412 KB
Qualitative analysis of dermatoglyphics of digitopalmar complex in twenty classical psoriatic arthritis female patients (str.118-118)  
Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić
Sažetak sa skupa
 
Kvalitativna analiza dermatoglifa digitopalmarnog kompleksa u dvadeset bolesnika sa simetričnim psorijatičnim poliartritisom (str.119-119) hrvatskipdf 414 KB
Qualitative analysis of dermatoglyphics of digitopalmar complex in twenty male symmetrical psoriatic polyarthritis patients (str.119-119)  
Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić
Sažetak sa skupa
 
Kvalitativna analiza dermatoglifa digitopalmarnog kompleksa u dvadeset bolesnica sa psorijatičnim spondilitisom (str.120-120) hrvatskipdf 412 KB
Qualitative analysis of dermatoglyphics of digitopalmar complex in twenty psoriatic spondylitis female patients (str.120-120)  
Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić
Sažetak sa skupa
 
Kvalitativna analiza dermatoglifa digitopalmarnog kompleksa u dvadeset bolesnika sa psorijatičnim oligoartritisom (str.121-121) hrvatskipdf 414 KB
Qualitative analysis of dermatoglyphics of digitopalmar complex in twenty psoriatic oligoarthritis male patients (str.121-121)  
Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić
Sažetak sa skupa
 
Uloga AMPK u patogenezi fibromialgije: nove mogućnosti liječenja (str.122-122) hrvatskipdf 414 KB
The role of AMPK in pathogenesis of fibromyalgia: new therapeutic possibilities (str.122-122)  
Mario D. Cordero, Ognjen Čulić
Sažetak sa skupa
 
Važnost komorbiditeta u liječenju uričnog artritisa – prikaz bolesnika (str.123-123) hrvatskipdf 410 KB
The importance of comorbidity in treatment of gouty arthritis – a case report (str.123-123)  
Vesna Budišin, Leopold Bienenfeld
Sažetak sa skupa
 
Složena rehabilitacija bolesnice s kontrakturom ramena nakon totalne mastektomije s transpozicijom M. latissimus dorsi te kemoterapije i zračenja (str.124-124) hrvatskipdf 414 KB
Complex rehabilitation of female patient with shoulder stiffness after total mastectomy treated with M. latissimus dorsi transfer, chemotherapy and irradiation (str.124-124)  
Aida Filipčić, Branimira Pašalić
Sažetak sa skupa
 
Pojavnost i klinička obilježja Sjögrenova sindroma u Dalmaciji (str.125-125) hrvatskipdf 417 KB
Prevalence and clinical features of Sjögren’s syndrome in Dalmatia (str.125-125)  
Marijana Pavlinović, Dušanka Martinović Kaliterna, Dijana Perković, Katarina Borić
Sažetak sa skupa
 
Prikaz bolesnice sa sistemskom sklerozom i planocelularnim karcinomom pluća (str.126-126) hrvatskipdf 412 KB
The patient with systemic sclerosis and squamous cell lung carcinoma – a case report (str.126-126)  
Ivona Božić, Dušanka Martinović Kaliterna, Dijana Perković, Katarina Borić, Daniela Marasović Krstulović, Mislav Radić
Sažetak sa skupa
 
Perkutana intradiskalna primjena diskogela kod hernije diska (str.127-127) hrvatskipdf 410 KB
Percutaneous intradiscal application of discogel in disc herniation (str.127-127)  
Darko Perović, Karlo Houra
Sažetak sa skupa
 
Prikaz bolesnice sa sarkoidozom jetre i bubrega te demijelinizacijom mozga (str.128-128) hrvatskipdf 417 KB
Liver and kidney sarcoidosis with brain demyelination – a case report (str.128-128)  
Dubravka Bosnić, Boris Karanović, Mirna Sentić, Branimir Anić
Sažetak sa skupa
 
Osteporoza u oboljelih od Parkinsonove bolesti (str.129-129) hrvatskipdf 414 KB
Osteoporosis in patients with Parkinson’s disease (str.129-129)  
Davorka Rosić, Vesna Budišin, Dragica Vrabec-Matković
Sažetak sa skupa
 
