hrcak mascot   Srce   HID

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru,No. 57
Datum izdavanja: prosinca 2015.

Objavljen na Hrčku: 2. 12. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Was there an antique observation post on the Šćah hill?  
Je li se na brdu Šćah nalazila antička osmatračnica? (str.1-18) hrvatskipdf 1 MB
David Štrmelj
Pregledni rad
 
A tribute to the discussion of the legal status of Issa in the Roman era  
Prilog raspravi o pravnom statusu Ise u rimsko vrijeme (str.19-40) hrvatskipdf 2 MB
Bruno Bijađija
Stručni rad
 
Two examples of architectonic decoration in pilaster form from Jader and Enona  
Dva primjerka arhitektonske dekoracije u formi pilastra iz Jadera i Enone (str.41-91) hrvatskipdf 6 MB
Dražen Maršić, Martina Dubolnić Glavan
Izvorni znanstveni članak
 
Damjan Bivaldov Nassi (cca 1338 – 1408) – a nobleman of Zadar  
Damjan Bivaldov Nassi (oko 1338. – 1408.) (str.93-144) hrvatskipdf 318 KB
Serđo Dokoza
Izvorni znanstveni članak
 
Colonels, majors, captains – officers from the Kumbat family of Kaštela serving in Venetian Republic (18th century)  
Pukovnici, bojnici, kapetani – časnici iz kaštelanske obitelji Kumbat u službi Mletačke Republike (18. stoljeće) (str.145-183) hrvatskipdf 424 KB
Lovorka Čoralić, Maja Katušić
Izvorni znanstveni članak
 
Glagolitic moral-casuistic provisions of the bishops of Nin – the 17th and 18th centuries  
Glagoljske moralno-kazuističke odredbe ninskih biskupa, 17. i 18. st. (str.185-216) hrvatskipdf 2 MB
Grozdana Franov-Živković
Izvorni znanstveni članak
 
Secular clergy and religious orders in Zadar according to the official report of 1811  
Svjetovno svećenstvo i redovništvo u Zadru po službenom iskazu iz 1811. godine (str.217-237) hrvatskipdf 184 KB
Josip Celić
Izvorni znanstveni članak
 
Ivan Kukuljević in Dalmatia in 1854 and 1856: mediaeval monuments as a footing of Croatian national identity  
Ivan Kukuljević u Dalmaciji 1854. i 1856. godine: spomenici srednjovjekovlja kao uporište hrvatskoga nacionalnog identiteta (str.239-256) hrvatskipdf 181 KB
Ivana Mance
Izvorni znanstveni članak
 
The Fontanella Trust in Zemunik  
Zaklada Fontanella u Zemuniku (str.257-296) hrvatskipdf 252 KB
Zdenko Dundović
Izvorni znanstveni članak
 
Maritime delimitations regarding fishing between the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the Kingdom of Italy through the Fishing Convention of Brijuni of September 1921  
Ribolovno razgraničenje između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije kroz prizmu Brijunske konvencije o ribolovu iz 1921. godine (str.297-316) hrvatskipdf 188 KB
Sanja Reiter
Pregledni rad
 
The nourishment of the population of Velika župa Dubrava in 1944  
Prehrana stanovništva Velike župe Dubrava u 1944. godini (str.317-358) hrvatskipdf 260 KB
Franko Mirošević
Izvorni znanstveni članak
 
A survey of the life of youth on Dalmatian islands Hvar, Brač, Korčula and Vis as witnessed by the influence and activity of youth organisations in the period 1945–1954  
Pregled života mladih na dalmatinskim otocima Hvaru, Braču, Korčuli i Visu kroz utjecaj i rad omladinskih organizacija u razdoblju 1945. – 1954. (str.359-387) hrvatskipdf 207 KB
Tatjana Šarić
Izvorni znanstveni članak
 
The demographic development of Nin in the 20th century  
Demografski razvoj Nina u 20. stoljeću (str.389-425) hrvatskipdf 711 KB
Marija Dejanović, Ante Bralić
Izvorni znanstveni članak
 
Bibliografija Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru sv. 46 – 56 (2004. – 2014.) (str.427-443) hrvatskipdf 126 KB
Ljiljana Ugrinić
Bibliografija
 
Igor KULENOVIĆ, Materijalna kultura: značenje i praksa, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2013. g., 160 str. (str.445-446) hrvatskipdf 88 KB
Goran Đurđević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slaven BERTOŠA, Migracije prema Puli. Primjer austrijske Istre u novom vijeku, Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2012., Mala biblioteka, sv. 6, 173 str. (str.447-451) hrvatskipdf 102 KB
Josip Celić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Krunoslav Stjepan Draganović – svećenik, povjesničar i rodoljub, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija o Krunoslavu Stjepanu Draganoviću povodom 110. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti održanom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu 8. – 10. 11. 2013. godine, Studia Vrhbosnensia, 18, uredili Darko TOMAŠEVIĆ i Miroslav AKMADŽA, Sarajevo, Katolički bogoslovni fakultet i HKD – Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo; Zagreb, Glas Koncila, 2014., 512 str. (str.452-459) hrvatskipdf 108 KB
Tado Oršolić, Ante Gverić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Juraj BALIĆ, Lovorka ČORALIĆ, Filip NOVOSEL (priređivači), Gradivo za povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku, svezak I. Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768. – 1770.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2014., 519 str. (str.460-462) hrvatskipdf 75 KB
Ruža Radoš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Monumenta glagolitica archidioecesis Iadertinae, vol. I. do XVII. (str.463-474) hrvatskipdf 104 KB
Mate Bobanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 19.282 *