hrcak mascot   Srce   HID

Tehnički vjesnik, Vol. 22 No. 4, 2015.


Tehnički vjesnik,Vol. 22 No. 4
Datum izdavanja: kolovoza 2015.

Objavljen na Hrčku: 6. 8. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Dvofaznini postupak izbora dobavljača aluminiziranog lima primjenom neizrazite AHP i neizrzite TOPSIS metodologije (str.821-828) hrvatskipdf 573 KB
Two-phase selection procedure of aluminized sheet supplier by applying fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methodology (str.821-828) engleskipdf 573 KB
Harun Bronja, Haris Bronja
Izvorni znanstveni članak
 
Regulator praćenja putanje za potpogonjeni AUV zasnovan na interaktivnom pojačanju povratnog koraka (str.829-835) hrvatskipdf 1 MB
Path following control for underactuated AUV based on feedback gain backstepping (str.829-835) engleskipdf 1 MB
Xiao Liang, Yuan You, Linfang Su, Wei Li, Jundong Zhang
Izvorni znanstveni članak
 
Stilizirana apstraktna slika prema zadanoj fotografiji s tonovima koji se prelijevaju (str.837-844) hrvatskipdf 5 MB
Image abstraction painting of flow-like stylization (str.837-844) engleskipdf 5 MB
Qian Wenhua, Xu Dan, Yue Kun, Guan Zheng
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje modela sekundarnog kolorno optičkog rasterskog prirasta u elektrostatičkim digitalnim kolornim otiscima (str.845-852) hrvatskipdf 928 KB
Research on secondary colour optical dot gain model in electrostatic digital colour printings (str.845-852) engleskipdf 928 KB
Xiao-zhou Li, Jing-jing Liu, Xue-lin Li, Yu Liu, Ai Xu
Izvorni znanstveni članak
 
Točnost determinističkih metoda interpolacije u generiranju digitalnog modela reljefa - primjer PP Vransko jezero (str.853-863) hrvatskipdf 2 MB
The accuracy of deterministic models of interpolation in the process of generating a digital terrain model - the example of the Vrana Lake Nature Park (str.853-863) engleskipdf 2 MB
Ante Šiljeg, Sanja Lozić, Silvija Šiljeg
Izvorni znanstveni članak
 
Konstrukcija 8-brzinskog prijenosnika s unutarnjim ozubljenjem i rotacijskim upravljačkim mehanizmom za bicikle (str.865-871) hrvatskipdf 1 MB
Design of an 8-speed internal gear hub with a rotary control mechanism for bicycles (str.865-871) engleskipdf 1 MB
Yi-Chang Wu, Li-An Chen
Izvorni znanstveni članak
 
Adaptacija modela govornika na osnovu rezultata povjerenja (str.873-878) hrvatskipdf 663 KB
Speaker model adaptation based on confidence score (str.873-878) engleskipdf 663 KB
Erhan Mengusoglu
Izvorni znanstveni članak
 
Studija izvodljivosti o primjeni fraktalne analize u procjeni kvalitete površina obrađenih vodenim mlazom (str.879-883) hrvatskipdf 1 MB
Feasibility study on the use of fractal analysis for evaluating the surface quality generated by waterjet (str.879-883) engleskipdf 1 MB
Andrzej Perec, Frank Pude, Josef Stirnimann, Konrad Wegener
Izvorni znanstveni članak
 
Višekriterijska optimizacija karakteristika kvalitete reza kod CO2 laserskog rezanja nehrđajućeg čelika (str.885-892) hrvatskipdf 450 KB
Multi-objective optimization of cut quality characteristic in CO2 laser cutting stainless steel (str.885-892) engleskipdf 450 KB
Miloš Madić, Miroslav Radovanović, Bogdan Nedić, Vlatko Marušić
Izvorni znanstveni članak
 
Iskorištavanje temperature plina dimnjaka i zraka za hlađenje peći za zagrijavanje tvornice metodom regeneriranja topline u keramičkim pećima (str.893-898) hrvatskipdf 1 MB
Utilization of stack gas and kiln cooling air temperature for factory heating through heat recovery method in ceramic kilns (str.893-898) engleskipdf 1 MB
Ahmet Fevzi Savas, Erhan Madan
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza kritičnosti rezervnih dijelova primjenom pristupa neizrazitog analitičkog hijerarhijskog proces (str.899-905) hrvatskipdf 531 KB
Spare parts criticality analysis using a fuzzy AHP approach (str.899-905) engleskipdf 531 KB
Orlando Durán
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog istraživanju spojlera i kupole deflektora sustava vektora potiska u porivu rakete (str.907-915) hrvatskipdf 2 MB
Contribution to research of spoiler and dome deflector TVC systems in rocket propulsion (str.907-915) engleskipdf 2 MB
Nikola Davidović, Predrag Miloš, Branislav Jojić, Marko Miloš
Izvorni znanstveni članak
 
