hrcak mascot   Srce   HID

Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva,Vol. 45 No. 38
Datum izdavanja: prosinca 2015.

Objavljen na Hrčku: 18. 12. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-2) hrvatskipdf 31 KB
Content (str.1-2) engleskipdf 31 KB
Kazalo  
"Where were they until now?" Aging, Care and Abandonment in a Bosnian Town (str.3-29) engleskipdf 717 KB
"A gdje su oni bili dosad?" Starenje, skrb i napuštanje u jednom bosanskom gradu (str.30-57) hrvatskipdf 717 KB
Azra Hromadžić, Jason Danely, Miloš Milenković, Sonja Podgorelec, Tihana Rubić, Željka Petrović Osmak, Paul Stubbs
Izvorni znanstveni članak
 
Društvene teorije umirovljenja i produktivnog starenja (str.58-71) hrvatskipdf 248 KB
Social Theories of Retirement and Productive Ageing (str.71-71)  
Mario Bara, Sonja Podgorelec
Pregledni rad
 
"Young" Heart in "Old" Body. Experiences of Ageing from Older Persons' Perspective (str.72-85) engleskipdf 237 KB
"Mlado" srce u "starom" tijelu. Iskustva starenja iz perspektive starijih osoba (str.85-85)  
Zdenko Zeman, Marija Geiger Zeman
Izvorni znanstveni članak
 
"A Labour of Love?" Informal Eldercare Work and Domestic Space in Contemporary Croatia (str.86-96) engleskipdf 191 KB
"Posao iz ljubavi?" Rad u kućanstvu i neformalna njega starijih i nemoćnih osoba u suvremenoj Hrvatskoj (str.96-96)  
Duga Mavrinac
Izvorni znanstveni članak
 
Ljubav u treće doba. Partnerski odnosi korisnika domova za stara lica i strategije delovanja (str.97-107) srpskipdf 206 KB
Love in the Third Age. Partner Relationships between Occupants of Retirement Homes and Strategies of Action (str.107-107)  
Ljubica Milosavljević
Izvorni znanstveni članak
 
In Search of Hidden Sexuality. Old Age and Sexuality in the Light of Humorous Narration (str.108-121) engleskipdf 231 KB
U potrazi za skrivenom spolnošću. Starost i spolnost u svjetlu humorističnih naracija (str.121-121)  
Sinikka Vakimo
Izvorni znanstveni članak
 
Od "otoka koji tone" do "američkog arhipelaga". Fragmentarna etnografija povratnih migracija na Olib (str.122-138) hrvatskipdf 1 MB
From "Sinking Island" to "American Archipelago". Fragmented Ethnography of the Return Migration on the Island of Olib (str.138-138)  
Tomislav Oroz, Sandra Urem
Izvorni znanstveni članak
 
Kamena vuna prijepora. Suživot s tvornicom Rockwool na Pićanštini (str.139-149) hrvatskipdf 223 KB
Rock Wool of Dispute. Coexistence with the Rockwool Factory in Pićanština (str.149-149)  
Andrea Matošević, Elis Baćac
Izvorni znanstveni članak
 
Pisati istoriju ili istorija antropologije kao antropološki problem (str.150-160) srpskipdf 220 KB
Writing History or History of Anthropology as Anthropological Problem (str.160-160)  
Aleksandar Bošković
Stručni rad
 
Interview with Anthropologist Simon Coleman (str.161-166) engleskipdf 124 KB
Marijana Belaj
Stručni rad
 
Godišnja nagrada "Milovan Gavazzi" Hrvatskog etnološkog društva za ostvarenja u 2014. godini (str.167-168) hrvatskipdf 74 KB
Vijest  
Prikazi / Book reviews (str.169-191) hrvatskipdf 328 KB
Tihana Rubić, Željka Jelavić, Ana-Marija Vukušić, Sanja Potkonjak, Valentina Gulin Zrnić, Sanja Đurin, Ozren Biti, Maja Pasarić, Nada Kujundžić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
In memoriam Vlasta Domaćinović (1932. – 2015.) (str.192-192) hrvatskipdf 73 KB
Tihana Petrović Leš
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam Marija Novak (1945. – 2015.) (str.193-193) hrvatskipdf 65 KB
Janja Kovač
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam Jelka Radauš Ribarić (1922. – 2015.) (str.194-196) hrvatskipdf 84 KB
Damodar Frlan
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam Robert Szucsich (1940. – 2015.) (str.197-197) hrvatskipdf 63 KB
Nives Rittig-Beljak
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Upute autorima / Notes for Authors (str.198-198) hrvatskipdf 71 KB
Ostalo  
Autori / Contributors (str.199-200) hrvatskipdf 41 KB
Ostalo  
Impresum hrvatskipdf 110 KB
Ostalo  
Posjeta: 20.941 *