hrcak mascot   Srce   HID

Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu,Vol. 41 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2015.

Objavljen na Hrčku: 18. 8. 2015.
Sadržaj Puni tekst
NACRT ZA PRISTUP KULTURNOJ POVIJESTI PRVOGA SVJETSKOG RATA IZ HRVATSKE PERSPEKTIVE (str.5-71) hrvatskipdf 482 KB
AN OUTLINE OF AN APPROACH TOWARDS CULTURAL HISTORY OF THE WORLD I WAR FROM THE CROATIAN PERSPECTIVE (str.5-71) engleskipdf 482 KB
Filip Hameršak
Izvorni znanstveni članak
 
FIKCIONALIZACIJA POVIJESTI I BELETRIZACIJA „VELIKOG RATA“ (str.74-104) hrvatskipdf 316 KB
THE FICTIONALIZATION OF HISTORY AND “THE GREAT WAR” (str.74-104) engleskipdf 316 KB
Sibila Petlevski
Izvorni znanstveni članak
 
ČITATELJSKO PAMĆENJE U SVAKODNEVICI I (PRVI SVJETSKI) RAT (str.106-122) hrvatskipdf 248 KB
READERS’ MEMORY IN EVERYDAY LIFE AND (FIRST WORLD) WAR (str.106-122) engleskipdf 248 KB
Lovro Škopljanac
Izvorni znanstveni članak
 
POVIJESTI U POHODE U RAZDOBLJU OD 1914. DO 1918. (str.123-136) hrvatskipdf 212 KB
PAYING HISTORY A VISIT. PERIOD BETWEEN 1914 AND 1918 (str.123-136) engleskipdf 212 KB
Ivana Mandić Hekman
Izvorni znanstveni članak
 
ANTE TRESIĆ PAVIČIĆ I PRVI SVJETSKI RAT (str.137-148) hrvatskipdf 149 KB
ANTE TRESIĆ PAVIČIĆ E LA PRIMA GUERRA MONDIALE (str.137-148) talijanskipdf 149 KB
Fedora Ferluga-Petronio
Izvorni znanstveni članak
 
NEOBJAVLJENA POEMA 1914–1918 (str.149-166) hrvatskipdf 191 KB
UNPUBLISHED POEM 1914-1918 (str.149-166) engleskipdf 191 KB
Cvijeta Pavloviić
Izvorni znanstveni članak
 
VRIJEME U »GIGI BARIĆEVOJ« (str.167-198) hrvatskipdf 212 KB
TIME IN »GIGA BARIĆEVA« (str.167-198) engleskipdf 212 KB
Pavao Pavličić
Izvorni znanstveni članak
 
»NA RATIŠTU« SPOLOVA. »BEZ TREĆEGA« U ROMANU (str.199-227) hrvatskipdf 225 KB
»ON THE BATTLEFIELD« OF SEX. WITHOUT THE THIRD PARTY IN THE NOVEL (str.199-227) engleskipdf 225 KB
Lada Čale Feldman
Izvorni znanstveni članak
 
MJERA OČAJA, KRIK UTJEHE. HRVATSKA EKSPRESIONISTIČKA KNJIŽEVNOST I PRVI SVJETSKI RAT (str.228-242) hrvatskipdf 232 KB
DESPERATE MEASURES, CRY OF COMFORT, CROATIAN LITERARY EXPRESSIONISM AND WORLD WAR I (str.228-242) engleskipdf 232 KB
Ivica Matičević
Izvorni znanstveni članak
 
KOŠMARNE SLIKE RATNE ZBILJE U KRLEŽINOJ PROZI. ODJECI AVANGARDNIH ZBIVANJA (str.243-266) hrvatskipdf 684 KB
NIGHTMARISH IMAGES OF THE HARSH REALITIES OF WAR IN KRLEŽA'S PROSE (ECHOES OF AVANT-GARDE EVENTS) (str.243-266) engleskipdf 684 KB
Branka Brlenić-Vujić
Izvorni znanstveni članak
 