Ultra-širokopojasni sustav s ortogonalno kodiranim diferencijalnim TR prijemnikom (str.917-923) hrvatskipdf 982 KB
Ultra-wideband systems with orthogonal coded differential TR receiver (str.917-923) engleskipdf 982 KB
Josip Milanović, Snježana Rimac-Drlje, Slavko Rupčić
Izvorni znanstveni članak
 
Nosivost armiranobetonskih greda na poprečne sile po kriteriju čvrstoće betonskih tlačnih štapova (str.925-934) hrvatskipdf 2 MB
Shear resistance of reinforced concrete beams in dependence on concrete strength in compressive struts (str.925-934) engleskipdf 2 MB
Davor Grandić, Paulo Šćulac, Ivana Štimac Grandić
Izvorni znanstveni članak
 
Etalon za umjeravanje u nano području s višestrukim vrijednostima koraka i brazda (str.935-938) hrvatskipdf 1 MB
Nano-calibration standard with multiple pitch and step height values (str.935-938) engleskipdf 1 MB
Gorana Baršić, Biserka Runje, Vedran Šimunović
Izvorni znanstveni članak
 
Steganografija na poštanskoj marci s infracrvenim individualiziranim rasterskim oblicima (str.939-945) hrvatskipdf 1 MB
Infrared steganography with individual screening shapes applied to postage stamps with security features (str.939-945) engleskipdf 1 MB
Maja Rudolf, Nikolina Stanić Loknar, Ivana Žiljak Stanimirović
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza različitih tehnika za kontrolu brzine sinhrong motora s permanentnim magnetom (str.947-952) hrvatskipdf 549 KB
The analysis of different techniques for speed control of permanent magnet synchronous motor (str.947-952) engleskipdf 549 KB
Mustafa Dursun, Ali Fuat Boz
Izvorni znanstveni članak
 
Praćenje izostanka popuštanja feromagnetskih materijala spontanim abnormalnim magnetskim signalima (str.953-958) hrvatskipdf 569 KB
Monitoring yield failure of ferromagnetic materials with spontaneous abnormal magnetic signals (str.953-958) engleskipdf 569 KB
Zhongchao Qiu, Weimin Zhang, Xia Yu, Yan Guo, Long Jin
Izvorni znanstveni članak
 
Kako kampanje u sigurnosti prometa utječu na stupanj uporabe sigurnosnih pojaseva – studij slučaja za grad Banja Luku (str.959-964) hrvatskipdf 1 MB
How road traffic safety campaigns influence seat belt use – case study for the city of Banja Luka (str.959-964) engleskipdf 1 MB
Milan Vujanić, Slobodan Stanarević, Saša Jasnić, Aleksandra Jasnić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj uvjeta hlađenja na postupak obrade u uvjetima MQCL i MQL (str.965-970) hrvatskipdf 1 MB
Influence of cooling conditions on the machining process under MQCL and MQL conditions (str.965-970) engleskipdf 1 MB
Radoslaw W. Maruda, Stanislaw Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, Pero Raos
Izvorni znanstveni članak
 
Novi pristup vanjskim (outlying) podacima u procjeni vertikalnog ukupnog sadržaja electrona (str.971-979) hrvatskipdf 2 MB
A new approach to outlying data in estimation of vertical total electron content (str.971-979) engleskipdf 2 MB
Ramazan Cuneyt Erenoglu
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena informacijskog impaktograma za brzu detekciju zone nestabilnosti temperature dvokanalne keramičke peći (str.981-987) hrvatskipdf 938 KB
Information impactogram application for fast detection of temperature instability zone of a two-channel ceramic roller kiln (str.981-987) engleskipdf 938 KB
Darko Krmpotic, Alan Jovic, Franjo Jovic
Izvorni znanstveni članak
 
