hrcak mascot   Srce   HID

Suvremena psihologija, Vol. 17 No. 2, 2014.


Datum izdavanja: prosinca 2014.

Objavljen na Hrčku: 24. 9. 2015.
Sadržaj Puni tekst
“What are you doing?”: Comparison of three methodlogical approaches to studying leisure (str.111-124)  
“Što radiš?”: Usporedba tri metodološka pristupa istraživanju slobodnog vremena (str.124-124) hrvatskipdf 335 KB
Petra Anić, Marko Tončić
Izvorni znanstveni članak
 
Provjera modela predviđanja akademskog postignuća studenata: Uloga proaktivnosti i pristupa učenju (str.126-136)  
Verifying the model of student's academic achievement prediction: The role of proactivity and learning approaches (str.136-136) engleskipdf 387 KB
Gabrijela Vrdoljak, Marija Kristek, Ana Jakopes, Predrag Zarevski
Izvorni znanstveni članak
 
Taktike samopredstavljanja muškaraca i žena ovisno o bliskosti ciljne osobe (str.137-149) hrvatskipdf 373 KB
Self-presentation tactics of men and women depending on the closeness of the target person (str.149-150)  
Margareta Jelić, Maja Ištok-Novak
Izvorni znanstveni članak
 
Razvoj i validacija hrvatskog upitnika školske klime za učenike (str.151-165) hrvatskipdf 328 KB
Development and validation of Croatian school climate survey for students (str.165-166)  
Tena Velki, Ana Antunović
Prethodno priopćenje
 
Promjene metakognitivnih procesa (zabrinjavajućih misli) u studentskoj populaciji utvrđene "Upitnikom metakognicije" (str.167-180) hrvatskipdf 346 KB
Changes in metacognitive processes in the student population detected by the "Metacognition questionnaire" (str.177-177)  
Vladimir Kolesarić, Marija Milić
Prethodno priopćenje
 
Je li privilegirani status modela osobina ličnosti u psihologiji ličnosti opravdan? Prikaz modela identiteta (str.181-197) hrvatskipdf 436 KB
Is privileged status of personality traits' in models in personality psychology justified? Description of identitiy models (str.198-198)  
Sanja Tatalović Vorkapić
Pregledni rad
 
Novo u psihologijskim razvojnim teorijama: Modificiranje ranijih, te formuliranje i provjera novih teorija i koncepata (str.199-227) hrvatskipdf 413 KB
New in psychological development theories: The modification of earlier and formulation and testing of new theories and concepts (str.228-228)  
Katica Lacković-Grgin
Pregledni rad
 
Posjeta: 11.352 *