hrcak mascot   Srce   HID

Poslovna izvrsnost, Vol. 9 No. 1, 2015.


Datum izdavanja: lipanj 2015.

Objavljen na Hrčku: 15. 6. 2015.
Sadržaj Puni tekst
LOYALTY PROGRAMS IN GROCERY RETAILING:DO CUSTOMERS PROVOKE A TIERED REWARDING SYSTEM? (str.9-25) engleskipdf 267 KB
PROGRAMI LOJALNOSTI U MALOPRODAJI: TRAŽE LI KUPCI SLOJEVITI SUSTAV NAGRAĐIVANJA? (str.26-26)  
Dunković Dario, Petković Goran
Izvorni znanstveni članak
 
EXPLORING THE CONSUMERS’ ACCEPTANCE OF ELECTRONIC RETAILING USING TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (str.29-40) engleskipdf 167 KB
ISTRAŽIVANJE O POTROŠAČKOM PRIHVAĆANJU ELEKTRONIČKE MALOPRODAJE PUTEM MODELA PRIHVAĆANJA TEHNOLOGIJE (TAM) (str.41-41)  
Sanda Renko, Daniel Popović
Prethodno priopćenje
 
ANALIZA RIZIKA ZEMLJE UPOTREBOM METODE ANALITIČKO HIJERARHIJSKOG PROCESA hrvatskipdf 422 KB
COUNTRY RISK ANALYSIS BASED ON ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (str.68-68)  
Tonći Svilokos, Mato Rodić
Prethodno priopćenje
 
ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA I IZVORI TRGOVAČKOG PRAVA (str.71-89) hrvatskipdf 188 KB
CONSUMER PROTECTION AND SOURCES OF COMMERCIAL LAW (str.90-90)  
Marko Babić
Pregledni rad
 
UTJECAJ ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE AKTIVNOSTI NA IZVOZNU KONKURENTNOST KEMIJSKE INDUSTRIJE IZABRANIH OECD ZEMALJA (str.91-107) hrvatskipdf 232 KB
IMPACT OF R&D ON EXPORT COMPETITIVENESS OF CHEMICAL INDUSTRY IN SELECTED OECD COUNTRIES (str.108-108)  
Tomislav Galović
Pregledni rad
 
IMPLEMENTACIJA UPRAVLJANJA KVALITETOM NA SVEUČILIŠTIMA U BOSNI I HERCEGOVINI (str.109-122) hrvatskipdf 179 KB
IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT AT UNIVERSITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.123-123)  
Dalibor Musa, Krešimir Rotim
Pregledni rad
 
MANAGING GRADUATE UNEMPLOYMENT IN EMERGING ECONOMIES: CRITICAL ANALYSIS OF THE SKILLS MISMATCH AND OVERSUPPLY THESES (str.125-137) engleskipdf 155 KB
UPRAVLJANJE NEZAPOSLENOŠĆU VISOKOOBRAZOVANIH OSOBA U GOSPODARSTVIMA U NASTAJANJU: KRITIČKA ANALIZA TEZA O NESRAZMJERU VJEŠTINA I NJIHOVOJ PREVELIKOJ PONUDI (str.138-138)  
Seth Oppong, Paul R. Sachs
Pregledni rad
 
ULOGA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE U STVARANJU DODANE VRIJEDNOSTI U BRČKO DISTRIKTU BiH (str.139-165) hrvatskipdf 555 KB
ROLE OF DISTRIBUTIVE TRADE IN GENERATION OF ADDED VALUE IN BRČKO DISTRICT OF BiH (str.166-166)  
Fatima Ribić
Pregledni rad
 
HRVATSKO GOSPODARSTVO U VANJSKOTRGOVINSKOJ RAZMJENI (str.167-189) hrvatskipdf 248 KB
CROATIAN ECONOMY IN FOREIGN TRADE (str.190-190)  
Zlatko Turčić
Pregledni rad
 
ULOGA INTEGRIRANIH SUSTAVA UPRAVLJANJA U HRVATSKOM IZVOZU (str.191-206) hrvatskipdf 265 KB
ROLE OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS IN CROATIAN EXPORTS (str.207-207)  
Sanja Zambelli, Dobrila Rajić, Luka Burilović
Pregledni rad
 
Posjeta: 20.289 *