hrcak mascot   Srce   HID

Cris : Časopis Povijesnog društva Križevci,Vol. XVII No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2015.

Objavljen na Hrčku: 28. 12. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Impressum i Sadržaj (str.1-7) hrvatskipdf 252 KB
Impressum and Contents (str.1-7) engleskipdf 252 KB
Kazalo  
Tvornica suhomesnate robe grkokatolika Đure Predovića u Gjurgjištu kraj Vrbovca u prvoj polovini 20. stoljeća (str.9-24) hrvatskipdf 576 KB
Uniate Đuro Predović's cured meat factory in Gjurgjište near Vrbovec in the first half of the 20th century (str.24-24) engleskipdf 576 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Izvorni znanstveni članak
 
Agrarna reforma poslije Prvog svjetskog rata i Grkokatolička biskupija: osvrt na provedbu u sjevernoj Hrvatskoj (str.25-39) hrvatskipdf 809 KB
The agrarian reform after the First World War and the Greek Catholic Diocese (review of the implementation in Northern Croatia) (str.39-39) engleskipdf 809 KB
Petra Banić, Ivan Peklić
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski isusovački misionari i pokušaji unije s pravoslavnima od 16. do. 19. stoljeća (str.40-56) hrvatskipdf 5 MB
Croatian Jesuit missionaries and the attempts to form a Union with the Orthodox Church from the 16th to the 19th century (str.56-56) engleskipdf 5 MB
Mijo Korade, Dejan Pernjak
Izvorni znanstveni članak
 
Pisma grkokatoličkog biskupa Ilije Hranilovića biskupu đakovačko-srijemskom Josipu Jurju Strossmayeru (1886.-1889.) iz arhiva HAZU (str.57-67) hrvatskipdf 1 MB
Greek Catholic Bishop Ilija Hranilović’s correspondence with the Đakovo and Srijem Bishop Josip Juraj Strossmayer (1886 – 1889) form the Archive of the Croatian Academy of Sciences and Arts (str.67-67) engleskipdf 1 MB
Željko Karaula
Prethodno priopćenje
 
Ikonostas u grkokatoličkoj katedrali Presvetog Trojstva u Križevcima (str.68-80) hrvatskipdf 6 MB
Iconostasis of the Greek Catholic Holy Trinity Cathedral in Križevci (str.79-80) engleskipdf 6 MB
Zdenko Balog
Pregledni rad
 
Zašto su jednom Essekeru Križevci važni? Crtice o Strossmayeru i Hraniloviću kao prilog početku istraživanja (str.81-82) hrvatskipdf 351 KB
Branislav Miličić
Izlaganje sa skupa
 
Razmatranja o tlocrtu samostana augustinaca u Križevcima (str.83-96) hrvatskipdf 5 MB
Considerations on the ground plan of the Augustinian monastery in Križevci (str.95-96) engleskipdf 5 MB
Zorislav Horvat
Izvorni znanstveni članak
 
Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku i grkokatoličku vjeroispovijest na području kotara Križevci u vrijeme NDH (str.97-107) hrvatskipdf 1 MB
Conversions from the Orthodox to the Roman and Greek Catholic faith in the District of Križevci in the Independent State of Croatia (str.107-107) engleskipdf 1 MB
Filip Škiljan
Izvorni znanstveni članak
 
Plemstvo Križevačke županije i pavlini samostana Blažene Djevice Marije na Gariću: izabrani primjeri (str.108-115) hrvatskipdf 920 KB
The noblemen of the Križevci County and the Paulines of the Blessed Virgin Mary monastery on Garić: chosen examples (str.114-115) engleskipdf 920 KB
Silvija Pisk
Izvorni znanstveni članak
 
Brončanodobni tragovi prehrane na Kalniku – sačuvani u vatri (str.116-127) hrvatskipdf 3 MB
Traces of Bronze Age nutrition on the Kalnik – preserved by fire (str.126-127) engleskipdf 3 MB
Snježana Karavanić, Andreja Kudelić, Sara Mareković
Izvorni znanstveni članak
 
Protiv struje - Vinko Krišković kao filozof politike (str.128-140) hrvatskipdf 2 MB
Against the current – Vinko Krišković as a political philosopher (str.140-140) engleskipdf 2 MB
Enis Zebić
Prethodno priopćenje
 
Prijedlog koncepcije Rječnika govorâ potkalničkoga Prigorja (str.141-154) hrvatskipdf 2 MB
A Conceptual Suggestion for The Dictionary of Local Idioms of Kalnik Prigorje (str.154-154) engleskipdf 2 MB
Krunoslav Puškar
Pregledni rad
 
Poslanice zagrebačkog nadbiskupa dr. Antuna Bauera u vrijeme Prvog svjetskog rata (str.155-161) hrvatskipdf 1 MB
Archbishop of Zagreb Dr. Antun Bauer's ecclesial letters during World War I (str.161-161) engleskipdf 1 MB
Domagoj Sremić
Pregledni rad
 
Ivan Peklić, Život i djelo Franje Markovića, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveno-istraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Zagreb - Križevci, 2014., 419 str. (str.162-163) hrvatskipdf 425 KB
Stjepan Lučki
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mira Kolar-Dimitrijević i Hrvoje Petrić, Prilozi povijesti seljačkog pokreta u Podravini (od početaka do 1945. godine), Bibliotheca Historia Croatica, knj. 69, Meridijani, Koprivnica, 2015., 327 str. (str.164-165) hrvatskipdf 771 KB
Vladimir Šadek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tamás Pálosfalvi, The Noble Elite in the County of Kӧrӧs (Križevci) 1400-1526, Institute of History of the Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences; Prime Rate Kft, Budapest, 2014, 526 str. (str.166-167) hrvatskipdf 389 KB
Ana Novak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rijeka Sava u povijesti. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 18-19. listopada 2013., ur. Branko Ostajmer, Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015., 603 str. (str.168-181) hrvatskipdf 695 KB
Goran Bilogrivić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hilarion Gašparoti i njegovo djelo - Zbornik radova sa znanstvenog skupa Hilarion Gašparoti (1714.-1762.) i njegovo doba, Samobor, 25. listopada 2012., Alojz Jembrih (ur.), Samobor: Gradska knjižnica Samobor i Samoborski muzej, 2014., 275 str. (str.172-174) hrvatskipdf 614 KB
Dejan Pernjak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. XIV., broj 27, Koprivnica, lipanj 2015., str. 1-268 (str.175-176) hrvatskipdf 446 KB
Nikola Cik
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Podravski zbornik 41/2015, Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 2015., 296 str. (str.177-179) hrvatskipdf 1 MB
Helena Kušenić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izvješće o radu Povijesnog društva Križevci u 2015. godini (str.180-181) hrvatskipdf 441 KB
Ratislav Matić
Ostalo
 
Upute autorima (str.182-183) hrvatskipdf 449 KB
Ostalo  
Guidelines for authors (str.184-185) engleskipdf 449 KB
Ostalo  
POPIS SURADNIKA - Cris, god. 17., br. 1, Križevci, 2015. (str.186-188) hrvatskipdf 535 KB
Ostalo  
Posjeta: 16.600 *