Osteoporoza i lumbosakralna bol (str.130-130) hrvatskipdf 411 KB
Osteoporosis and low back pain (str.130-130)  
Gordana Kokanović
Sažetak sa skupa
 
Sekundarna prevencija u bolesnika s niskoenergetskim prijelomom kuka – program Kliničkog bolničkog centra “Sestre milosrdnice”, Zagreb (str.131-131) hrvatskipdf 415 KB
Secondary prevention in patients with low-energy hip fracture – program of the University Clinical Centre “Sestre milosrdnice”, Zagreb (str.131-131)  
Simeon Grazio, Aljoša Matejčić, Dragan Đurđević, Tatjana Nikolić, Marija Punda, Diana Balen, Gordana Tajsić
Sažetak sa skupa
 
Poremećaj koštane mase kod sistemskog eritemskog lupusa (str.132-132) hrvatskipdf 414 KB
Bone mineral density disorder in systemic lupus erythematosus (str.132-132)  
Ana Gudelj Gračanin, Ivan Marković, Majda Golob, Melanie-Ivana Čulo, Silva Pukšić, Joško Mitrović, Anamarija Sutić, Jadranka Morović-Vergles
Sažetak sa skupa
 
Aktivnost bolesti i mineralna gustoća kosti u bolesnika s reumatoidnim artritisom i psorijatičnim artritisom (str.133-133) hrvatskipdf 417 KB
Disease activity and bone mineral density in patients with rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis (str.133-133)  
Simeon Grazio, Branimir Anić, Đurđica Babić-Naglić, Frane Grubišić, Dubravka Bobek, Hana Skala Kavanagh, Marija Bakula, Andrea Tešija Kuna, Selma Cvijetić
Sažetak sa skupa
 
Povezanost anksioznosti i depresije s oblicima upalnih reumatskih bolesti (str.134-134) hrvatskipdf 412 KB
The connection between anxiety and depression with forms of inflammatory rheumatic diseases (str.134-134)  
Marin Petrić, Dušanka Martinović Kaliterna, Dijana Perković, Mislav Radić, Daniela Marasović Krstulović
Sažetak sa skupa
 
Sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije u mlade SLE bolesnice liječene ciklofosfamidom (str.135-135) hrvatskipdf 413 KB
Posterior reversible encephalopathy syndrome in a young SLE patient treated with cyclophosphamide (str.135-135)  
Tatjana Zekić, Mladen Defranceschi, Srđan Novak, Ronald Antulov, Igor Antončić
Sažetak sa skupa
 
Artritis nakon intravezikalnog liječenja karcinoma mokraćnog mjehura bacilom Calmette-Guerin (BCG) (str.136-136) hrvatskipdf 411 KB
Arthritis following intravesical treatment of the urinary bladder carcinoma with bacillus Calmette-Guerin (BCG) (str.136-136)  
Ivan Padjen, Mislav Cerovec, Miroslav Mayer, Branimir Anić
Sažetak sa skupa
 
Mislimo li dovoljno na neuropatsku komponentu boli u osteoartritisu koljena? (str.137-137) hrvatskipdf 414 KB
Do we pay enough attention to neuropathic component in knee osteoarthritis pain? (str.137-137)  
Majda Golob, Neno Zovko, Davorin Šakić, Jadranka Morović-Vergles
Sažetak sa skupa
 
Gigantocelularni aortitis dijagnosticiran PET-CT-om – paraneoplastički sindrom u bolesnice s karcinomom pluća (str.138-138) hrvatskipdf 419 KB
Gigantocellular aortitis diagnosed by PET-CT – a paraneoplastic syndrome in a patient with lung cancer (str.138-138)  
Marija Bakula, Mislav Cerovec, Branimir Anić, Nada Čikeš
Sažetak sa skupa
 
Sindrom aktivacije makrofaga induciran relapsom Stillove bolesti odrasle dobi liječen glukokortikoidima, intravenoznim imunoglobulinom, ciklosporinima i anakinrom (str.139-139) hrvatskipdf 416 KB
Macrophage activation syndrome induced by relapse of adult Still’s disease treated with glucocorticoids, intravenous immunoglobulin, cyclosporines, and anakinra (str.139-139)  
Marko Barešić, Dubravka Bosnić, Mirna Sentić, Miroslav Mayer, Mislav Cerovec, Branimir Anić
Sažetak sa skupa
 
