hrcak mascot   Srce   HID

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja,Vol. 24 No. 3
Datum izdavanja: prosinca 2015.

Objavljen na Hrčku: 23. 12. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj hrvatskipdf 30 KB
Contents engleskipdf 30 KB
Kazalo  
Impressum hrvatskipdf 73 KB
Impressum engleskipdf 73 KB
Ostalo  
Demografski resursi kao indikator i čimbenik dispariteta u regionalnom razvoju Hrvatske (str.321-343) hrvatskipdf 991 KB
Demographic Resources as an Indicator and Factor of the Regional Development Disparity in Croatia (str.321-343)  
Dane Pejnović, Željka Kordej-De Villa
Prethodno priopćenje
 
Između utopije i nemjesta – suvremeni suburbani prostor (str.345-365) hrvatskipdf 205 KB
Between Utopia and Non Place – Contemporary Suburban Space (str.345-365)  
Sara Ursić
Pregledni rad
 
Provjera temeljnih postavki razvojnoga modela subjektivne grupne dinamike na ad hoc grupama mladih (str.367-386) hrvatskipdf 223 KB
Testing Assumptions of the Developmental Subjective Group Dynamics Model on Ad Hoc Groups of Youth (str.367-386)  
Jasmina Tomašić Humer, Dinka Čorkalo Biruški
Izvorni znanstveni članak
 
Važnost ciljeva dostignuća i stavova o obrazovanju u objašnjenju samoefikasnosti u odlučivanju o karijeri kod adolescenata (str.387-405)  
The Importance of Achievement Goals and Attitudes Towards Education for Explaining Adolescents' Career Decision Self-Efficacy (str.387-405) engleskipdf 207 KB
Andreja Bubić, Katarina Krile, Ivana Kuzman
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga osamljenosti u odnosu socijalne anksioznosti i subjektivne dobrobiti: upotreba Inventara socijalne fobije (SPIN) kao mjere (str.407-426)  
The Role of Loneliness in the Relationship Between Social Anxiety and Subjective Well-Being: Using the Social Phobia Inventory (SPIN) as a Measure (str.407-426) engleskipdf 459 KB
Antonija Maričić, Marina Štambuk
Izvorni znanstveni članak
 
Verbalne strategije majki djece različita spola pri pomaganju u rješavanju kognitivnih problemskih zadataka (str.427-441) hrvatskipdf 164 KB
Maternal Verbal Strategies in the Process of Scaffolding Children of Different Sex to Solve Cognitive Problems (str.427-441)  
Lara Cakić
Izvorni znanstveni članak
 
Snježana Čolić (ur.): Potrošačka kultura i konzumerizam (str.445-449) hrvatskipdf 196 KB
Vanja Dergić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kornelija Mrnjaus, Nena Rončević i Larisa Ivošević: (Inter)kulturalna dimenzija u odgoju i obrazovanju (str.449-453) hrvatskipdf 195 KB
Petra Polić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ana Petek i Krešimir Petković (ur.): Pojmovnik javnih politika (str.453-457) hrvatskipdf 196 KB
Mario Munta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Árpád Hornyák: Hungarian-Yugoslav Diplomatic Relations 1918–1927 (str.457-460) hrvatskipdf 149 KB
Boris Blažina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 21.907 *