hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja,Vol. 40 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2004.

Objavljen na Hrčku: 18. 4. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Društveni kontekst, posebne potrebe/invaliditet/teškoće u razvoju i edukacijsko uključivanje (str.151-164) hrvatskipdf 10 MB
Ljiljana Igrić
Pregledni rad
 
Dijagnostika i tretman poremećaja ponašanja i psihičkih oboljenja kod odoba s mentalnom retardacijom (str.165-174) hrvatskipdf 7 MB
Anton Došen
Pregledni rad
 
Music therapy and pain management: A multicultural perspective (str.175-181) engleskipdf 5 MB
Joseph J. Moreno
Pregledni rad
 
School careers in the self-presentations of young people living outside their family environment (str.183-192) engleskipdf 7 MB
Jana Rapuš Pavel
Izvorni znanstveni članak
 
Emocionalna inteligencija u adolescenata s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima (str.193-200) hrvatskipdf 5 MB
Jasminka Horvatić
Izvorni znanstveni članak
 
Reorganizacija izgovora pod utjecajem umjetnog nepca (str.201-208) hrvatskipdf 6 MB
Damir Horga, Marija Hunski, Jelena Ivičević-Desnica
Izvorni znanstveni članak
 
Stavovi studenata Zagrebačkog sveučilišta prema smrtnoj kazni (str.209-218) hrvatskipdf 7 MB
Neven Ricijaš, Sandra Balić, Danijela Benko, Tereza Čubranić, Deniza Divanović, Selma Golubović, Robert Manenica, Marina Stergar, Jelena Šuk
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje tamne brojke delinkventnog i devijantnog ponašanja osoba do 18. godine života (str.219-230) hrvatskipdf 8 MB
Marina Bobetić, Adriana Cvek, Martina Horvat, Gabrijela Ratkajec, Marijana Šapina
Izvorni znanstveni članak
 
Multikulturalna kreativnost i liječenje (str.231-236) hrvatskipdf 4 MB
Darko Breitenfeld
Stručni rad
 
Neke metrijske karakteristike instrumenta "Zadaci za procjenu govorne, slušne i vidne spremnosti za čitanje i pisanje" (str.237-249) hrvatskipdf 7 MB
Ana-Marija Dobronić, Rea Fulgosi Masnjak, Zrinjka Stančić, Đurđica Ivančić
Stručni rad
 
Posjeta: 20.569 *