Procjena ravnoteže u hospitaliziranih bolesnika s reumatoidnim artritisom (str.140-140) hrvatskipdf 420 KB
Balance assessment in hospitalized patients with rheumatoid arthritis (str.140-140)  
Jakov Ivković, Helena Kolar Mitrović, Goranka Radmilović, Tena Sopić, Lana Šepec, Igor Perković, Nadica Laktašić-Žerjavić, Đurđica Babić-Naglić
Sažetak sa skupa
 
Infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV) kao oponašatelj sistemskih bolesti vezivnog tkiva – prikaz bolesnice (str.141-141) hrvatskipdf 416 KB
Human immunodeficiency virus (HIV) infection mimicking systemic connective tissue diseases – a case report (str.141-141)  
Nikolina Ljubičić Marković, Marija Mlinarić, Biljana Bunjevac Horvatić
Sažetak sa skupa
 
Vodič za primjenu nesteroidnih antireumatika (str.142-142) hrvatskipdf 411 KB
Guideline for non-steroidal anti-inflammatory drug treatment (str.142-142)  
Šekib Sokolović
Sažetak sa skupa
 
Demografske, kliničke i laboratorijske karakteristike djece oboljele od juvenilnog dermatomiozitisa u Republici Hrvatskoj od 1990. do 2013. godine (str.143-143) hrvatskipdf 418 KB
Demographic, clinical and laboratory features of children with juvenile dermatomyositis in Croatia from 1990 to 2013 (str.143-143)  
Marijan Frković, Ivan Malčić, Vojko Rožmanić, Karmen Markičević, Nevenka Turjak, Alenka Gargo, Marija Jelušić
Sažetak sa skupa
 
Tranzicijska reumatološka ambulanta – naša prva iskustva (str.144-144) hrvatskipdf 412 KB
Transitional rheumatologic outpatient care – our first experiences (str.144-144)  
Mandica Vidović, Miroslav Mayer, Marija Perica, Lovro Lamot, Lana Tambić Bukovac, Branimir Anić, Miroslav Harjaček
Sažetak sa skupa
 
Zahvaćenost temporomandibularnog zgloba u reumatskim bolestima (str.145-145) hrvatskipdf 417 KB
Temporomandibular joint involvement in rheumatic diseases (str.145-145)  
Davorka Rosić, Tomislav Badel, Ladislav Krapac, Marinka Mravak Stipetić, Dijana Zadravec
Sažetak sa skupa
 
Oksikodon u liječenju jake kronične mišićno-koštano-zglobne boli – naša iskustva (str.146-146) hrvatskipdf 413 KB
Oxycodone in the treatment of strong chronic musculoskeletal-joint pain – our experiences (str.146-146)  
Simeon Grazio, Frane Grubišić, Tomislav Nemčić, Vladimir Knež
Sažetak sa skupa
 
Gastrointestinalne manifestacije sistemske skleroze (str.147-147) hrvatskipdf 415 KB
Gastrointestinal manifestations of systemic sclerosis (str.147-147)  
Katarina Borić, Dušanka Martinović Kaliterna, Dijana Perković, Daniela Marasović Krstulović, Ivona Božić, Mislav Radić
Sažetak sa skupa
 
Reumatologija u Europi 2015. godine (str.148-148) hrvatskipdf 414 KB
Rheumatology in Europe in 2015 (str.148-148)  
Nada Čikeš
Sažetak sa skupa
 
Personalizirani pristup bolesniku s reumatoidnim artritisom – nova saznanja i nove mogućnosti (str.149-150) hrvatskipdf 420 KB
Personalized approach to the patient with rheumatoid arthritis – new insights and new possibilities (str.149-150)  
Branimir Anić, Đurđica Babić-Naglić, Dušanka Martinović Kaliterna, Jadranka Morović-Vergles, Srđan Novak
Sažetak sa skupa
 
Primjena biosličnog infliksimaba u liječenju upalnih reumatskih bolesti (str.151-151) hrvatskipdf 414 KB
The use of biosimilar infliximab in the treatment of inflammatory rheumatic diseases (str.151-151)  
Anthony Gerard Wilson, Srđan Novak, Branimir Anić
Sažetak sa skupa
 
