hrcak mascot   Srce   HID

Glasnik Hrvatskog botaničkog društva,Vol. 3 No. 3
Datum izdavanja: prosinca 2015.

Objavljen na Hrčku: 8. 1. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Inventarisation and mapping of vascular flora and habitats of park forest Adica (Vukovar, Croatia)  
Inventarizacija i kartiranje vaskularne flore i staništa park-šume Adica (Vukovar, Hrvatska) (str.4-18) hrvatskipdf 5 MB
Kristina Bilić, Dragan Prlić, Toni Nikolić
Izvorni znanstveni članak
 
Dodatak vaskularnoj flori područja Pantan (srednja Dalmacija, Hrvatska)  
A contribution to the vascular flora of the Pantan territory (central Dalmatia, Croatia) (str.18-26) engleskipdf 460 KB
Dalibor Vladović, Ivan Gabelica, Guido Piasevoli, Tena Parmać, Diana Matković, Gianna Županović
Izvorni znanstveni članak
 
Cilindrična opuncija Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M.Knuth nova alohtona vrsta u Hrvatskoj (str.26-28) hrvatskipdf 2 MB
Semir Maslo
Kratko priopćenje
 
Novi nalazi vrsta Orchis simia Lam. i Orchis × beyrichii A.Kern. (Orchidaceae) na istočnoj Medvednici (kod Zagreba, Hrvatska)  
New finds of Orchis simia Lam. and Orchis × beyrichii A.Kern. (Orchidaceae) at eastern Medvednica (near Zagreb, Croatia) (str.29-33) engleskipdf 1 MB
Vesna Zadravec, Mladen Zadravec, Mario Zadravec
Kratko priopćenje
 
Južnojadranska zvončika Campanula austroadriatica D. Lakušić & Kovačić – nova vrsta u flori Bosne i Hercegovine (str.33-34) hrvatskipdf 1 MB
Semir Maslo, Aldin Boškailo
Kratko priopćenje
 
New taxon of orchid (Orchidaceae) in Croatia  
Nova svojta kaćunovice (Orchidaceae) u Hrvatskoj (str.34-39) hrvatskipdf 3 MB
Mirjana Jeričević, Nebojša Jeričević, Nenad Jasprica
Kratko priopćenje
 
Osvrt na Allium saxatile kompleks u Hrvatskoj (str.39-40) hrvatskipdf 2 MB
Sandro Bogdanović
Kratko priopćenje
 
Novo nalazište nedovoljno poznate vrste Elatine alsinastrum L. (Elatinaceae) u Hrvatskoj (str.41-46) hrvatskipdf 2 MB
Dragan Prlić
Kratko priopćenje
 
Prilozi bibliografiji flore Hrvatske (str.46-47) hrvatskipdf 84 KB
Bibliografija  
GeoRef - aplikacija za georeferenciranje (str.47-48) hrvatskipdf 234 KB
Marina Čičak, Igor Boršić, Ivana Sučić, Luka Katušić
Vijest
 
Obnovljena herbarijska zbirka Herbarium Croaticum (ZA) (str.48-48) hrvatskipdf 334 KB
Vedran Šegota
Vijest
 
Ivan Šugar (27. 5. 1933. – 6. 11. 2015.) - In memoriam (str.49-50) hrvatskipdf 190 KB
In memoriam, Nekrolog, Obituarij  
Posjeta: 6.294 *