hrcak mascot   Srce   HID

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku,No. 41
Datum izdavanja: svibnja 2003.

Objavljen na Hrčku: 24. 4. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Nasilje zakona: Gradska vlast i privatni život kasnosrednjovjekovnom i ranonovovjekovnom Dubrovniku (str.9-44) hrvatskipdf 180 KB
The Violence of Law: City Government and Privacy in Late-Medieval and Early-Modern Dubrovnik (str.43-44)  
Zdenka Janeković-Römer
Izvorni znanstveni članak
 
Srednjovjekovni zapisnici dubrovačkog kaznenog suda: izvorne cjeline i arhivsko stanje (str.45-74) hrvatskipdf 162 KB
Criminal Records of Medieval Dubrovnik: A Survey (str.74-74)  
Nella Lonza
Izvorni znanstveni članak
 
Grafike koje ipak ne prikazuju Dubrovnik 15. i 16. stoljeća (str.75-89) hrvatskipdf 897 KB
Unfaithful Representation of Dubrovnik on Fifteenthand Sixteenth-Century Graphics (str.89-89)  
Antun Ničetić
Pregledni rad
 
Stanovništvo i bruto domaći proizvod Hrvatske (1500-1913) u kontekstu najnovijeg rada Angusa Maddisona (str.91-156) hrvatskipdf 588 KB
Population and Gross Domestic Product of Croatia, 1500-1913 (based on Angus Maddison’s L’économie mondiale - une perspective millénaire, Paris, 2001) (str.156-156)  
Vladimir Stipetić
Izvorni znanstveni članak
 
Nastanjenici i prolaznici iz Dubrovačke Republike, Boke kotorske i Mletačke Albanije u Puli (17.-19. stoljeće) (str.157-174) hrvatskipdf 123 KB
Immigrants from Dubrovnik, Boka Kotorska, and Venetian Albania in Pula (17th-19th century) (str.174-174)  
Slaven Bertoša
Izvorni znanstveni članak
 
Maniristički vrt Crijevića u Dubrovniku (str.175-210) hrvatskipdf 1 MB
Il giardino manieristico della famiglia Crijević a Dubrovnik (str.209-210)  
Igor Fisković
Izvorni znanstveni članak
 
Palača Gozze-Gučetić u Ulici Svetog Josipa u Dubrovniku (dosad nazivana Martinušić) (str.211-242) hrvatskipdf 2 MB
The Gozze-Gučetić (Martinušić) Palace in the Street of St. Joseph in Dubrovnik (str.241-242)  
Patricija Veramenta-Paviša
Izvorni znanstveni članak
 
Ženski nadimci u starom Dubrovniku (str.243-258) hrvatskipdf 114 KB
Female Nicknames in Old Dubrovnik (str.258-258)  
Slavica Stojan
Izvorni znanstveni članak
 
Luko Stulli i dubrovačka književna baština (str.259-286) hrvatskipdf 152 KB
Luko Stulli and Literary Heritage of Dubrovnik (str.285-286)  
Stjepan Ćosić
Izvorni znanstveni članak
 
Luko Paljetak - Poeta ludens hrvatskog pjesništva (str.287-295) hrvatskipdf 85 KB
Luko Paljetak: Poeta Ludens of Croatian Poetry (str.295-295)  
Katja Bakija
Pregledni rad
 
Liber Statutorum Civitatis Ragusii compositus anno MCCLXXII / Statut grada Dubrovnika sastavljen godine 1272. (priredili i na hrvatski jezik preveli Ante Šoljić, Zdravko Šundrica i Ivo Veselić; uvodnu studiju napisala Nella Lonza). Dubrovnik: Državni arhiv u Dubrovniku 2002. (str.297-299) hrvatskipdf 175 KB
Stjepan Ćosić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gli accordi con Curzola 1352-1421, izd. Ermanno Orlando. [Pacta Veneta, 9]. Roma: Viella, 2002. (str.299-300) hrvatskipdf 175 KB
Nella Lonza
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lorenzo Vitelleschi, Povijesne i statističke bilješke o Dubrovačkom okrugu 1828. / Notizie storiche e statistiche del Circolo di Ragusa 1828. (ur. Vinicije B. Lupis, prevele: Ivona Fabris, Kornelija Bašica i Ivana Burđelez). Dubrovnik: Matica hrvatska Dubrovnik i Državni arhiv u Dubrovniku, 2002. (str.300-303) hrvatskipdf 175 KB
Stjepan Ćosić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tomislav Kuljiš, «Mleci» na Lapadu. Ljetnikovac Paska Frana Sorkočevića. Dubrovnik, Matica hrvatska 2002. (str.303-303) hrvatskipdf 175 KB
Slavica Stojan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip Bersa, Dubrovačke slike i prilike. Dubrovnik: Matica hrvatska 2002. (str.304-304) hrvatskipdf 175 KB
Slavica Stojan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Miroslav Bertoša, Izazovi povijesnog zanata. Lokalna povijest i sveopći modeli. Zagreb: Antibarbarus, 2002. (str.304-306) hrvatskipdf 175 KB
Nenad Vekarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli. Starosjedioci i doseljenici od XVII. do početka XIX. stoljeća. Pazin: Skupština Udruga Matice hrvatske Istarske županije, 2002. (str.306-306) hrvatskipdf 175 KB
Nenad Vekarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 19 (2001). (str.307-308) hrvatskipdf 175 KB
Zdravka Jelaska Marijan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bazilije S. Pandžić, Hercegovački franjevci. Sedam stoljeća s narodom. Ziral: Mostar - Zagreb, 2001. (str.308-309) hrvatskipdf 175 KB
Nikša Matijić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jacques Pervititch Sigorta Haritalarinda Istanbul/ Istanbul in the Insurance Maps of Jacques Pervititch. Istanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfi - AXA OYAK, 2000. (str.310-311) hrvatskipdf 175 KB
Vesna Miović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Charles Ralph Boxer, The Tragic History of the Sea. Minneapolis-London: University of Minnesota Press, 2001. (str.311-320) hrvatskipdf 174 KB
Đivo Bašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Claude Lévi-Strauss, Divlja misao (prevela Jagoda Milinković). Zagreb: Golden marketing, 2001 (str.320-325) hrvatskipdf 174 KB
Đivo Bašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 41.380 *