hrcak mascot   Srce   HID

Studia ethnologica Croatica, Vol. 27 No. 1, 2015.


Studia ethnologica Croatica,Vol. 27 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2015.

Objavljen na Hrčku: 8. 1. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Impresum (str.1-1) hrvatskipdf 582 KB
Ostalo  
Sadržaj (str.2-4) hrvatskipdf 543 KB
Contents (str.2-4) engleskipdf 543 KB
Kazalo  
Događaj i etnička situacija: promjene identiteta nacionalnih manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj (str.7-36) hrvatskipdf 926 KB
Event and Ethnic Situation: Changes to the Identity of National Minority Communities in the Republic of Croatia (Translation) (str.37-70) engleskipdf 355 KB
Marina Perić Kaselj, Filip Škiljan, Aleksandar Vukić
Izvorni znanstveni članak
 
Bugarski vrtlari: refleksije o povijesti urbanog vrtlarenja u Hrvatskoj (str.71-104) hrvatskipdf 792 KB
Bulgarian Gardeners: Reflections on the History of Urban Gardening in Croatia (Abstract) (str.104-104)  
Jadranka Grbić Jakopović
Izvorni znanstveni članak
 
Prijepori oko naslijeđa prošlosti i memorija u Hrvatskoj: znanstveno-popularna publikacija pod pritiskom ideologija (str.105-129) hrvatskipdf 732 KB
Conflicts over Past Heritage and Memory in Croatia: an Academic-Lay Publication in the Grips of Ideology (Abstract) (str.129-129)  
Jasna Čapo Žmegač
Pregledni rad
 
Dva lica spomenika: politike i prakse korištenja Spomenika Seljačkoj buni i Matiji Gupcu u Gornjoj Stubici (str.131-156) hrvatskipdf 1 MB
Two Faces of the Monument: Politics and Practices in the Usages of the Monument to the Peasant Revolt and Matija Gubec in Gornja Stubica (Translation) (str.157-187) engleskipdf 420 KB
Tomislav Oroz, Nevena Škrbić Alempijević
Izvorni znanstveni članak
 
Vile i vilinska pedagogija u novopoganskim duhovnostima u Hrvatskoj (str.189-215) hrvatskipdf 945 KB
Faeries and Faery Pedagogy in Neopagan Spiritualities in Croatia (Translation) (str.216-246) engleskipdf 385 KB
Marina Tkalčić
Izvorni znanstveni članak
 
Specifičnost disciplinarnih i institucionalnih pristupa etnografskom filmu – Milovan Gavazzi i Andrija Štampar (str.247-273) hrvatskipdf 874 KB
Specific Features of Disciplinary and Institutional Approaches to Ethnographic Film – Milovan Gavazzi and Andrija Štampar (str.274-305) engleskipdf 323 KB
Sandra Urem
Izvorni znanstveni članak
 
“That was a joke, you should laugh!” – Tour Guides and the Performance of History in Budapest, Hungary (str.307-326) engleskipdf 994 KB
“Ovo je trebalo biti smiješno – zašto se ne smijete!” – izvođenje povijesti i turističke šetnje u Budimpešti (Sažetak) (str.326-326)  
Kristina Uzelac, Saifullah Nasar, Macario B. Lacbawan jr.
Izvorni znanstveni članak
 
World dance: (novi) eufemizam u plesnoj terminologiji? (str.327-343) hrvatskipdf 830 KB
World Dance: a (New) Euphemism in Dance Terminology? (Translation) (str.344-362) engleskipdf 309 KB
Ivana Katarinčić
Izvorni znanstveni članak
 
Discrimination of Men? Narratives on Traditional Understandings of Gender (str.363-391) engleskipdf 769 KB
Diskriminacija muškaraca? Priče o tradicionalnim razumijevanjima roda (Sažetak) (str.391-391)  
Tove Ingebjørg Fjell
Prethodno priopćenje
 
Identitet i/kroz sport: antropološki pristup istraživanju dijaspore (str.393-414) hrvatskipdf 710 KB
Identity and/through Sports: Anthropological Approach to the Research of Diaspora (Abstract) (str.414-414)  
Tibor Komar
Izvorni znanstveni članak
 
Globalna i lokalna plaža na primjeru dubrovačkih gradskih plaža i plažnih kultura (str.415-447) hrvatskipdf 785 KB
The Global and Local Beach: Dubrovnik Town Beach and Beach Cultures as Case Study (Abstract) (str.447-447)  
Ana Perinić Lewis, Maja Adžija
Prethodno priopćenje
 
Post-Socialist Landscape: a Castle by the Road (str.449-478) engleskipdf 956 KB
Postsocijalistički krajolik: dvorac pokraj ceste (Sažetak) (str.478-478)  
Mišo Kapetanović
Prethodno priopćenje
 
Jadranka Grbić Jakopović: Multipliciranje zavičaja i domovina. Hrvatska dijaspora: kronologija, dijaspora i identitet. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014., 200 str. (str.481-484) hrvatskipdf 197 KB
Filip Škiljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Suzana Marjanić: Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Udruga Bijeli val – Školska knjiga, 2014., 1998 str. (str.484-486) hrvatskipdf 211 KB
Ines Prica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Boris Perić i Tomislav Pletenac: Zemlja iza šume. Vampirski mit u književnosti i na filmu. Zagreb: TIM press, 2015., 190 str. (str.487-490) hrvatskipdf 235 KB
Suzana Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Iva Pleše: Pismo, poruka, mejl: etnografija korespondencije. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2014., 277 str. (str.491-494) hrvatskipdf 196 KB
Sanja Potkonjak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sanja Potkonjak: Teren za etnologe početnike. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, HED biblioteka – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF press, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2014., 103 str. (tiskano i elektroničko izdanje) (str.494-497) hrvatskipdf 209 KB
Valentina Gulin Zrnić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jelka Vince Pallua: Zagonetka virdžine. Etnološka i kulturnoantropološka studija. Zagreb: Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar, Biblioteka Studije 18, 2014., 310 str. (str.497-500) hrvatskipdf 209 KB
Jadranka Grbić Jakopović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milana Černelić, ur.: Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF press – Subotica: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014., 523 str. (str.500-502) hrvatskipdf 223 KB
Jadranka Grbić Jakopović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milana Černelić, Jadranka Grbić Jakopović, Tihana Rubić, Marijeta Rajković Iveta, Matija Dronjić, Mihovil Gotal, ur.: Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF press – Subotica: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014., 686 str. (str.502-504) hrvatskipdf 223 KB
Goran Pavel Šantek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mario Katić, Tomislav Klarin, Mike McDonald, ur.: Pilgrimage and Sacred Places in Southeast Europe: History, Religious Tourism and Contemporary Trends. Zürich – Berlin: LIT Verlag, 2014., 232 str. (str.504-507) hrvatskipdf 228 KB
Goran Pavel Šantek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Drago Roksandić, Marijeta Rajković Iveta, Tihana Rubić, ur.: Kula Jankovića. Spomenik kulture – pokretač održivog razvoja Ravnih kotara Baština, interkulturalizam i revitalizacija. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije – Plejada d. o. o., 2014., 174 str. (str.507-510) hrvatskipdf 214 KB
Matija Dronjić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tihana Rubić i Valentina Gulin Zrnić, ur.: Vrtovi našega grada. Studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2015., 232 str. (str.510-513) hrvatskipdf 212 KB
Melanija Belaj
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 31.374 *