Smanjena mogućnost brige o sebi u oboljelih od reumatoidnog artritisa (str.152-152) hrvatskipdf 410 KB
Reduced possibility of self-care in patients with rheumatoid arthritis (str.152-152)  
Ivana Papić, Marija Vešliga, Marica Petričević
Sažetak sa skupa
 
Učestalost monoterapije biološkim lijekovima u liječenju reumatoidnog artritisa – iskustva iz svijeta (str.153-153) hrvatskipdf 413 KB
The incidence of biologics monotherapy in the treatment of rheumatoid arthritis – world-wide experiences (str.153-153)  
Perinka Dabić
Sažetak sa skupa
 
Upitnik za bolesnike koji uzimaju metotreksat (str.154-154) hrvatskipdf 409 KB
Questionnaire for patients taking methotrexate (str.154-154)  
Vesna Barbarić, Marica Petričević
Sažetak sa skupa
 
Psorijatični artritis (str.155-155) hrvatskipdf 414 KB
Psoriatic arthritis (str.155-155)  
Renata Tomić
Sažetak sa skupa
 
Prevencija pada u bolničkih bolesnika (str.156-156) hrvatskipdf 414 KB
Prevention of falls in hospital patients (str.156-156)  
Marija Medved, Josipa Vujanić
Sažetak sa skupa
 
Šake – najvažnija regija zahvaćena reumatoidnim artritisom (str.157-157) hrvatskipdf 412 KB
Hands – the most important region affected by rheumatoid arthritis (str.157-157)  
Rajna Pelivan
Sažetak sa skupa
 
Biološki lijekovi u liječenju reumatoidnog artritisa (str.158-158) hrvatskipdf 415 KB
Biological drugs in the treatment of rheumatoid arthritis (str.158-158)  
Ana Jurin, Verica Oreščanin
Sažetak sa skupa
 
Primjena paratiroidnog hormona u liječenju osteoporoze nastale glukokortikoidnim liječenjem (str.159-159) hrvatskipdf 412 KB
The application of parathyroid hormone in the treatment of osteoporosis caused by glucocorticoid therapy (str.159-159)  
Perinka Dabić, Ivanka Jakovac
Sažetak sa skupa
 
Osteoporoza i uloga medicinske sestre u edukaciji bolesnika (str.160-160) hrvatskipdf 411 KB
Osteoporosis and the role of nurse in patient education (str.160-160)  
Jasminka Godinić, Josipa Kaurić
Sažetak sa skupa
 
Osteoporoza: prevencija prijeloma i liječenje (str.161-162) hrvatskipdf 421 KB
Osteoporosis: prevention of fractures and treatment (str.161-162)  
Nevenka Rihtarić
Sažetak sa skupa
 
Osteoporoza i primarna prevencija (str.163-164) hrvatskipdf 424 KB
Osteoporosis and primary prevention (str.163-164)  
Iva Lončarić
Sažetak sa skupa
 
Učinkovitost desetodnevne fizioterapije na snagu šaka bolesnika s reumatoidnim artritisom (str.165-165) hrvatskipdf 416 KB
The effectiveness of ten-day physiotherapy on hand strength in rheumatoid arthritis (str.165-165)  
Ilijana Pranjić, Nikolino Žura, Kristina Curiš, Andreja Matijević, Marija Jovanovac, Narcisa Mandić Cafuta
Sažetak sa skupa
 
Pozitivni utjecaj vježbanja u prevenciji i liječenju osteoporoze (str.166-166) hrvatskipdf 417 KB
The positive effect of exercise in the prevention and treatment of osteoporosis (str.166-166)  
Mateja Znika, Lukrecija Jakuš, Valentina Matijević, Iva Šklempe Kokić
Sažetak sa skupa
 
Patofiziologija reumatoidnog artritisa i mehanizam djelovanja supkutanog tocilizumaba (str.167-167) hrvatskipdf 410 KB
The pathophysiology of rheumatoid arthritis and mechanism of action of subcutaneous tocilizumab (str.167-167)  
Iva Perčin
Sažetak sa skupa
 
Pojavnost ulceracija u oboljelih od sistemske skleroze (str.168-168) hrvatskipdf 411 KB
Incidence of ulcerations in systemic sclerosis patients (str.168-168)  
Petra Burić
Sažetak sa skupa
 
