hrcak mascot   Srce   HID

Jezikoslovlje, Vol. 16 No. 2-3, 2015.


Jezikoslovlje,Vol. 16 No. 2-3
Datum izdavanja: prosinca 2015.

Objavljen na Hrčku: 19. 1. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Dva su tipa aspektualnih čestica u engleskome jeziku  
English aspectual particles are of two types (str.149-168) engleskipdf 223 KB
Milada Walková
Izvorni znanstveni članak
 
Sintagme s funkcionalnim glagolom kao jedinice mentalnog leksikona  
Funktionsverbgefüge als Einheiten im mentalen Lexikon (str.169-186) njemačkipdf 229 KB
Mirjana Basarić, Teodor Petrič
Izvorni znanstveni članak
 
Names for watermelon, muskmelon and cucumber, and their etymologies  
Nazivi za lubenicu, dinju i krastavac i njihove etimologije (str.187-210) hrvatskipdf 385 KB
Nina Spicijarić Paškvan
Izvorni znanstveni članak
 
Načini ostvarivanja drugoga argumenta s imenicama izvedenima od glagola u makedonskom: primjer gramatičke varijabilnosti  
Second argument realization with verbal nouns in Macedonian: an example of grammatical variability (str.211-225) engleskipdf 256 KB
Liljana Mitkovska
Izvorni znanstveni članak
 
Errors or change: acquisition of some Croatian morpho-syntactic categories at the end of primary school  
Pogrješke ili promjene – ovladanost odabranim hrvatskim morfosintaktičkim sadržajima učenika završnoga razreda osnovne škole (str.227-252) hrvatskipdf 398 KB
Zrinka Jelaska, Vesna Bjedov
Izvorni znanstveni članak
 
Terminološka standardizacija u društvenim i humanističkim znanostima – slučaj hrvatskoga antropološkog nazivlja  
Terminological standardization in the social sciences and humanities – the case of Croatian anthropological terminology (str.253-274) engleskipdf 262 KB
Anja Iveković Martinis, Josip Lah, Anita Sujoldžić
Izvorni znanstveni članak
 
Language acquisition in a bidialectal child: speech development, influences and outcomes  
Usvajanje govora kod dvodijalektalnoga djeteta: jezični razvoj, utjecaji i ishodi (str.275-305) hrvatskipdf 406 KB
Nada Županović Filipin
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj verbalnih i neverbalnih podražaja u televizijskim reklamama na njemačkom jeziku na nastajanje pozitivnih i negativnih emocija  
Einfluss verbaler und nonverbaler Reize ausgewählter deutschsprachiger Fernsehwerbespots auf das Hervorrufen positiver und negativer Emotionen (str.307-335) njemačkipdf 225 KB
Emira Premrov
Izvorni znanstveni članak
 
In search of meaning: čitak (readable) and čitljiv (legible) in norm and usage  
U potrazi za značenjem: čitak i čitljiv u normi i uporabi (str.337-356) hrvatskipdf 353 KB
Jakob Patekar
Izvorni znanstveni članak
 
Rybarczyk, Magdalena. 2015. Demonstratives and possessives with attitude: An intersubjectively-oriented empirical study. (str.357-364) engleskipdf 189 KB
Lidija Šaravanja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Д. О. Добровольский. 2013. Беседы о немецком слове. (str.365-369) engleskipdf 205 KB
Ludmila Pöppel
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Omazić, Marija. 2015. Phraseology through the looking glass (str.370-372) hrvatskipdf 176 KB
Nihada Delibegović Džanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Đergović-Joksimović, Zorica & Halupka-Rešetar, Sabina (eds.). 2014. English studies today: Prospects and perspectives. Selected papers from the second international conference “English language and anglophone literatures today” (ELALT 2) (str.373-375) engleskipdf 176 KB
Mario Brdar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 34.749 *