hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpnja 2008.

Objavljen na Hrčku: 6. 11. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Croatian Štokavian dialects – historical development and present status  
Hrvatski štokavski dijalekti – razvoj i stanje (str.3-12) hrvatskipdf 135 KB
Dalibor Brozović
Izvorni znanstveni članak
 
Existing studies of Croatian Štokavian dialects  
Dosadanja proučavanja hrvatskih štokavskih dijalekata (str.13-23) hrvatskipdf 112 KB
Josip Lisac
Izvorni znanstveni članak
 
Štokavian-Kaikavian correlations  
Štokavsko-kajkavski odnosi (str.25-32) hrvatskipdf 121 KB
Mijo Lončarić, Vesna Zečević
Izvorni znanstveni članak
 
About some typical features of Neo-Štokavian Ikavian speeches in Croatia  
O nekim karakteristikama novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj (str.33-48) hrvatskipdf 493 KB
Mira Menac-Mihalić
Izvorni znanstveni članak
 
Die štokavischen Merkmale in den kroatischen Mundarten von Weiden bei Rechnitz und Neuberg im südlichen Burgenland  
O štokavskim osobinama u hrvatskim govorima Bandola i Nove Gore u južnom Gradišću (str.49-57) hrvatskipdf 147 KB
Gerhard Neweklowsky
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvaški novoštokavski ikavski in slovenski vzhodnodolenjski frazemi  
Croatian Neo-Štokavian Ikavian and Slovene Eastern Dolenjska Phrasemes – Similarities and Differences (str.59-78) engleskipdf 211 KB
Vera Smole
Izvorni znanstveni članak
 
Besede za krompir v slovenskih in sosednjih hrvaških narečjih  
Words for potato in Slovenian and neighbouring Croatian dialects (str.79-103) engleskipdf 690 KB
Jožica Škofic
Izvorni znanstveni članak
 
Štokavian dialect and the literary language  
Štokavsko narječje i književni jezik (str.105-118) hrvatskipdf 136 KB
Stjepan Težak
Izvorni znanstveni članak
 
The Čakavian-Štokavian relations in the speeches of the south-eastern macrosystem on the Island of Pag  
Čakavsko-štokavski odnosi u govorima jugoistočnoga makrosustava na otoku Pagu (str.119-134) hrvatskipdf 183 KB
Silvana Vranić
Izvorni znanstveni članak
 
Concept for a dictionary of the Međimurje dialect  
Koncepcija rječnika međimurskog dijalekta (str.137-157) hrvatskipdf 186 KB
Đuro Blažeka
Stručni rad
 
Narečna terminologija v zbirki Glasovi  
Dialectal terminology in the collection called Glasovi (str.159-171) engleskipdf 137 KB
Ljudmila Bokal
Pregledni rad
 
Verbale präfixale und suffixale Ableitungen in kroatischen Dialektalwörterbüchern  
Afiksalna tvorba glagola u dijalektnim rječnicima (str.173-186) hrvatskipdf 127 KB
Jurica Budja, Ivana Kurtović
Izvorni znanstveni članak
 
On the morphologic-accentual differences of Posavian vernaculars  
O morfološko-naglasnim razlikama posavskih govora u Slavoniji i Bosni (str.187-196) hrvatskipdf 126 KB
Željko Jozić
Izvorni znanstveni članak
 
Accentuation of entries in dialectal dictionaries  
Ustrojstvo rječničkoga članka u dijalektnim rječnicima s obzirom na naglasak (str.197-205) hrvatskipdf 129 KB
Mate Kapović
Izvorni znanstveni članak
 
Which dialectal dictionaries do we need the most?  
Koji bi nam dijalekatni rječnici bili najpotrebniji? (str.207-217) hrvatskipdf 126 KB
Josip Lisac
Pregledni rad
 
Verbal terms in dialectal dictionary  
Glagolski termini v narečnem slovarju (str.219-232) hrvatskipdf 288 KB
Jožica Škofic
Izvorni znanstveni članak
 
La struttura delle voci nei dizionari dialettali čakavi con particolare riferimento al problema dell'omonimia e della polisemia nella composizione degli articoli lessicografici  
Struktura rječničkoga članka u dijalektalnim čakavskim rječnicima s posebnim osvrtom na problem homonimije i polisemije pri sastavljanju natuknica (str.233-245) hrvatskipdf 257 KB
Sandra Tamaro
Pregledni rad
 
Analysis of verbs appearing in independent dictionaries of Čakavian speeches which were published in the 21st century  
Obradba glagola u samostalnim rječnicima čakavskih govora objavljenim u 21. st. (str.247-257) hrvatskipdf 161 KB
Silvana Vranić
Pregledni rad
 
The Međimurje dialect  
Međimurski dijalekt (str.261-292) hrvatskipdf 242 KB
Đuro Blažeka
Izvorni znanstveni članak
 
The idiom of Mrkopalj  
Mrkopaljski govor (str.293-324) hrvatskipdf 240 KB
Iva Lukežić
Izvorni znanstveni članak
 
Su alcune “omissioni” e su una traduzioncella intenzionalmente sbagliata rimaste finora inosservate nella monografia Das Dalmatische di Matteo Giulio Bartoli (1906)  
O nekim nedostacima i o jednoj krupnoj netočnosti u Bartolijevoj monografiji Das Dalmatische (str.325-337) hrvatskipdf 124 KB
Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak
 
Objavljen prvi štokavski dijalekatni frazeološki rječnik Mira Menac-Mihalić, Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj : s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, Biblioteka Rječnici hrvatskoga jezika knj. 4, Zagreb 2005., 505 str. (str.329-342) hrvatskipdf 97 KB
Jela Maresić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 27.246 *