Zdravstveni turizam i njegov utjecaj na sestrinstvo (str.169-169) hrvatskipdf 415 KB
Health tourism and its impact on nursing (str.169-169)  
Sabina Bis, Živko Stojčić
Sažetak sa skupa
 
Timski rad u rehabilitaciji osoba s amputacijom (str.170-171) hrvatskipdf 419 KB
Teamwork in the rehabilitation of amputees (str.170-171)  
Nada Ivrlač
Sažetak sa skupa
 
Sportsko-rekreativne aktivnosti u bolesnika s osteoporozom (str.172-172) hrvatskipdf 411 KB
Sports and recreational activities in patients with osteoporosis (str.172-172)  
Zoja Gnjidić
Sažetak sa skupa
 
Sportsko-rekreacijske aktivnosti u bolesnika oboljelih od upalnih reumatskih bolesti (str.173-173) hrvatskipdf 411 KB
Sport and recreational activities in patients with inflammatory rheumatic diseases (str.173-173)  
Iva Žagar
Sažetak sa skupa
 
Sportsko-rekreativne aktivnosti u oboljelih od spondiloartritisa (str.174-174) hrvatskipdf 409 KB
Sports and recreational activities in patients with spondyloarthritis (str.174-174)  
Frane Grubišić
Sažetak sa skupa
 
Sportsko-rekreativne aktivnosti osoba oboljelih od degenerativne bolesti zglobova i kralježnice (str.175-175) hrvatskipdf 411 KB
Sports and recreational activities of persons suffering from degenerative joint and spinal disease (str.175-175)  
Dubravka Bobek
Sažetak sa skupa
 
Predstavljanje akcije “Vraćen život” (str.176-176) hrvatskipdf 411 KB
Presenting “Back to life” campaign (str.176-176)  
Nenad Horvat
Sažetak sa skupa
 
Tai chi kod bolesnika s koštano-mišićnim oboljenjima (str.177-177) hrvatskipdf 410 KB
Tai chi in patients with musculoskeletal diseases (str.177-177)  
Jadranka Andreić, Antun Andreić
Sažetak sa skupa
 
Reumatske bolesti i rizik za kardiovaskularne bolesti (str.178-178) hrvatskipdf 410 KB
Rheumatic diseases and risk for cardiovascular diseases (str.178-178)  
Antun Jović
Sažetak sa skupa
 
Nužnost manualne terapije i terapijsko-rekreativnih aktivnosti u oboljelih od progresivne sistemske skleroze (str.179-179) hrvatskipdf 411 KB
The necessity of manual therapy and therapeutic-recreational activities in patients with progressive systemic sclerosis (str.179-179)  
Jadranka Brozd
Sažetak sa skupa
 
Sportsko-rekreacijske aktivnosti u osoba s kolagenozama (str.180-180) hrvatskipdf 409 KB
Sports and recreational activities in persons with collagenoses (str.180-180)  
Jadranka Delija
Sažetak sa skupa
 
Prirodni ljekoviti činitelji u liječenju reumatskih bolesnika (str.181-181) hrvatskipdf 410 KB
Natural remedies in the treatment of rheumatic diseases (str.181-181)  
Goran Ivanišević
Sažetak sa skupa
 
Nove mogućnosti liječenja bolesnika s reumatoidnim artritisom (str.182-182) hrvatskipdf 411 KB
Novel treatment possibilities of patients with rheumatoid arthritis (str.182-182)  
Simeon Grazio
Sažetak sa skupa
 
Kazalo autora (str.183-184) hrvatskipdf 416 KB
Index of authors (str.183-184)  
Uredništvo
Kazalo
 
Upute autorima (str.185-188) hrvatskipdf 455 KB
Instructions for authors (str.188-192) engleskipdf 457 KB
Uredništvo
Ostalo
 
Prikaz bolesnice s multicentričnom plućnom Castlemanovom bolešću (str.193-193) hrvatskipdf 418 KB
The patient with multicentric pulmonary Castleman’s disease - a case report (str.193-193)  
Ivan Krečak, Sandra Bašić-Kinda, Snježana Dotlić, Miroslav Mayer
Sažetak sa skupa
 
Posjeta: 62.758 *