hrcak mascot   Srce   HID

Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku,Vol. 5 No. 19
Datum izdavanja: rujna 2014.

Objavljen na Hrčku: 26. 10. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Krize demokracije u Bosni i Hercegovini: je li neposredna demokracija rješenje? (str.3-8) hrvatskipdf 80 KB
Tihomir Cipek
Stručni rad
 
Utemeljenje Bosne i Hercegovine na načelima ustavnog patriotizma (str.9-13) hrvatskipdf 70 KB
Antonio Pehar
Stručni rad
 
Federalizam i konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini: od unitarne republike do federalne države (str.14-19) hrvatskipdf 119 KB
Dejan Vanjek
Stručni rad
 
Bosna i Hercegovina: neostvarena utopija (str.20-23) hrvatskipdf 70 KB
Šaćir Filandra
Stručni rad
 
Pretpostavke ustavne reforme u Bosni i Hercegovini tijekom pristupanja EU-u (str.24-28) hrvatskipdf 75 KB
Mirko Pejanović
Stručni rad
 
Coetzee susreće Foucaulta: moć, nasilje i subjekt u romanima Čekajući barbare i Sramota (str.29-35) hrvatskipdf 95 KB
Krešimir Petković
Stručni rad
 
Društvena kriza i političko nasilje u Grčkoj: lekcija iz suvremenoga grčkog filma (str.36-41) hrvatskipdf 88 KB
Antonija Zrno
Stručni rad
 
Švedska na pogrešnom tragu? Kriminalistički roman kao dijagnoza društvene krize (str.42-47) hrvatskipdf 108 KB
Tea Lugar
Stručni rad
 
Privlačnost novog: nove stranke i promjena stranačkog sustava u Sloveniji (str.48-53) hrvatskipdf 148 KB
Alenka Krašovec, Tim Haughton
Stručni rad
 
Što je Levant? (str.54-57) hrvatskipdf 70 KB
Mirjana Kasapović
Stručni rad
 
Posjeta: 10.574 *