hrcak mascot   Srce   HID

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju,Vol. 48 No. 3
Datum izdavanja: veljače 1998.

Objavljen na Hrčku: 8. 9. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Cognitive evoked potentials VEP P300 in persons occupationally exposed to low concentrations of toluene (str.277-284)  
Kognitivni evocirani potencijali VEP P300 u osoba profesionalno izloženih niskim koncentracijama toluena (str.285-285) hrvatskipdf 6 MB
Anđelko Vrca, Višnja Karačić, Dubravko Božićević, Radovan Fuchs, Marta Malinar
Izvorni znanstveni članak
 
Contact hypersensitivity in atopic dermatitis (str.287-297) engleskipdf 7 MB
Kontaktna preosjetljivost u atopijskom dermatitisu (str.298-298)  
Liborija Lugović, Jasna Lipozenčić
Kratko priopćenje
 
Health impairments among refuse derived fuel workers (str.297-305) engleskipdf 7 MB
Učestalost subjektivnih simptoma i nekih objektivnih nalaza u radnika zaposlenih na preradi krutog otpada u sekundarni otpad (str.306-306)  
Sean Mahar, Stephen J. Reynolds, Nancy L. Sprince
Kratko priopćenje
 
Metal exposure studies: role of toxicology and epidemiology in public health policy (str.307-316) engleskipdf 7 MB
Istraživanja izloženosti metalima: povezanost toksikologije i epidemiologije u procjenjivanju zdravstvenih rizika (str.317-317)  
Marko Šarić, Martina Piasek
Kratko priopćenje
 
Teškoće pri ocjeni profesionalne etiologije oštećenja jetre (str.319-321) hrvatskipdf 3 MB
Difficulties in assessing occupational etiology of liver damage (str.322-322)  
Jasenka Brkić
Stručni rad
 
How to use and cite internet resources, with special attention to radiation protection and health physics www sites (str.323-333) engleskipdf 9 MB
Kako se koristiti i citirati internet-poslužitelje s posebnim osvrtom na zštitu od zračenja i Health Physics (str.334-334)  
Zdenko Franić
Stručni rad
 
Zapažanja o utjecaju rada na ljudsko zdravlje u djelu Ivana Krstitelja Lalanguea (str.335-342) hrvatskipdf 7 MB
Observations on the effects of work on human health in the book by John the Baptist Lalangue from 18th century (str.343-343)  
Gustav Piasek, Martina Piasek
Pregledni rad
 
(str.345-346) hrvatskipdf 6 MB
Ostalo  
Posjeta: 3.961 *