hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: siječanj 2007.

Objavljen na Hrčku: 21. 5. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Mehanokemijske i termičke transformacije amorfnih i kristalnih alumosilikata (str.1-8)  
Mechanochemical and Thermal Transformations of Amorphous and Crystalline Aluminosilicates (str.1-8) engleskipdf 2 MB
C. Kosanović, B. Subotić
Izvorni znanstveni članak
 
Polimerni aditivi za poboljšanje tecivosti nafte i plinskog kondenzata (str.9-20) hrvatskipdf 613 KB
Flow Improver Polymeric Additives for Crude Oil and Gas Condensate (str.9-20)  
A. Erceg Kuzmić, M. Radošević, G. Bogdanić, J. Jelić-Balta, R. Vuković
Pregledni rad
 
Cenzura (str.21-21) hrvatskipdf 443 KB
N. Raos
Ostalo
 
Novi prostori i nove aktivnosti Knjižnice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku (str.22-23) hrvatskipdf 556 KB
S. Hasenay
Ostalo
 
Industrijsko-gospodarski pregled (str.24-27) hrvatskipdf 463 KB
M. B. Jerman (ur.), H. Kveder (ur.)
Ostalo
 
Tehnološke zabilješke (str.27-28) hrvatskipdf 450 KB
M. B. Jerman (ur.)
Ostalo
 
Zaštita okoliša (str.28-29) hrvatskipdf 456 KB
V. Vojvodić (ur.)
Ostalo
 
Prikazi knjiga (str.30-32) hrvatskipdf 600 KB
M. Metikoš, V. Pravdić
Ostalo
 
Društvene vijesti (str.32-36) hrvatskipdf 465 KB
N. S.
Ostalo
 
Kalendar - kongresi, simpoziji, izložbe (str.37-46) hrvatskipdf 471 KB
M. Dumić (ur.)
Ostalo
 
Pregled tehničke literature (str.47-52) hrvatskipdf 489 KB
M. B. Jerman (ur.)
Ostalo
 
Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari: i reaktivne tvari: Dinitrobenzen (str.A945-A948) hrvatskipdf 464 KB
B. Uhlik (ur.)
Ostalo
 
Posjeta: 7.418 *