hrcak mascot   Srce   HID

Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo,Vol. 5 No. 2
Datum izdavanja: prosinac 2015.

Objavljen na Hrčku: 15. 12. 2015.
Sadržaj Puni tekst
POSLOVNA ETIKA I KORPORACIJSKA DRUŠTVENA ODGOVORNOST U HRVATSKOJ I KATARU (str.7-21) hrvatskipdf 913 KB
BUSINESS ETHICS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN CROATIA AND QATAR (str.20-20)  
Martina Gregorić
Prethodno priopćenje
 
OCJENJIVANJE USPJEŠNOSTI STUDENATA U VISOKOM OBRAZOVANJU ZA PODUZETNIŠTVO PUTEM PRIMJENE MODULARNIH INTELIGENTNIH SUSTAVA (str.23-31) hrvatskipdf 928 KB
ASSESSMENT OF SUCCESSFUL PROGRESS OF STUDENTS IN HIGH EDUCATION FOR ENTREPRENEURSHIP BY APPLYING MODULAR INTELLIGENT SYSTEMS (str.30-30)  
Marina Gregorić, Željko Knok, Zdravko Tkalec
Izvorni znanstveni članak
 
NEW TIMES, NEW CHALLENGES AND NEW METHODS (str.33-43) engleskipdf 600 KB
NOVA VREMENA, NOVI IZAZOVI I NOVE METODE (str.41-41)  
Åsa Hagberg-Andersson
Prethodno priopćenje
 
STUDENTSKI PODUZETNIČKI INKUBATOR: INSTITUCIONALNA PERSPEKTIVA NOVIH POČETNIČKIH POTHVATA (str.45-53) hrvatskipdf 906 KB
STUDENT BUSINESS INCUBATOR: AN INSTITUTIONAL PERSPECTIVES OF NEW VENTURES (str.52-52)  
Darija Ivanković, Mirjana Nedović, Dolores Đapić
Izvorni znanstveni članak
 
ISTRAŽIVANJE ULOGE I PRIMJENE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA U MALIM PODUZEĆIMA U HRVATSKOJ ICT INDUSTRIJI (str.55-68) hrvatskipdf 953 KB
RESEARCHING THE ROLE AND APPLIANCE OF MARKET RESEARCH IN SMALL ENTERPRISES IN CROATIAN ICT INDUSTRY (str.66-66)  
Bruno Jelečanin
Prethodno priopćenje
 
TEMELJNE ZNAČAJKE MANJINSKOG PODUZETNIŠTVA NA PRIMJERU PODUZETNIŠTVA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U HRVATSKOJ (str.69-82) hrvatskipdf 854 KB
THE BASIC CHARACTERISTICS OF MINORITY ENTREPRENEURSHIP: ALBANIAN ENTREPRENEURS IN CROATIA (str.81-81)  
Antoneta Lekaj, Zrinka Gregov, Mirna Varlandy - Supek
Izvorni znanstveni članak
 
NEPROFITNE UDRUGE KAO NOSITELJI RAZVOJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.83-95) hrvatskipdf 744 KB
NON-PROFIT ORGANISATIONS AS THE HOLDER OF THE SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN CROATIA (str.93-93)  
Dario Lešić
Pregledni rad
 
KOMPARACIJA FINANCIJSKIH POKAZATELJA GLOBALNIH CROSS MEDIJSKIH KORPORACIJA I HRVATSKIH MEDIJSKIH PODUZEĆA (str.97-114) hrvatskipdf 683 KB
COMPARISON OF FINANCIAL RESULTS OF GLOBAL MEDIA CORPORATIONS AND CROATIAN MEDIA COMPANIES (str.111-111)  
Joško Lozić, Ines Lozić, Marin Milković
Izvorni znanstveni članak
 
SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ KAO NAČIN FINANCIRANJA DJELOVANJA UDRUGA (str.115-131) hrvatskipdf 722 KB
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN CROATIA AS A METHOD OF FINANCING NOT-PROFIT YOUTH ORGANISATIONS (str.129-129)  
Stana Odak Krasić, Ivanka Šaravanja
Prethodno priopćenje
 
EXTROVERTED PERSONALITY AS AN ADVANTAGE IN ENTREPRENEURSHIP (str.133-143) engleskipdf 831 KB
EKSTROVERTIRANOST KAO POŽELJNA CRTA OSOBNOSTI PODUZETNIKA (str.142-142)  
Drago Pupavac
Prethodno priopćenje
 
EMOCIONALNO UČENJE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA VISOKIM UČILIŠTIMA U RH (str.145-157) hrvatskipdf 706 KB
EMOTIONAL LEARNING FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN CROATIA (str.156-156)  
Mirko Smoljić, Branka Stipanović, Hrvoje Smoljić
Prethodno priopćenje
 
FINANCIJSKI I OPERATIVNI LEASING IZ PERSPEKTIVE PODUZETNIKA (str.159-172) hrvatskipdf 897 KB
ENTREPRENEUR`S PERSPECTIVE OF THE FINANCIAL AND OPERATING LEASE (str.171-171)  
Aljoša Šestanović
Prethodno priopćenje
 
VRJEDNOVANJE / OCJENJIVANJE PODUZETNIČKE KOMPETENCIJE KORIŠTENJEM TAKSONOMIJA (str.173-186) hrvatskipdf 856 KB
EVALUATION / ASSESSMENT OF ENTREPRENEURSHIP COMPETENCE USING TAXONOMIES (str.185-185)  
Zdravko Tkalec, Mario Šimunković, Ivana Rukavina
Prethodno priopćenje
 
Posjeta: 20.314 *