hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2001.

Objavljen na Hrčku: 22. 11. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Usporedba između recidivista i nerecidivista s obzirom na agresivnost i socioekonomski status (str.91-110) hrvatskipdf 7 MB
A Comparasion between Recidivists and Non-recidivists on Agression and Socioeconomic Characteristics (str.91-110) engleskipdf 8 MB
Milko Mejovšek, Aleksandar Buđanovac, Zoran Šućur
Izvorni znanstveni članak
 
Razlike u modalitetima izvršenja kaznenih djela s elementima nasilja između agresivnih i neagresivnih maloljetnih počinitelja (str.111-126) hrvatskipdf 13 MB
(str.111-126)  
Vesna Skorupan
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena poštivanja prava djeteta u obitelji (str.127-142) hrvatskipdf 11 MB
ESTIMATION OF APPRECIATION OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE FAMILY (str.127-142)  
Antonija Žižak, Branko Nikolić, Nivex Koller-Trbović
Izvorni znanstveni članak
 
Stavovi učitelja prema poučavanju kao determinanta njihove spremnosti za dodatno stručno usavršavanje (str.143-152) hrvatskipdf 8 MB
Teacher's attituted towards teaching as a determinant of their readiness for additional professional special education (str.143-152)  
Zrinjka Stančić, Lelia Kiš-Glavaš, Ljiljana Igrić
Izvorni znanstveni članak
 
Dječja percepcija komunikacije u obitelji (str.153-170) hrvatskipdf 12 MB
Children's perception of family communication (str.153-170)  
Marija Lebedina-Manzoni, Tihana Delić, Antonija Žižak
Izvorni znanstveni članak
 
Fonacija osoba s afazijom (str.171-177) hrvatskipdf 5 MB
The phonation in aphasic patients (str.171-177)  
Tatjana Prizl Jakovac, Behul Brestovci
Stručni rad
 
Utjecaj programa strukturiranih igara na promjenu stavova učenika bez teškoća u razvoju prema učenicima s posebnim potrebama u uvjetima integracije (str.179-190) hrvatskipdf 9 MB
The influence of structured games on peer attitudes toward learning disabled pupils (str.179-190)  
Rea Fulgosi-Masnjak, Sunčica Dalić Pavelić
Izvorni znanstveni članak
 
Stavovi učitelja prema poučavanju kao determinante promjene stavova prema integraciji učenika usporenog kognitivnog razvoja (str.191-202) hrvatskipdf 5 MB
Attitudes of Teachers Towards Teaching as Deteminants of Changing Attitudes Towards the Integration of Students with Learning Disabilities (str.191-202) engleskipdf 5 MB
Lelia Kiš Glavaš, Ana Wagner
Izvorni znanstveni članak
 
Neke relacije ponašanja u ustanovi i postinstitucionalnog ponašanja maloljetnih počinitelja kaznenih djela (str.203-210) hrvatskipdf 5 MB
Danko Bakić
Izvorni znanstveni članak
 
Prezbiakuzija kao opstrukcijski činitelj u psihosocijalnoj strukturi osobe (str.211-218) hrvatskipdf 5 MB
Morana Vouk, Branko Radovančić
Izvorni znanstveni članak
 
Neke metrijske karakteristike upitnika za mjerenje stavova učenika bez teškoća u razvoju prema učenicima s posebnim potrebama (str.219-228) hrvatskipdf 7 MB
Rea Fulgosi-Masnjak, Sunčica Dalić-Pavelić
Stručni rad
 
Posjeta: 19.170 *