hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 57 No. 1, 2014.


Datum izdavanja: prosinca 2014.

Objavljen na Hrčku: 19. 5. 2015.
Sadržaj Puni tekst
The Organization of the Records of Maria Theresia’s Socage Tenure Regulation on the Example of Varaždin County  
Ustroj zapisa marijaterzijanskog urbarijalnog uređenja na primjeru Varaždinske županije (str.9-38) hrvatskiPDF 2 MB
Vida Pavliček
Izvorni znanstveni članak
 
Department of Religion and Education of the Land Government for the Kingdom of Croatia and Slavonia (1869-1918/1921): Scope, Recordkeeping System and Registry  
Odjel za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade za Hrvatsku i Slavoniju (1869-1918/1921) : djelokrug, uredsko poslovanje i "pismara" (str.39-69) hrvatskiPDF 2 MB
Rajka Bućin
Izvorni znanstveni članak
 
Archival Service and Archival Legislature with the Purpose of Protecting the Archives of the Museum Institutions  
Arhivska služba i arhivsko zakonodavstvo u funkciji zaštite gradiva muzejskih ustanova (str.71-111) hrvatskiPDF 3 MB
Nenad Bukvić
Pregledni rad
 
Photochrom Prints Made According to Photographs by Franz Thiard De Laforest Present in the Catalog of the Photoglob Zurich Company  
Fotokromi prema fotografijama Franza Thiarda de Laforesta u katalogu tvrtke Photoglob Zürich (str.113-127) hrvatskiPDF 1 MB
Hrvoje Gržina, Ivana Katušić
Izvorni znanstveni članak
 
Analysis of Influence of Croatian Legislation on e-Business and Long-Term Preservation of Digitally Signed Documents  
Analiza utjecaja hrvatskoga zakonodavnog okvira na elektroničko poslovanje i dugoročno očuvanje elektronički potpisanih dokumenata (str.129-157) hrvatskipdf 235 KB
Hrvoje Brzica, Boris Herceg, Tihomir Katulić, Hrvoje Stančić
Pregledni rad
 
Archival Sources for the Research of History of the Croatian Emigration in the Croatian State Archives  
Arhivski izvori za proučavanje povijesti hrvatskoga iseljeništva u Hrvatskom državnom arhivu u zagrebu (str.159-167) hrvatskiPDF 642 KB
Radoslav Zaradić
Stručni rad
 
Jakov Jelinčić: Biography and Bibliography  
Jakov Jelinčić : biobiliografija (str.169-185) hrvatskiPDF 1 MB
Elvis Orbanić
Pregledni rad
 
Croatian State Archives Library : yesterday, today, tomorrow  
Knjižnica Hrvatskog državnog arhiva jučer, danas, sutra (str.187-211) hrvatskiPDF 2 MB
Branka Kesegić, Alisa Martek
Pregledni rad
 
Two Hundred Years of the History of Artistic Kindred Wiesner (Livadić) Through Family Photographs  
Dvjesto godina povijesti celjsko-samoborskog umjetničkog roda Wiesner Livadić kroz obiteljske fotografije (str.213-250) hrvatskiPDF 3 MB
Goranka Kreačič
Izvorni znanstveni članak
 
The Structure and Activity of the Privately Owned Monetary Institutes in Jastrebarsko until their Liquidation in the Socialist Yugoslavia (1898-1948)  
Ustroj i djelovanje dvaju privatnih novčarskih zavoda u Jastrebarskom do njihove likvidacije u socijalističkoj Jugoslaviji (1898-1948) (str.251-292) hrvatskiPDF 2 MB
Siniša Lajnert
Pregledni rad
 
Socialist League of Working People of Croatia – the Most Massive Social-Political Organization in Socialist Croatia  
Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske - najmasovnija društveno-politička organizacija u socijalističkoj Hrvatskoj (str.293-306) hrvatskiPDF 931 KB
Marijana Jukić
Pregledni rad
 
Serbian Cultural Society “Prosvjeta” – a Contribution to the 70th Anniversary of the Foundation  
Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta" u socijalizmu – prilog uz sedamdesetu godišnjicu osnutka (str.307-331) hrvatskiPDF 2 MB
Tatjana Šarić
Pregledni rad
 
Archives of the International Criminal Court in the Hague, its Importance and Availability to the Archivists and Researchers  
Arhiv Međunarodnog kaznenog suda u Haagu, njegov značaj i dostupnost za arhiviste i istraživače (str.333-347) hrvatskiPDF 1 MB
Ana Holjevac Turković
Pregledni rad
 
Preliminarni rezultati istraživanja hrvatskoga istraživačkog tima u projektu InterPARES Trust (str.349-354) hrvatskiPDF 393 KB
Hrvoje Stančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodna konferencija i okrugli stol arhivista Arhivi u medijima, Novi Sad, Republika Srbija, 16–17. svibnja 2013. (str.355-356) hrvatskiPDF 140 KB
Darija Hofgräff
Recenzija, Prikaz slučaja
 
