hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: listopada 2007.

Objavljen na Hrčku: 26. 9. 2007.
Sadržaj Puni tekst
SAČUVANJE ENERGIJE I OKOLIŠA PRIMJENOM KOGENERACIJE (str.211-218) hrvatskipdf 849 KB
ENERGY SAVINGS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION APPLYING COGENERATION (str.211-218)  
Rajka Budin, Alka Mihelić-Bogdanić, Edita Vujasinović
Izvorni znanstveni članak
 
MONOGRAFIJA "OPREMA POD TLAKOM" (str.219-242) hrvatskipdf 162 KB
A MONOGRAPH "PRESSURE EQUIPMENT" (str.219-242)  
Srećko Švaić
Pregledni rad
 
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU U PROJEKTU REFORME ZDRAVSTVA (str.243-262) hrvatskipdf 122 KB
HEALTH INSURANCE AND OCCUPATIONAL SAFETY IN HEALTHCARE REFORM (str.243-262)  
Marinko Đ. Učur
Pregledni rad
 
FURNITURE FOR A HEALTHY LIFE  
NAMJEŠTAJ I ZDRAV ŽIVOT (str.263-280) hrvatskipdf 760 KB
Ivica Grbac, Danijela Domljan
Pregledni rad
 
EQUIPMENT FOR CLEANING OIL AND OIL-BASED SPILLS ON INLAND WATERS  
TEHNIČKA OPREMA ZA UKLANJANJE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA PRI AKCIDENTNIM SITUACIJAMA NA UNUTARNJIM VODAMA (str.281-292) hrvatskipdf 2 MB
Željko Benković
Stručni rad
 
SMRTNA OZLJEDA RADNIKA NA POSLOVIMA "ELEKTROMONTERA" (str.295-297) hrvatskipdf 49 KB
Pavao Dragičević
Ostalo
 
TEHNIČKO NADGLEDANJE UREĐAJA I OPREME U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM (str.299-302) hrvatskipdf 36 KB
Milan Kosanović
Ostalo
 
RADNI ODNOSI (str.303-306) hrvatskipdf 31 KB
Rihard Gliha
Ostalo
 
OBVEZA IZRADE SIGURNOSNO-TEHNIČKOG LISTA I DOSTAVE HRVATSKOM ZAVODU ZA TOKSIKOLOGIJU (str.307-311) hrvatskipdf 39 KB
Zlata Trupčević
Ostalo
 
PROFESIONALNE ALERGIJSKE BOLESTI KOŽE (str.313-315) hrvatskipdf 32 KB
Jelena Macan
Ostalo
 
PERIODIČNI PREGLEDI RADNIKA NA RADNIM MJESTIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA (str.319-319) hrvatskipdf 18 KB
Željko Čombor
Ostalo
 
OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ U 2006. GODINI (str.323-328) hrvatskipdf 43 KB
Vlasta Dečković-Vukres, Mario Hemen, Karmen Rutar-Kožul
Ostalo
 
Posjeta: 23.067 *