hrcak mascot   Srce   HID

Glasnik Hrvatskog botaničkog društva,Vol. 3 No. 2
Datum izdavanja: listopada 2015.

Objavljen na Hrčku: 6. 10. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Picrido hieracioidis-Cirsietum candelabri Jasprica et al. 2015 - ruderalna asocijacija nova za Hrvatsku (str.4-4)  
Picrido hieracioidis-Cirsietum candelabri Jasprica et al. 2015 - a ruderal association new to Croatia (str.4-14) engleskipdf 1 MB
Nenad Jasprica, Milenko Milović, Marija Pandža
Izvorni znanstveni članak
 
Cirsium candelabrum Griseb. (Asteraceae) u Hrvatskoj - početak invazivnog širenja izvan prirodnog areala? (str.15-15)  
Cirsium candelabrum Griseb. (Asteraceae) in Croatia - the beginning of its invasive spread outside natural range? (str.15-22) engleskipdf 3 MB
Milenko Milović, Marija Pandža, Karlo Radečić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju rasprostranjenosti vrste Damasonium polyspermum Coss. (Alismataceae) u Hrvatskoj (str.23-23)  
A contribution to the knowledge on the distribution of Damasonium polyspermum Coss. (Alismataceae) in Croatia (str.23-25) engleskipdf 1 MB
Nina Vuković, Sven D. Jelaska
Kratko priopćenje
 
Glatki sunčac (Fumana laevis (Cav.) Pau) i na otoku Mljetu (str.26-26) hrvatskipdf 204 KB
Vedran Šegota, Antun Alegro, Vladimir Hršak, Zorana Sedlar
Kratko priopćenje
 
Silene vs. Heliosperma u flori Hrvatske (str.27-28) hrvatskipdf 976 KB
Sandro Bogdanović, Božo Frajman
Kratko priopćenje
 
Nove vrste u flori Hrvatske (str.29-30) hrvatskipdf 493 KB
Sandro Bogdanović
Kratko priopćenje
 
Prilozi bibliografiji flore Hrvatske (str.30-31) hrvatskipdf 90 KB
Bibliografija  
6th Balkan Botanical Congress held in Rijeka, Croatia (14 - 18 September 2015) (str.31-32) engleskipdf 777 KB
Željka Modrić Surina
Vijest
 
Posjeta: 3.944 *