Upravljanje potražnjom u distribucijskom sustavu s fotonaponskim elektranama (str.989-995) hrvatskipdf 1 MB
Demand side management in the distribution system with photovoltaic generation (str.989-995) engleskipdf 1 MB
Zvonimir Klaić, Krešimir Fekete, Damir Šljivac
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza karakteristika raspodjele tlaka stropa u horizontalno slojevitim stijenama u uvjetima iskapanja ugljena (str.997-1004) hrvatskipdf 1 MB
Distribution characteristics analysis of pressure-arch in horizontal stratified rocks under coal mining conditions (str.997-1004) engleskipdf 1 MB
Shu-ren Wang, Ning Li, Chun-liu Li, Chen Cao
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj demografskih i organizacijskih faktora na dijeljenje znanja između zaposlenika u poduzećima (str.1005-1010) hrvatskipdf 893 KB
The influence of demographic and organizational factors on knowledge sharing among employees in organizations (str.1005-1010) engleskipdf 893 KB
Leposava Grubić-Nešić, Dejan Matić, Slavica Mitrović
Izvorni znanstveni članak
 
Teorijsko-eksperimentalna analiza dinamičkih karakteristika rudničkih liftova (str.1011-1020) hrvatskipdf 3 MB
Theoretical and experimental analysis of mine elevator dynamic characteristics (str.1011-1020) engleskipdf 3 MB
Jovan Vladić, Miomir Jovanović, Radomir Đokić, Milan Kljajin, Mirko Karakašić
Izvorni znanstveni članak
 
Višekriterijski optimizacijski model u razvoju ovjesa vozila (str.1021-1028) hrvatskipdf 3 MB
Multi-objective optimization model in the vehicle suspension system development process (str.1021-1028) engleskipdf 3 MB
Goran Šagi, Zoran Lulić, Petar Ilinčić
Izvorni znanstveni članak
 
Ispitivanje sile i momenta profilnog oblikovanja lima pomoću valjaka-ulazni podaci za reinženjering proizvodnog sustava (str.1029-1034) hrvatskipdf 2 MB
An investigation of the force and torque at profile sheet metal rolling-input data for the production system reengineering (str.1029-1034) engleskipdf 2 MB
Milan Jurkovic, Zoran Jurkovic, Milenko Obad, Stipo Buljan, Edin Mustafic
Izvorni znanstveni članak
 
Jednadžba zračnog vala primijenjena u istraživanju slabljenja stijene zbog oštećenja i ovisnosti o brzini deformacije (str.1035-1042) hrvatskipdf 2 MB
Space wave equation considering damage-induced weakening and strain rate dependency of rock (str.1035-1042) engleskipdf 2 MB
Yue Zhai, Nan Li, Si-wei Wang, Yu-tao Zhang
Izvorni znanstveni članak
 
Poboljšanje kvalitete električne energije u pogonima indukcijskih motora uporabom prilagođenog pogonskog uređaja (str.1043-1049) hrvatskipdf 928 KB
Power quality enhancement in induction motor drives by using custom power device (str.1043-1049) engleskipdf 928 KB
T. Manokaran, V. Rajasekaran
Izvorni znanstveni članak
 
Metoda luminescencije – sredstvo za otkrivanje čistoće površine (str.1051-1055) hrvatskipdf 779 KB
Luminescence method − instrument used for detection of surface cleanliness (str.1051-1055) engleskipdf 779 KB
Jan Kudláček, Petr Chábera, Leon Šikulec
Prethodno priopćenje
 
Analitička i eksperimentalna analiza ultrazvučnih linearnih motora (str.1057-1063) hrvatskipdf 2 MB
An analytical and experimental study of ultrasonic linear motors (str.1057-1063) engleskipdf 2 MB
Ramiro Velázquez, Hermes Hernández, Carlos A. Gutiérrez, Pedro Rodrigo
Prethodno priopćenje
 
Metoda integralnih jednadžbi za analizu efekta blizine u dvožičnom vodu s kružnim vodičima (str.1065-1068) hrvatskipdf 576 KB
Integral equation approach for proximity effect in a line constituted by two solid conductors of circular cross section (str.1065-1068) engleskipdf 576 KB
Tatijana Dlabač, Dragan Filipović
Prethodno priopćenje
 
Senzori i njihova podjela u tehnologiji zavarivanja (str.1069-1074) hrvatskipdf 1 MB
Sensors and their classification in the fusion weldingtechnology (str.1069-1074) engleskipdf 1 MB
Ivica Garašić, Zoran Kožuh, Maja Remenar
Pregledni rad
 
Dreniranje terena u zoni klizišta na Dunavskoj padini u Novom Sadu (str.1075-1083) hrvatskipdf 2 MB
Terrain drainage in the landslide area on the Danube slope in Novi Sad (str.1075-1083) engleskipdf 2 MB
Milinko Vasić, Mitar Djogo, Branko Jelisavac
Stručni rad
 
Posjeta: 69.424 *