hrcak mascot   Srce   HID

Psihologijske teme, Vol. 24 No. 2, 2015.


Datum izdavanja: srpnja 2015.

Objavljen na Hrčku: 21. 7. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Uloga dobi, spola i obrazovanja u brzini procesiranja informacija (str.173-185) hrvatskiPDF 316 KB
Role of Age, Gender and Education in Information Processing Speed (str.173-185)  
El papel de la edad, el sexo y la educación en la velocidad de procesamiento de la información (str.173-185)  
Martina Knežević, Božidar Nikša Tarabić, Patricia Tomac, Andreja Vincek, Lucija Ivanda
Izvorni znanstveni članak
 
Biciklirati ili ne? Primjena Teorije planiranog ponašanja u predviđanju učestalosti korištenja bicikla među studentima u Zagrebu (str.187-205)  
To Bike or not to Bike? Application of the Theory of Planned Behavior in Predicting Bicycle Commuting Among Students in Zagreb (str.187-205) engleskiPDF 417 KB
¿Montar en bicicleta o no? Aplicación de la Teoría del Comportamiento Planificado en la predicción del uso de bicicleta entre los estudiantes en Zagreb (str.187-205)  
Marina Milković, Marina Štambuk
Izvorni znanstveni članak
 
Opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti kao adaptivni anakronizam: "Filogenetska inercija" i opsesivnost populacije u modernom zapadnjačkom društvu (str.207-232)  
Obsessive Compulsive Personality Disorder as an Adaptive Anachronism: The Operation of Phylogenetic Inertia Upon Obsessive Populations in Western Modernity (str.207-232) engleskiPDF 403 KB
Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad como anacronismo adaptativo: "Inercia filogenética" y la obsesión de la populación en la sociedad moderna occidental (str.207-232)  
Steven Charles Hertler
Pregledni rad
 
Angažman i strast prema poslu – zajednički aspekti i konceptualne razlike (str.233-258)  
Disentangling the Overlap Between Employee Engagement and Passion (str.233-258) engleskiPDF 455 KB
El compromiso y la pasión por el trabajo – aspectos comunes y diferencias conceptuales (str.233-258)  
Gaja Zager Kocjan
Pregledni rad
 
Sveci i superheroji, ili općenito savršeni: Provjera mogućnosti odvajanja egoističkoga od moralističkoga socijalno poželjnoga odgovaranja (str.259-277) hrvatskiPDF 460 KB
Saints and Superheroes, or Overall Perfect: Testing the Possibility to Differentiate Egoistic From Moralistic Socially Desirable Responding (str.259-277)  
Santos y superhéroes, o aquellos perfectos en general: La verificación de la posibilidad de separación de la respuesta socialmente deseable egoísta y moralista (str.259-277)  
Maja Parmač Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
Osobine ličnosti i motivi za volontiranje (str.279-304) hrvatskiPDF 615 KB
Personality Traits and Motives for Volunteering (str.279-304)  
Rasgos de personalidad y motivos para el voluntariado (str.279-304)  
Marija Juzbasic, Tena Vukasovic Hlupic
Izvorni znanstveni članak
 
Mjere osjetljivosti bihevioralnoga inhibicijskog i aktivacijskoga sustava kao prediktori dimenzija petofaktorskoga modela ličnosti (str.305-324) hrvatskiPDF 536 KB
Measures of Behavioral Inhibition and Activation System Sensitivity as Predictors of Big Five Personality Traits (str.305-324)  
Medidas de sensibilidad de los sistemas de inhibición y de activación conductual como predictores de rasgos de personalidad (str.305-324)  
Valerija Križanić, Zrinka Greblo, Zvonimir Knezović
Izvorni znanstveni članak
 
Situacijske i osobinske odrednice doživljaja zanesenosti u svakodnevnom životu (str.325-346) hrvatskiPDF 365 KB
Situational and Personal Determinants of Flow Experience in Everyday Life (str.325-346)  
Directrices situacionales y de rasgo de la experiencia de flujo en la vida cotidiana (str.325-346)  
Valerija Križanić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 19.787 *