hrcak mascot   Srce   HID

Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik,Vol. 1 No. 17
Datum izdavanja: listopada 2014.

Objavljen na Hrčku: 13. 11. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Uvodnik (str.1-3) hrvatskipdf 45 KB
Zrinka Jelaska
Uvodnik
 
Kognitivnolingvistički pristup poučavanju prijedloga (str.5-32) hrvatskipdf 281 KB
A Cognitive Linguistics Approach to Teaching Prepositions (str.5-32)  
Darko Matovac
Pregledni rad
 
Traduktološka analiza prijevoda stručnih tekstova sa španjolskoga na hrvatski jezik (str.33-50) hrvatskipdf 191 KB
Traductological analysis of the translations of technical texts from Spanish into Croatian language (str.33-50)  
El análisis traductológico de las traducciones de textos técnicos del idioma español al croata (str.33-50)  
Branka Oštrec
Pregledni rad
 
Razgovorna obilježja jezika Tanje Torbarine (str.51-62) hrvatskipdf 134 KB
Spoken features of Tanja Torbarina's language (str.51-62)  
Artur Bagdasarov
Izvorni znanstveni članak
 
Gramatička odstupanja učenika talijanskoga jezika kojima je hrvatski materinski jezik (str.63-81) hrvatskipdf 189 KB
The grammatical variations in the Italian language students with Croatian as the mother tongue. (str.63-81)  
Danijela Berišić Antić, Ana Maroević
Stručni rad
 
Vrste nasljednih govornika (str.83-105) hrvatskipdf 227 KB
Types of heritage speakers (str.83-105)  
Zrinka Jelaska
Izvorni znanstveni članak
 
Šesti hrvatski slavistički kongres (str.107-119) hrvatskipdf 139 KB
Monika Berać, Maroje Burum
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 7.944 *