hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatski dijalektološki zbornik,No. 15
Datum izdavanja: siječnja 2010.

Objavljen na Hrčku: 8. 9. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Riječ akademika Milana Moguša, predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na otvorenju XI. znanstvenoga skupa o hrvatskim dijalektima 15. – 17. svibnja 2008. u Zagrebu (str.3-3) hrvatskipdf 88 KB
Milan Moguš
Ostalo
 
OPĆESLAVENSKI LINGVISTIČKI ATLAS, Refleksi jora i jera. // OPĆESLAVENSKI LINGVISTIČKI ATLAS, Zagreb, HAZU, 2006 (2007) (str.7-8) hrvatskipdf 57 KB
Dunja Brozović Rončević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
OPĆESLAVENSKI LINGVISTIČKI ATLAS, Refleksi jora i jera. // OPĆESLAVENSKI LINGVISTIČKI ATLAS, Zagreb, HAZU, 2006 (2007) (str.9-11) hrvatskipdf 67 KB
Mira Menac-Mihalić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatski dijalektološki zbornik 14, Zagreb, HAZU, 2008 (str.13-15) hrvatskipdf 91 KB
Petar Šimunović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Moj profesor Mate Hraste (str.19-25) hrvatskipdf 147 KB
Milan Moguš
Stručni rad
 
Govor Pitava od Hraste do danas (str.27-33) hrvatskipdf 178 KB
The Pitve Subdialect from Hraste to Our Day (str.27-33)  
Anita Celinić, Mira Menac-Mihalić
Izvorni znanstveni članak
 
Mate Hraste o dijalektološkim istraživanjima (str.35-41) hrvatskipdf 126 KB
Mate Hraste on Dialectological Research (str.35-41)  
Željko Jozić
Pregledni rad
 
Mate Hraste o kajkavštini (str.43-60) hrvatskipdf 7 MB
Professor Mate Hraste on Kajkavian (str.43-60)  
Mijo Lončarić
Izvorni znanstveni članak
 
Rapska akcentuacija nakon Osobine rapske akcentuacije Mate Hraste iz 1955. godine (str.61-81) hrvatskipdf 329 KB
Rab Accent after Mate Hraste’s “Characteristics of Contemporary Accentuation on the Island of Rab” (1955) (str.61-81)  
Iva Lukežić
Izvorni znanstveni članak
 
Akut u jugozapadnim istarskim govorima (str.83-109) hrvatskipdf 681 KB
The Acute Accent in the Southwest Istrian Dialect (str.83-109)  
David Mandić
Izvorni znanstveni članak
 
Jugozapadni istarski ili štakavsko-čakavski dijalekt u svjetlu Hrastina istraživanja (str.111-124) hrvatskipdf 284 KB
Southwest Istrian or Štokavian-Čakavian Dialect in the Light of Mate Hraste’s Research (str.111-124)  
Lina Pliško
Izvorni znanstveni članak
 
Hrastini prilozi o otočnim govorima sjevernoga hrvatskoga primorja (str.125-141) hrvatskipdf 295 KB
Hraste’s Contributions to the Study of the Island Dialects in the Croatian North Adriatic (str.125-141)  
Silvana Vranić
Izvorni znanstveni članak
 
Tri dijalekta triju narječja kao najizrazitiji primjeri migracija u hrvatskome jeziku (str.145-154) hrvatskipdf 152 KB
Three Dialects from Three Different Dialect Groups as the Most Representative Examples of Migrations in the Croatian Language (str.145-154)  
Josip Lisac
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj štokavskih doseljenika na istočni dio međimurskoga dijalekta (str.155-166) hrvatskipdf 226 KB
The Influence of Štokavian Settlers on the Eastern Part of the Međimurje Dialect (str.155-166)  
Đuro Blažeka
Prethodno priopćenje
 
Seobe i jezična starina, nekoliko bilježaka (str.167-172) hrvatskipdf 175 KB
Some Notes on Migrations and Language History (str.167-172)  
Alemko Gluhak
Stručni rad
 
Neke osobitosti santovačkoga šokačkog govora (str.173-178) hrvatskipdf 163 KB
Some Peculiarities of the Croatian Subdialect of Santovo (str.173-178)  
Živko Gorjanac
Pregledni rad
 
Ukrainian-Croatian Parallels on the Maps of the Slavic Linguistic Atlas (str.179-193) engleskipdf 297 KB
Українсько-хорватські паралелі на картах ЗЛА (str.179-193)  
Pavlo Yu. Hrytsenko
Izvorni znanstveni članak
 
Čakavsko i kajkavsko u donjosutlanskoj akcentuaciji (na primjeru govora Drinja) (str.195-209) hrvatskipdf 345 KB
Čakavian and Kajkavian Features in the Accentuation of the Lower Sutla Dialect of Drinje (str.195-209)  
Mate Kapović
Izvorni znanstveni članak
 
Govor Janjevaca doseljenih u Zagreb migracijama devedesetih godina 20. stoljeća (str.211-224) hrvatskipdf 276 KB
The Speech of the Inhabitants of Janjevo Settling in Zagreb in the 1990s (str.211-224)  
Stipe Kekez
Izvorni znanstveni članak
 
Iliri i Sloveni, a ne više Skjavoni: hrvatski govori u službi italijanskoga Risorđimenta (str.225-244) hrvatskipdf 227 KB
Illiri o slavi e non più schiavoni: i dialetti croati al servizio del Risorgimento italiano (str.225-244)  
Persida Lazarević di Giacomo
Izvorni znanstveni članak
 
Današnji jezični sustavi na križevačko-podravskom dijalekatnom području (str.245-261) hrvatskipdf 315 KB
Present Linguistic Systems in the Dialect Area of Križevci and Podravina (str.245-261)  
Jela Maresić
Izvorni znanstveni članak
 
Obiteljski nadimki u gradišćanskohrvatskom na primjeru sela Vulkaprodrštofa (str.263-281) hrvatskipdf 300 KB
Nomina vulgaria in the village of Wulkaprodersdorf, Burgenland, Austria (str.263-281)  
Sabine Pawischitz
Prethodno priopćenje
 
Utjecaj migracija na novoštokavske ijekavske govore u Neretvanskoj krajini i Donjoj Hercegovini (str.283-304) hrvatskipdf 558 KB
The Influence of Migrations on the Neoštokavian Ijekavian Subdialects in the Neretva Region and in Lower Herzegovina (str.283-304)  
Domagoj Vidović
Izvorni znanstveni članak
 
Riječ akademika Petra Šimunovića, tajnika Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na zatvaranju XI. znanstvenoga skupa o hrvatskim dijalektima 15. – 17. svibnja 2008. u Zagrebu (str.305-306) hrvatskipdf 76 KB
Petar Šimunović
Ostalo
 
Posjeta: 20.711 *