hrcak mascot   Srce   HID

Cardiologia Croatica, Vol. 9 No. 1-2, 2014.


Cardiologia Croatica,Vol. 9 No. 1-2
Datum izdavanja: veljača 2014.

Objavljen na Hrčku: 12. 7. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Aritmologija i elektrostimulacija – pregled stanja u Hrvatskoj. (str.3-11) hrvatskipdf 460 KB
Arrhythmology and cardiac pacing – an overview of the situation in Croatia. (str.3-11) engleskipdf 460 KB
Sandro Brusich, Hrvoje Vražić
Pregledni rad
 
Almanac 2013.: aritmije i elektrostimulacija srca. (str.12-27) hrvatskipdf 135 KB
Almanac 2013: cardiac arrhythmias and pacing. (str.12-27) engleskipdf 135 KB
Reginald Liew
Pregledni rad
 
Kardiomiopatija inducirana ventrikulskim ekstrasistolama. (str.28-33) hrvatskipdf 148 KB
Ventricular extrasystole - induced cardiomyopathy. (str.28-33) engleskipdf 148 KB
Vedran Velagić
Stručni rad
 
Ablacija ventrikularnih aritmija iznad semilunarnih valvula. (str.34-39) hrvatskipdf 368 KB
Ablation of ventricular arrhythmias above semilunar valves. (str.34-39) engleskipdf 368 KB
Ante Anić, Zoran Bakotić, Marin Bištirlić, Albino Jović
Pregledni rad
 
Pristup bolesniku s poremećajem provođenja uzrokovan Lyme boreliozom (str.40-43) hrvatskipdf 90 KB
Approach to a patient with conduction disturbance caused by Lyme borreliosis (str.40-43) engleskipdf 90 KB
Ena Kurtić, Ivica Premužić Meštrović, Hrvojka Marija Zeljko, Stjepan Kranjčević, Darko Kranjčević, Helena Jerkić
Ostalo
 
“Double fire” — rijetka, a još češće neprepoznata aritmija. (str.44-47) hrvatskipdf 404 KB
“Double fire” — a rare and commonly unrecognized arrhythmia. (str.44-47) engleskipdf 404 KB
Zoran Bakotić, Ante Anić, Marin Bištirlić, Albino Jović
Ostalo
 
Inhibitori ADP-om ovisne agregacije trombocita. (str.48-52) hrvatskipdf 64 KB
Inhibitors of ADP-dependent platelet aggregation. (str.48-52) engleskipdf 64 KB
Aleksandar Knežević
Pregledni rad
 
Almanah 2014.: stabilna koronarna bolest. (str.53-59) hrvatskipdf 86 KB
Almanac 2014: stable coronary artery disease. (str.53-59) engleskipdf 86 KB
Viktor Peršić, Marko Boban
Pregledni rad
 
Almanac 2013.:stabilna koronarna bolest srca. (str.60-70) hrvatskipdf 302 KB
Almanac 2013: stable coronary artery disease. (str.60-70) engleskipdf 302 KB
Shahed Islam, Adam Timmis
Pregledni rad
 
Cor triatriatum sinister u trudnice. (str.71-74) hrvatskipdf 209 KB
A case of cor triatriatum sinister during pregnancy. (str.71-74) engleskipdf 209 KB
Stanko Biočić, Josip Vincelj, Mario Udovičić
Ostalo
 
Smanjenje tereta koronarne bolesti srca na dokazima utemeljenim principima liječenja. (str.76-79) hrvatskipdf 67 KB
Evidence-based treatment approaches in reducing the burden of coronary heart disease. (str.76-79) engleskipdf 67 KB
Jasna Meško, Veronika Hribar, Sanja Brus, Mateja Grošelj, Breda Barbič-Žagar
Stručni rad
 
Posjeta: 8.395 *