II. kongres arhivista Bosne i Hercegovine Arhivi u savremenom društvu, Bihać, BiH, 5-7 lipnja 2013. (str.357-358) hrvatskiPDF 141 KB
Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ICARUS Meeting. 11. sastanak, Dublin, Irska. 12. sastanak, Madrid, Španjolska (str.359-361) hrvatskiPDF 218 KB
Aleksandar Kuzmanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodna napredna škola Photograph Conservation Strategies for Humidity and Water Damaged Photographic Materials, Zagreb, 15-26. srpnja 2013. (str.362-367) hrvatskiPDF 333 KB
Martina Bagatin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tečaj Microorganisms on Books - Detection - Identification - Conservation Measures, Horn, Austrija, 16-20. rujna 2013. (str.368-370) hrvatskiPDF 230 KB
Marijana Mimica Tralčec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Upravljanje projektima u AKM institucijama (str.371-374) hrvatskiPDF 225 KB
Jelena Čolak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
23. međunarodni arhivski dan i 7. jesenska arhivistička škola, Trst, Italija, 20-24. listopada 2013. (str.375-378) hrvatskiPDF 239 KB
Ljerka Vuk
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Konferencija Cultural heritage Conservation Science and Sustainable Development (str.379-385) hrvatskiPDF 488 KB
Sanela Huzjak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Četvrti kongres hrvatskih arhivista Arhivi i politika, Opatija, 22-25. listopada 2013. (str.386-401) hrvatskiPDF 875 KB
Boris Suljagić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ENArC projekt, Kartografija i katastarski planovi - Vizije iz prošlosti, za viziju naše budućnosti, Pisa, Italija, 5-6. studenog 2013. (str.402-402) hrvatskiPDF 85 KB
Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
INFuture2013 - The Future of Information Sciences: Information Governance. Zagreb, 6-8. studenog 2013. (str.403-406) hrvatskiPDF 252 KB
Toni Perko
Recenzija, Prikaz slučaja
 
9. savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem Kartografija i geoinformacije, Zadar, 20-22. studenoga 2013. (str.407-408) hrvatskiPDF 140 KB
Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodna konferencija Tehnički i ostali problemi klasičnoga i elektroničkoga arhiviranja, Radenci, Republika Slovenija, 2-4. travnja 2013. (str.409-411) hrvatskiPDF 197 KB
Marijana Jukić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Balkans' Memory: Preserving and Promoting Audiovisual Herritage, Skopje, Makedonija, 28-30. svibnja 2013. (str.412-414) hrvatskiPDF 197 KB
Juraj Kukoč
Recenzija, Prikaz slučaja
 
DLM forum u 2013. godini (str.415-416) hrvatskiPDF 126 KB
Tihomir Pleše
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivaria, 36, 76(2013) (str.417-424) hrvatskiPDF 493 KB
Marijan Bosnar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives. 36, 125(2012) (str.424-428) hrvatskiPDF 325 KB
Marijan Bosnar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archival Science. 13, 1-4 (2013) (str.428-433) hrvatskiPDF 413 KB
Nenad Bukvić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives and Records. 34, 1 (2013) (str.433-437) hrvatskiPDF 343 KB
Ljerka Vuk
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives and Manuscripts. 40, 3 (2012); 41, 1-3 (2013) (str.437-443) hrvatskiPDF 456 KB
Snježana Šute
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivi. 36, 1-2 (2013) (str.444-447) hrvatskiPDF 302 KB
Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Der Archivar. 65, 4 (2013) (str.448-450) hrvatskiPDF 183 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vodič Državnoga arhiva u Zadru. Zadar : Državni arhiv u Zadru, 2014. (str.451-453) hrvatskiPDF 190 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vodič Arhiva Zadarske nadbiskupije. Zadar : Državni arhiv u Zadru i Zadraska nadbiskupija, 2013. (str.453-458) hrvatskiPDF 400 KB
Ivan Filipović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bukvić, N. Odredbe o arhivima u statutima dalmatinskih i istarskih građana. Diplomski rad. Zagreb, 2008. (str.458-461) hrvatskiPDF 282 KB
Goran Kanižaj
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vuk, Lj. Razvoj institucija vlasti na području Slavonije u 18. i 19. stoljeću. Diplomski rad. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. (str.461-462) hrvatskiPDF 170 KB
Hrvoje Baričević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pavelin, G. Promjena uloge arhiva u komunikaciji s korisnicima na primjeru Državnog arhiva u Zadru. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. (str.462-464) hrvatskiPDF 210 KB
Angelika Milić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kako do urejenih, varnih in hitro dostopnih dokumentov v zdravstvenih ustanovah: zbornik predavanj o varstvu dokumentacije v zdravstvenih ustanovah, dne 18.6.2012 v Arhivu RS. Ljubljana : Arhivske društvo Slovenije, 2012. (str.464-466) hrvatskiPDF 179 KB
Nenad Bukvić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bülow, A.E., Ahmon, J. Preparing Collections for Digitization. London : Facet Publishing, 2011. (str.467-469) hrvatskiPDF 226 KB
Hrvoje Gržina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bakić, M. Valorizacija arhivske građe. Cetinje : Državni arhiv Crne Gore, Službeni list Crne Gore, 2014. (str.469-471) hrvatskiPDF 209 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhiviranje dokumentacije kod poduzetnika, proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija. prir. Josip Šaban i dr. Zagreb, TEB poslovno savjetovanje d.o.o., 2012. (str.471-475) hrvatskiPDF 287 KB
Ljerka Vuk
Recenzija, Prikaz slučaja
 
In memoriam. Stjepan Sršan (1941-2014) (str.477-479) hrvatskiPDF 211 KB
Dražen Kušen
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam. Terry Cook (1947-2014) (str.481-482) hrvatskiPDF 158 KB
Marijan Bosnar
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Prinove arhivskoga gradiva Hrvatskog državnog arhiva u razdoblju od 1. rujna 2013. do 31. kolovoza 2014. (str.483-488) hrvatskiPDF 399 KB
Dinko Majcen, Silvija Babić
Ostalo
 
Ispravci i isprike (uza svezak 56, 2013) (str.501-501) hrvatskiPDF 71 KB
*** ***, *** ***
Ostalo
 
Posjeta: 32.152 *