hrcak mascot   Srce   HID

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku,No. 38
Datum izdavanja: lipnja 2000.

Objavljen na Hrčku: 25. 4. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Izborni postupak Dubrovačke Republike (str.9-52) hrvatskipdf 7 MB
The Electoral Procedure in the Republic of Dubrovnik (str.51-52)  
Nella Lonza
Izvorni znanstveni članak
 
Javni prostor i dokolica u kasnosrednjovjekovnom i renesansnom Dubrovniku (str.53-64) hrvatskipdf 935 KB
Public Places and Leisure Time in the Late Medieval and Renaissance Dubrovnik (str.64-64)  
Gordan Ravančić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog proučavanju vojne organizacije dalmatinskih komuna u srednjem vijeku (str.65-87) hrvatskipdf 104 KB
A Contribution to the Study of Military Organization in Medieval Dalmatian Communes (str.87-87)  
Robert Skenderović
Stručni rad
 
Pečat omiškog kneza Nikole Hodimirova Kačića iz 1245. godine (str.89-102) hrvatskipdf 5 MB
The Seal of Omiš Count Nikola Kačić from 1245 (str.102-102)  
Mario Reljanović
Izvorni znanstveni članak
 
Motivi Sandaljeve prodaje Konavala Dubrovčanima (str.103-120) hrvatskipdf 88 KB
The Motives of Sandalj’s Sale of Konavle (str.120-120)  
Esad Kurtović
Izvorni znanstveni članak
 
Bosanski beglerbeg, hercegovački sandžakbeg i diplomacija Dubrovačke Republike (str.121-164) hrvatskipdf 169 KB
The Bosnian Beylerbey and Herzegovinian Sancakbey and the Diplomacy of the Dubrovnik Republic (str.163-164)  
Vesna Miović Perić
Izvorni znanstveni članak
 
Topos «pravoga puta» u duhovnom pjesništvu Vetranovića, Dimitrovića i Nalješkovića (str.165-184) hrvatskipdf 90 KB
The «Straight Path» Motif in the Religious Poetry of Vetranović, Dimitrović, and Nalješković (str.184-184)  
Antun Pavešković
Izvorni znanstveni članak
 
Pjesnička ostavština Marka Bruerevića na četiri jezika (str.185-199) hrvatskipdf 78 KB
The Literary Heritage of Marko Bruerević in Four Languages (str.199-199)  
Slavica Stojan
Izvorni znanstveni članak
 
Waidmannsdorfov izvještaj o Dubrovačkom okrugu iz godine 1823. (str.201-242)  
Waidmannsdorf’s Report on the Dubrovnik District from the Year 1823 (str.242-242)  
Stjepan Ćosić
Izvorni znanstveni članak
 
Političke struje u Dubrovniku i aneksija Bosne i Hercegovine (II. dio) (str.243-303) hrvatskipdf 196 KB
Political Parties in Dubrovnik and the Annexation of Bosnia and Herzegovina, Part II (str.302-303)  
Pero Depolo
Izvorni znanstveni članak
 
O nekim navigacijskim aspektima plovidbe Svetoga Pavla od Krete do Melite (str.305-370) hrvatskipdf 7 MB
On some Navigational Aspects of St. Paul’s Voyage from Crete to Melita (str.368-370)  
Antun Ničetić
Izvorni znanstveni članak
 
In memoriam: Stjepan Krivošić (Sisak, 17. rujna 1918. - Zagreb, 15. kolovoza 1999.) (str.371-373)  
Nikša Lučić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Dubrovnik u djelu Mirka Dražena Grmeka (1924-2000) (str.373-377)  
Tatjana Buklijaš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povjesničar Ivo Perić, istraživač dubrovačke prošlosti (povodom 70. godine života) (str.377-385)  
Nenad Vekarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
50. godina Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku (str.386-387)  
Nenad Vekarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dubrovačke teme u časopisu Croatica christiana periodica (str.387-391)  
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radovi Radionice za povijest Bizanta i Crnomorskog primorja 1991-1998. godine Moskovskog sveučilišta (str.392-396)  
Maren Frejdenberg
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nikola Gučetić, Upravljanje obitelji, ur. Marinko Šišak, prev. Maja Zaninović. Zagreb: Biblioteka Scopus, 1998. (str.396-399)  
Zdenka Janeković-Römer
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gjuro Baglivi, De fibra motrice et morbosa / O zdravom i bolesnom motoričkom vlaknu. Zagreb: Prometej i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1997. (str.400-402)  
Stjepan Ćosić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Željko Peković i Ivica Žile, Ranosrednjovjekovna crkva Sigurata na Prijekome u Dubrovniku / The Early Medieval Church of Sigurata at Prijeko in Dubrovnik. Split: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split - Katalozi i monografije 6, 1999. (str.402-403)  
Stjepan Ćosić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stijepo Obad, Serđo Dokoza i Suzana Martinović, Južne granice Dalmacije od XV. st. do danas. Zadar: Državni arhiv u Zadru, 1999. (str.403-405)  
Stjepan Ćosić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pavao Anđelić, Marijan Sivrić i Tomislav Anđelić, Srednjovjekovne humske župe. Mostar: Ziral, 1999 (str.405-407)  
Stjepan Ćosić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Joe J. Simmons III, Those Vulgar Tubes, External Sanitary Accommodations aboard European Ships of the Fifteenth through Seventeenth Centuries. Studies in Nautical Archaeology I, Second Edition. London: Texas A&M University Press, Chatham Publishing, 1998. (str.407-409)  
Đivo Bašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivo Perić, Hrvatski državni sabor 1848.-2000. Prvi svezak 1848.-1867. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Hrvatski državni sabor i Dom i svijet, 2000. (str.409-411)  
Stjepan Ćosić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 31.215 *