hrcak mascot   Srce   HID

Šumarski list, Vol. 139 No. 3-4, 2015.


Šumarski list,Vol. 139 No. 3-4
Datum izdavanja: travnja 2015.

Objavljen na Hrčku: 16. 7. 2015.
Sadržaj Puni tekst
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA (str.121-121) hrvatskipdf 78 KB
FROM THE HISTORY OF FORESTRY (str.122-122) engleskipdf 78 KB
Uvodnik  
BIOPROIZVODNOST AMORFE (Amorpha fruticosa L.) U JEDNOGODIŠNJOJ, DVOGODIŠNJOJ I ČETVEROGODIŠNJOJ OPHODNJI (str.123-134) hrvatskipdf 494 KB
BIOPRODUCTIVITY OF INDIGOBUSH (Amorpha fruticosa L.) IN ONE-YEAR, TWO-YEAR AND FOUR-YEAR ROTATION (str.134-135)  
Ante P. B. Krpan, Željko Tomašić, Željko Zečić, Dijana Vuletić
Izvorni znanstveni članak
 
ANALIZA MORTALITETA DABROVA (Castor fiber L.) U HRVATSKOJ I SRBIJI (str.137-143) hrvatskipdf 396 KB
ANALYSIS OF BEAVER (Castor fiber L.) MORTALITY IN CROATIA AND SERBIA (str.143-144)  
Marijan Grubešić, Josip Margaletić, Duško Čirović, Marko Vucelja, Linda Bjedov, Jelena Burazerović, Kristijan Tomljanović
Izvorni znanstveni članak
 
KRUPNOĆA PLODA DIVLJE JABUKE (Malus sylvestris (L.) Mill.): UTJECAJ NA MORFOLŠKO-FIZIOLOŠKA SVOJSTVA SJEMENA (str.145-152) hrvatskipdf 215 KB
FRUITS SIZE OF WILD APPLE (Malus sylvestris (L.) Mill.): IMPACT ON MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL PROPERTIES OF SEEDS (str.152-153)  
Damir Drvodelić, Tomislav Jemrić, Milan Oršanić, Vinko Paulić
Izvorni znanstveni članak
 
NEW INVASIVE FOREST COMMUNITIES IN THE RIPARIAN FRAGILE HABITATS – THE CASE STUDY FROM RAMSAR SITE CARSKA BARA (VOJVODINA, SERBIA) (str.155-168) engleskipdf 419 KB
NOVE INVAZIVNE ŠUMSKE ZAJEDNICE POPLAVNIH OSJETLJIVIH STANIŠTA – STUDIJA SLUČAJA IZ RAMSARSKOG PODRUČJA CARSKA BARA (VOJVODINA, SRBIJA) (str.169-169)  
Vera Batanjski, Eva Kabaš, Nevena Kuzmanović, Snežana Vukojičić, Dmitar Lakušić, Slobodan Jovanović
Izvorni znanstveni članak
 
ISHRANJENOST TRAVNJAKA U PARKOVNIM JAVNIM POVRŠINAMA GRADA ZAGREBA (str.171-178) hrvatskipdf 295 KB
THE STATUS OF LAWN NUTRITION WITHIN URBAN PARKS IN PUBLIC AREAS OF THE CITY OF ZAGREB (str.179-179)  
Vid Privora, Mirjana Herak Ćustić, Marko Petek, Ivan Šimić, Igor Palčić, Nikolina Sabljić
Izvorni znanstveni članak
 
UČINKOVITOST NOVOG NAČINA POSTAVLJANJA FEROMONSKIH KLOPKI NAMIJENJENIH ULOVU IPS TYPOGRAPHUS (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE, SCOLYTINAE) (str.181-185)  
THE EFFICACY OF A NEW PHEROMONE TRAP SETUP DESIGN, AIMED FOR TRAPPING IPS TYPOGRAPHUS (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE, SCOLYTINAE) (str.185-186) engleskipdf 188 KB
Petr Zahradník, Marie Zahradníková
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 6.735 *