hrcak mascot   Srce   HID

Informatica museologica, Vol. 15 No. 1-3, 1984.


Informatica museologica,Vol. 15 No. 1-3
Datum izdavanja: travanj 1985.

Objavljen na Hrčku: 28. 9. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Predmet muzeologije u okviru teorijske jezgre informacijskih znanosti (str.3-6) hrvatskipdf 631 KB
Ivo Maroević
Stručni rad
 
Reinwardtova akademija i muzeologija (str.6-8) hrvatskipdf 619 KB
Peter van Mensch
Stručni rad
 
Prilog mogućoj definiciji muzeologije (str.8-10) hrvatskipdf 459 KB
Tomislav Šola
Stručni rad
 
Muzeologija kao nastavni predmet na Filozofskom fakultetu u Beogradu (str.11-13) hrvatskipdf 431 KB
Đorđe Mano-Zisi
Stručni rad
 
Studij muzeologije na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (str.13-14) hrvatskipdf 327 KB
Sergej Vrišer
Stručni rad
 
Studij muzeologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (str.15-16) hrvatskipdf 257 KB
Ivo Maroević
Stručni rad
 
Mogućnosti obrazovanja muzejskih kadrova sa srednjom stručnom spremom (str.16-18) hrvatskipdf 379 KB
Ljerka Kanižaj
Stručni rad
 
Od muzeja na otvorenom do eko-muzeja (str.18-19) hrvatskipdf 264 KB
Ivo Maroević
Stručni rad
 
Koncepcija nove reorganizacije saveznih muzeja u Austriji (str.19-21) hrvatskipdf 371 KB
Stručni rad  
Oblici rada u muzejima i mogućnosti slobodne razmjene rada i komunikacije s posjetiocima (str.22-24) hrvatskipdf 361 KB
Damjan Lapajne
Stručni rad
 
Stalna postavka Zavičajnog muzeja Svetozarevo : rezultat dugogodišnjeg rada muzeja (str.25-27) hrvatskipdf 955 KB
Miodrag Aleksić
Stručni rad
 
Nekoliko opaski uz novu koprivničku arheološku izložbu (str.27-29) hrvatskipdf 807 KB
Zorko Marković
Stručni rad
 
Obnovljena postava Tolminske muzejske zbirke (str.29-30) hrvatskipdf 361 KB
Janez Pirc
Stručni rad
 
Galerija Borisa Mardešića u Komiži (str.30) hrvatskipdf 235 KB
Joško Božanić
Ostalo
 
Postav odjela brodogradnje u Muzeju grada Trogira (str.30-31) hrvatskipdf 456 KB
Josip Miliša
Ostalo
 
Etnografski kompleks u Jaguplijama (str.31-32) hrvatskipdf 489 KB
Ljubica Igić
Stručni rad
 
Novootvoreni Zavičajni muzej grada Podravske Slatine (str.32-33) hrvatskipdf 660 KB
Dragica Šuvak
Stručni rad
 
Spomen-soba don Frane Bulića u Tusculumu (str.33-34) hrvatskipdf 504 KB
Arsen Duplančić
Stručni rad
 
Ponovno otvaranje Muzeja Psihijatrijske bolnice Vrapče (str.34-35) hrvatskipdf 415 KB
Marija Lipovac
Stručni rad
 
Međunarodni dan muzeja na Požeškom trgu : drugi put (str.35-37) hrvatskipdf 823 KB
Zlatko Uzelac
Stručni rad
 
Aktivnosti povodom Dana muzeja u Zemaljskom muzeju Sarajevo (str.37-38) hrvatskipdf 366 KB
Krunoslava Topolovac
Stručni rad
 
Umjetnine slavonskih muzeja i galerija : II. izložba organizirana u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku u povodu Međunarodnog dana muzeja (str.38-39) hrvatskipdf 357 KB
Jelica Ambruš
Stručni rad
 