PROŠLOST – SADAŠNJOST – BUDUĆNOST: NEKE ASOCIJACIJE NAD KRLEŽINIM "PROMETEJSKIM" DRAMAMA (str.267-282) hrvatskipdf 461 KB
PAST – PRESENT – FUTURE: SOME ASSOCIATIONS OVER KRLEŽA'S "PROMETHEAN" PLAYS (str.267-282) engleskipdf 461 KB
Helena Peričić
Izvorni znanstveni članak
 
SJEĆANJE I PAMĆENJE NA PRIMJERU FELDMANOVOG »ZECA« I KRLEŽINE »GALICIJE« (str.283-297) hrvatskipdf 157 KB
REMEMBRANCE AND MEMORY IN THE EXAMPLES OF FELDMAN'S RABBIT AND KRLEŽA'S GALICIA (str.283-297) engleskipdf 157 KB
Almir Bašović
Izvorni znanstveni članak
 
KRLEŽIJANSKA GROTESKA: RAT I POLITIKA U »MÒRI« (str.298-316) hrvatskipdf 185 KB
KRLEŽIANIC GROTESQUE: WAR AND POLITICS IN MÒRA BY TOMISLAV BAKARIĆ (str.298-316) engleskipdf 185 KB
Boris Senker
Izvorni znanstveni članak
 
RAIĆEVE OPERNE REŽIJE NACIONALNE STRUJE 1910. – 1915. – 1919. (str.317-339) hrvatskipdf 239 KB
IVO RAIĆ’S NATIONAL OPERA PRODUCTIONS (1910 – 1915 – 1919) (str.317-339) engleskipdf 239 KB
Antonija Bogner-Šaban
Izvorni znanstveni članak
 
ULOGA I ZNAČENJE KAZALIŠNE KRITIKE U STVARANJU SOCIOLOGIJE ZAGREBAČKOG GLUMIŠTA U RAZDOBLJU PRVOGA SVJETSKOG RATA (str.340-355) hrvatskipdf 172 KB
THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF THE THEATRE CRITICISM IN THE FORMATION OF THEATRE SOCIOLOGY IN ZAGREB DURING THE WORLD WAR I (str.340-355) engleskipdf 172 KB
Danijela Weber-Kapusta
Izvorni znanstveni članak
 
DRAMSKI REPERTOAR HNK U ZAGREBU ZA VRIJEM PRVOGA SVJETSKOG RATA I NASTAVAK DOTADAŠNJE POETIKE, POLITIKE I ORGANIZACIJE (str.356-382) hrvatskipdf 268 KB
DRAMA REPERTOIRE OF THE CROATIAN NATIONAL THEATRE IN ZAGREB DURING WORLD WAR I (str.356-382) engleskipdf 268 KB
Sanja Nikčević
Izvorni znanstveni članak
 
OSJEČKI KAZALIŠNI ŽIVOT U VRIJEME PRVOGA SVJETSKOG RATA (str.383-396) hrvatskipdf 154 KB
OSIJEK'S THEATER LIFE AT THE TIME OF THE FIRST WORLD WAR (str.383-396) engleskipdf 154 KB
Ivan Trojan
Izvorni znanstveni članak
 
OSJEČKO KAZALIŠTE, KAZALIŠNA KRITIKA I NOVINE U PRVOM SVJETSKOM RATU (str.397-427) hrvatskipdf 247 KB
OSiJEK'S THEATER, THEATER CRITIQUE AND NEWS PAPERS IN THE FIRST WORLD WAR (str.397-427) engleskipdf 247 KB
Alen Biskupović
Izvorni znanstveni članak
 
PRVI SVJETSKI RAT KROZ NOVINSKE ČLANKE »GLASNIKA ŽUPANIJE POŽEŠKE« (str.428-449) hrvatskipdf 241 KB
WORLD WAR I THROUGH THE ARTICLES OF POŽEGA COUNTY HERALD (str.428-449) engleskipdf 241 KB
Vesna Vlašić
Izvorni znanstveni članak
 
GODINA 1914. I PRVI SVJETSKI RAT U KULTURNOM/KNJIŽEVNOM PAMĆENJU. POGLED IZ SPLITA (str.450-478) hrvatskipdf 226 KB
1914 AND WORLD WAR I IN CULTURAL / LITERARY MEMORY (a view from Split) (str.450-478) engleskipdf 226 KB
Ivan Bošković
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 18.607 *