hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujna 2015.

Objavljen na Hrčku: 17. 9. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Microstructural changes of cows’ uterus in an infection caused by Haemophilus somnus  
Mikroštrukturálne zmeny maternice kráv pri infekcii spôsobenej Haemophilus somnus slovačkipdf 739 KB
Danka ŠŤASTNÁ, Pavel ŠŤASTNÝ
Izvorni znanstveni članak
 
Determination of selected species texture processed cheese and processed products different batches under different conditions keep them for eating quality  
Stanovenie textúry vybraných druhov tavených syrov a tavených výrobkov rôznych šarží za rozdielnych podmienok ich uchovávania pre určenie konzumnej kvality slovačkipdf 628 KB
Jozef ČAPLA, Peter ZAJÁC, Vladimír VIETORIS, Jozef ČURLEJ, Ľubomír BELEJ
Izvorni znanstveni članak
 
Relationship between primiparas first 100-days lactation and their lifetime milk production in Polish Holstein-Friesian Cattle engleskipdf 564 KB
Zależność między wynikami pierwszej 100-dniowej laktacji pierwiastek a wydajnością życiową w stadzie krów holsztyńsko-fryzyjskich  
Beata SITKOWSKA, Dariusz PIWCZYŃSKI, Zbigniew LACH, Magdalena KOLENDA
Izvorni znanstveni članak
 
Blood plasma proteins and protein fractions in roe deer Capreolus capreolus L. engleskipdf 442 KB
Białka oraz frakcje proteinowe osocza krwi sarny europejskiej Capreolus capreolus L.  
Dorota CYGAN-SZCZEGIELNIAK, Karolina STASIAK, Bogdan JANICKI, Aleksandra ROŚLEWSKA, Magdalena STANEK
Izvorni znanstveni članak
 
Performance of some sunflower genotypes grown under dry weather conditions in south Bulgaria engleskipdf 237 KB
Nurettin TAHSIN, Boris Yankov
Ostalo
 
Evaluation of germination capacity and selected biometric parameters (length and dry weight of roots and coleoptile) of sunflower seeds (Helianthus annuus) after application of preparations containing effective microorganisms (EM) engleskipdf 355 KB
Ocena zdolności kiełkowania nasion oraz wybranych parametrów biometrycznych (długość oraz sucha masa korzeni i koleoptyla) słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus) po zastosowaniu preparatów zawierających efektywne mikroorganizmy (EM)  
Tomasz Robert SEKUTOWSKI, Katarzyna MARCZEWSKA-KOLASA, Marcin BORTNIAK, Krzysztof DOMARADZKI, Magdalena DZIĄGWA
Izvorni znanstveni članak
 
Vegetative growth and fruit set of olive (Olea europaea L. cv. ‘Zard’) in response to some soil and plant factors engleskipdf 302 KB
Omid NOORI, Kazem ARZANI, Aziz MOAMENI, Mehdi TAHERI
Izvorni znanstveni članak
 
Evaluation of damage caused by Bruchus pisorum L (Coleoptera: Chrysomelidae) on some parameters related to seed quality of pea forage cultivars (Pisum sativum L.) engleskipdf 430 KB
Оценка на вредата, причинена от Bruchus pisorum L (Coleoptera: Chrysomelidae) върху някои показатели, свързани с качеството на семената при сортове фуражен грах (Pisum sativum L.)  
Ivelina Mitkova NIKOLOVA, Natalia GEORGIEVA
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj znanja i sociodemografskih obilježja na stavove studenata prema organskoj hrani hrvatskipdf 537 KB
The influence of knowledge and sociodemographic characteristics on studentsʼ attitudes towards organic food  
Ivica FALETAR, Damir KOVAĈIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 5.957 *