hrcak mascot   Srce   HID

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,Vol. 41 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2015.

Objavljen na Hrčku: 29. 12. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Sintaktički (i suprasintaktički) aspekti pravopisne norme (str.225-261) hrvatskipdf 490 KB
Syntactic (and suprasyntactic) aspects of the orthographic norm (str.225-261)  
Tomislav Ćužić
Pregledni rad
 
Najstarije štokavske inovacije u glagolskoj morfologiji ćiriličkih isprava Dubrovačkog arhiva (str.263-283) hrvatskipdf 1 MB
The oldest Štokavian innovations in the verb morphology of Cyrillic charters in Dubrovnik’s archive (str.263-283)  
Nataša Dimitrijević, Mateo Žagar
Izvorni znanstveni članak
 
Epenteza dentala u hrvatskome jeziku (str.285-300) hrvatskipdf 356 KB
On the insertion of non-etymological dental stops in Croatian (str.285-300)  
Pavao Krmpotić
Izvorni znanstveni članak
 
Oblikovanje korjenovatelja za hrvatski jezik (str.301-327) hrvatskipdf 816 KB
Building a Croatian language stemmer (str.301-327)  
Ivan Pandžić
Izvorni znanstveni članak
 
Pogled u e-leksikografiju (str.329-353) hrvatskipdf 768 KB
A perspective on e-lexicography (str.329-353)  
Kristina Štrkalj Despot, Christine Möhrs
Pregledni rad
 
Prezimena župe Lokvičići u Imotskoj krajini (str.355-375) hrvatskipdf 322 KB
Family names in the parish of Lokvičići in Imotska krajina (str.355-375)  
Domagoj Vidović
Izvorni znanstveni članak
 
Kratka povijest neurolingvistike (str.377-391) hrvatskipdf 308 KB
A short history of neurolinguistics (str.377-391)  
Veno Volenec
Stručni rad
 
Valja nama preko rijeke/rike – iz fonologije mjesnoga govora Podgradine u Neretvanskoj krajini (str.393-423) hrvatskipdf 540 KB
That river (rijeka/rika) we must cross - The phonology of the local dialect of Podgradina in the Neretva area (str.393-423)  
Perina Vukša Nahod
Izvorni znanstveni članak
 
Povijesni hod trnjem i stranputicama (Bičanić, Ante (ur.). 2009., 2011., 2013. Povijest hrvatskoga jezika I., II., III. Croatica. Zagreb.) (str.425-430) hrvatskipdf 201 KB
A historical walk through the brush and by-ways (Bičanić, Ante (ur.). 2009., 2011., 2013. Povijest hrvatskoga jezika I., II., III. Croatica. Zagreb.) (str.425-430)  
Martina Horvat
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Životni optimum kao imperativ (Šestak, Ivan (prir.). 2015. Od Mure do mora, od Save do Seine. Spomen-zbornik patru Vladimiru Horvatu SJ za njegov 80. rođendan. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu. Zagreb.) (str.431-435) hrvatskipdf 196 KB
The optimum for life as the imperative (Šestak, Ivan (prir.). 2015. Od Mure do mora, od Save do Seine. Spomen-zbornik patru Vladimiru Horvatu SJ za njegov 80. rođendan. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu. Zagreb.) (str.431-435)  
Ivana Klinčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Holistički pristup funkcionalnim oznakama romanskih jezika (Ghezzi, Chiara; Molinelli, Piera (ur.). 2014. Discourse and Pragmatic Markers from Latin to the Romance Languages. Oxford University Press. Oxford.) (str.435-446) hrvatskipdf 273 KB
A holistic approach to the functional markings of Romance languages (Ghezzi, Chiara; Molinelli, Piera (ur.). 2014. Discourse and Pragmatic Markers from Latin to the Romance Languages. Oxford University Press. Oxford.) (str.435-446)  
Magdalena Nigoević, Helena Burić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O identitetu makedonskoga jezika (Тантуровска, Лидија. 2014. За идентитетот на македонскиот јазик. Institut za makedonski jazik. Skopje.) (str.447-449) hrvatskipdf 159 KB
On the identity of the Macedonian language (Тантуровска, Лидија. 2014. За идентитетот на македонскиот јазик. Institut za makedonski jazik. Skopje.) (str.447-449)  
Marko Samardžija
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Šestosveščani objasnidbeni rječnik makedonskoga standardnog jezika (Toлкoвeн рeчник нa мaкeдoнскиoт jaзик. Knj. I–VI. 2003. – 2014. Institut za makedonski jazik „Krste Misirkov”. Skopje.) (str.450-461) hrvatskipdf 316 KB
A six-volume explanatory dictionary of the Macedonian standard language (Toлкoвeн рeчник нa мaкeдoнскиoт jaзик. Knj. I–VI. 2003. – 2014. Institut za makedonski jazik „Krste Misirkov”. Skopje.) (str.450-461)  
Marko Samardžija
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sadržaj hrvatskipdf 103 KB
Contents engleskipdf 105 KB
Uredništvo
Kazalo
 
Posjeta: 26.500 *