hrcak mascot   Srce   HID

Informatica museologica, Vol. 19 No. 1-2, 1988.


Informatica museologica,Vol. 19 No. 1-2
Datum izdavanja: siječnja 1989.

Objavljen na Hrčku: 22. 9. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Sastanak MPR-a u Jugoslaviji : veliki skok naprijed (str.10-13) hrvatskipdf 203 KB
Louis Leclair
Stručni rad
 
Public relations i marketing u muzejima Jugoslavije (str.14-18) hrvatskipdf 264 KB
Marijan Susovski
Stručni rad
 
Aktivnosti public relationsa Muzejskog dokumentacionog centra u Zagrebu (str.19-22) hrvatskipdf 543 KB
Višnja Zgaga
Stručni rad
 
Marketing za nizozemske muzeje : zanimljiva inicijativa u Nizozemsko (str.23-25) hrvatskipdf 168 KB
Marieke Burgers
Stručni rad
 
Nastojanja da se privuku manjinske grupe u Smithsonian Institution : američko iskustvo (str.25-27) hrvatskipdf 165 KB
Janet Solinger
Stručni rad
 
Propaganda pomoću plakata (str.27-29) hrvatskipdf 814 KB
Corinne Bellow
Stručni rad
 
LaPRpurlartizam (str.30-34) hrvatskipdf 305 KB
Paul Taylor
Stručni rad
 
Zajednički projekt za regionalne muzeje u Švedskoj (str.35-36) hrvatskipdf 536 KB
Elizabeth Stahl
Stručni rad
 
Novi muzej za švedski ratni brod Wasa (str.37-39) hrvatskipdf 723 KB
Katarina Villner
Stručni rad
 
Kada i zašto promijeniti ime muzeja : neka iskustva iz Stockholma (str.40-42) hrvatskipdf 178 KB
Kristian Lagercrantz
Stručni rad
 
Kolokvij o muzejima i televiziji (Musee Television) (str.42-46) hrvatskipdf 267 KB
Louise Leclair
Stručni rad
 
Iskustva public relationsa u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu (str.47-48) hrvatskipdf 118 KB
Predrag Caranović
Stručni rad
 
Javni odnosi u muzejsko-galerijskoj djelatnosti : Muzej XVI: ZOI u Sarajevu (str.49-53) hrvatskipdf 783 KB
Nina Pirnat-Spahić
Stručni rad
 
Razni oblici propagande i suradnje Gradskog muzeja u Virovitici (str.54-56) hrvatskipdf 575 KB
Danica Draganić
Stručni rad
 
Primjer suradnje muzeja i turizma : Međunarodna izložba cvijeća u zbirkama Pokrajinskog muzeja u Mariboru (str.57-58) hrvatskipdf 106 KB
Andreja Vrišer
Stručni rad
 
Novi način rada muzeja : iskustva public relationsa u Muzeju za umjetnost i obrt (str.59-61) hrvatskipdf 151 KB
Maja Juras
Stručni rad
 
Kulturna akcija u povodu Dana muzeja (str.62-65) hrvatskipdf 1 MB
Ljerka Kanižaj
Stručni rad
 
INTERLIBER : Izložba publikacija muzeja i galerija Jugoslavije (str.66-68) hrvatskipdf 553 KB
Jadranka Vinterhalter
Stručni rad
 
Public relations : javno ignoriranje (str.69-70) hrvatskipdf 107 KB
Đurđa Knežević
Stručni rad
 
Jubilej Virovitičkog muzeja (str.71-74) hrvatskipdf 531 KB
Danica Draganić
Stručni rad
 
Regionalni muzej Pounja Bihać (str.75-76) hrvatskipdf 403 KB
Džafer Mahmutović
Stručni rad
 
Pripreme za osnivanje zavičajnog muzeja u Omišlju (str.77) hrvatskipdf 61 KB
Tihomira Stepinac-Fabijanić
Stručni rad
 
Tri izložbe u Konaku kneginje Ljubice u Beogradu (str.78-80) hrvatskipdf 429 KB
Nikola Crnobrnja
Stručni rad
 
Novac s područja grada Beograda do 1521. : s osvrtom na nalaze antičkog novca u Ušću kod Obrenovca, Galerija Doma kulture i sportova Obrenovac, 20.10. - 27.11. 1988. (str.81) hrvatskipdf 44 KB
Zorica Petrović
Ostalo
 
Seminar za muzejske radnike Obrazovne izložbe u muzejima (str.82) hrvatskipdf 55 KB
Ljerka Kanižaj
Ostalo
 
Muzeji i javna kultura : kontekst za komuniciranje znanosti (str.83-87) hrvatskipdf 311 KB
Roger Miles
Stručni rad
 
Nove obrazovne izložbe u Prirodoslovnome muzeju u Londonu (str.88-89) hrvatskipdf 110 KB
Roger Miles
Stručni rad
 
Komunikacijska uloga muzejske izložbe (str.90-91) hrvatskipdf 140 KB
Ivo Maroević
Stručni rad
 
Od obrazovanja do komunikacije (str.92-95) hrvatskipdf 244 KB
Tomislav Šola
Stručni rad
 
Obrazovni aspekti muzejskih izložaba s privatnim kolekcionarima (str.96-98) hrvatskipdf 148 KB
Sergej Vrišer
Stručni rad
 
Strukturalni pristup muzeologiji (str.99-103) hrvatskipdf 491 KB
Peter van Mensch
Stručni rad
 
Očuvanje rukotvorstva i obrta jastrebarskoga kraja (str.104-107) hrvatskipdf 539 KB
Dragica Cvetan
Stručni rad
 
15. generalna konferencija ICOM-a : Hag, 27.8. - 5.9. 1989. (str.108) hrvatskipdf 56 KB
Ljerka Kanižaj
Sažetak sa skupa
 
Neue Museumskunde, Berlin (str.109-110) hrvatskipdf 115 KB
Mira Heim
Ostalo
 
Museum News, Washington, May (str.110) hrvatskipdf 56 KB
Višnja Zgaga
Ostalo
 
Museum als soziales Gedaechtnis? Beitraege zu Museumswissenschaft und Museumspaedagogig : pripremio Gottfried Fliedl, Klagenfurt (str.111) hrvatskipdf 63 KB
Mira Heim
Ostalo
 
Vera Jovanović : "Sudbina umetnina" (str.112-113) hrvatskipdf 121 KB
Branka Šulc
Ostalo
 
Želimir Škoberne, Rajka Makjanić, Remza Koščević. Drenje, rezultati istraživanja 1980.-1985. (str.113-114) hrvatskipdf 129 KB
Branka Šulc
Ostalo
 
Petar Popović, "Novac skordiska" (str.114-115) hrvatskipdf 116 KB
Branka Šulc
Ostalo
 
Iz hemeroteke Muzejskoga dokumentacionog centra (str.116-119) hrvatskipdf 224 KB
Branka Šulc
Ostalo
 
Posjeta: 8.815 *