Organizacija učeničke prakse u Tehničkom muzeju u Zagrebu (str.39-40) hrvatskipdf 231 KB
Željko Jamičić
Stručni rad
 
Muzej Kine (str.40-41) hrvatskipdf 223 KB
Jadranka Vinterhalter
Stručni rad
 
Topusko 1944. - Zagreb 1984. (str.41-42) hrvatskipdf 551 KB
Rhea Ivanuš
Stručni rad
 
Muzej mediteranskih starina - Stockholm (str.42-43) hrvatskipdf 912 KB
Ivan Ružić
Stručni rad
 
Etnografska zbirka u Velikom Taboru (str.44) hrvatskipdf 105 KB
Branko Đaković
Stručni rad
 
Obnova sela kao temeljni oblik zaštite kulturnog područja (str.45-46) hrvatskipdf 402 KB
Petar Fister
Stručni rad
 
Zbirka Biškupić (str.46-48) hrvatskipdf 746 KB
Jadranka Vinterhalter
Stručni rad
 
Podaci o izdanjima i bibliografiji iz Zbirke Biškupić (str.48-53) hrvatskipdf 775 KB
Božo Biškupić
Ostalo
 
Članska politika ICOM-a prema dokumentu ICOM-a, 83-EX. 18. rev. od siječnja 1983. (str.54) hrvatskipdf 112 KB
Tomislav Šola
Ostalo
 
Konceptualna i terminološka potpunost Dictionariuma Museulogicuma : sastanak terminološke radne grupe Komiteta za dokumentaciju ICOM-a u Veszpremu, Mađarska (str.54-55) hrvatskipdf 229 KB
Branka Šulc
Sažetak sa skupa
 
Plan rada Jugoslavenskog nacionalnog komiteta ICOM-a za 1985. godinu (str.56) hrvatskipdf 132 KB
Ostalo  
Vijesti iz ICOM-a (str.56) hrvatskipdf 132 KB
Branka Šulc
Ostalo
 
Kalendar ICOM-ovih konferencija u 1985. godini (str.56) hrvatskipdf 132 KB
Ostalo  
Umjetnički i povijesni spomenici Slovenije (str.57-58) hrvatskipdf 243 KB
Branko Pleše
Stručni rad
 
Babić, Ivo - Prostor između Trogira i Splita, Trogir 1984. (str.58) hrvatskipdf 119 KB
Višnja Zgaga
Recenzija, Prikaz
 
Vodič kroz prirodnjačko odjeljenje Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Izdanje 1984. (str.58-59) hrvatskipdf 233 KB
Antun Bauer
Recenzija, Prikaz
 
Arhitektura muzeja - muzej arhitekture (str.59) hrvatskipdf 115 KB
Jadranka Vinterhalter
Ostalo
 
Fare Scuola al Museo, Milano, 1983. (str.59-60) hrvatskipdf 240 KB
Lada Priester
Recenzija, Prikaz
 
Neue Museumskunde, Berlin : 1984., v. 27 (str.60-62) hrvatskipdf 370 KB
Mira Heim
Recenzija, Prikaz
 
MUSEUM, vol. XXXVI, no. 2, 1984., UNESCO, Paris (str.62) hrvatskipdf 114 KB
Višnja Zgaga
Recenzija, Prikaz
 
MUSEUM, vol. XXXVI, no. 3, 1984., UNESCO, Paris (str.62) hrvatskipdf 114 KB
Višnja Zgaga
Recenzija, Prikaz
 
Photographies, no. 1, 1983. (str.63) hrvatskipdf 118 KB
Višnja Zgaga
Recenzija, Prikaz
 
Microcomputers in museums (str.63) hrvatskipdf 118 KB
Branka Šulc
Ostalo
 
Iz hemeroteke Muzejskog dokumentacionog centra (str.64-66) hrvatskipdf 357 KB
Branka Šulc
Ostalo
 
Adresar muzeja i galerija Jugoslavije (str.68-80) hrvatskipdf 1 MB
Branka Šulc
Ostalo
 
Posjeta: 9.193 *