hrcak mascot   Srce   HID

NAŠE MORE : znanstveni časopis za more i pomorstvo, Vol. 62 No. 4 Supplement, 2015.


Datum izdavanja: prosinca 2015.

Objavljen na Hrčku: 23. 12. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Utjecaj tehnologije 3D tiskanja na raspoloživost brodskih sustava (str.93-96) hrvatskipdf 1 MB
Igor Vujović, Joško Šoda, Ivica Kuzmanić
Pregledni rad
 
Diversifikacija u funkciji marketinške koncepcije razvoja svjetskog kruzinga (str.97-103) hrvatskipdf 1013 KB
Antun Asić, Tihomir Luković, Joanna Kizielewicz
Pregledni rad
 
Problematika radnopravnog statusa pomorca i ribara u pomorskoj plovidbi u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na registraciju ugovora o radu (str.104-112) hrvatskipdf 605 KB
Marinko Đ. Učur, Vanja Smokvina
Pregledni rad
 
Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u Jadranu: problem izvanugovorne odgovornosti za onečišćenje mora u hrvatskom zakonodavstvu (str.113-119) hrvatskipdf 638 KB
Dorotea Ćorić, Iva Tuhtan Grgić
Stručni rad
 
A Comparison of the Competitiveness of the Two Coastal Tourist Destinations (str.120-126) engleskipdf 609 KB
Maja Uran Maravić, Daniela Gračan, Zrinka Zadel
Prethodno priopćenje
 
Uloga ribarstva u upravljanju hrvatskim obalnim područjem (str.127-133) hrvatskipdf 588 KB
Sanja Reiter
Stručni rad
 
Posjeta: 5.373 *