hrcak mascot   Srce   HID

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju,Vol. 40 No. 2
Datum izdavanja: siječnja 1990.

Objavljen na Hrčku: 2. 2. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Biliary excretion of mercury and cadmium (str.165-181) engleskipdf 11 MB
Izlučivanje žive i kadmija putem žuči (str.181-181)  
M. Cikrt
Izvorni znanstveni članak
 
Mjerenje aktivnosti serumske kolinesteraze: usporedba komercijalnih i vlastitih test-reagencija, enzimski standardi i numerička obrada rezultata (str.183-188) hrvatskipdf 5 MB
Measurements of serum cholinesterase activity: comparison of commercially available assay kits and laboratory prepared reagents, enzyme quality control standards and the imprecision of the method (str.189-189)  
V. Simeon
Izvorni znanstveni članak
 
Reevaluacija gubitka radne sposobnosti kroničnih bronhitičara i funkcijski kriteriji u mirovanju (str.191-203) hrvatskipdf 9 MB
Disability reassessment in chronic bronchitis and pulmonary functional criteria (str.203-203)  
M. Pavlović, R. Čapeta, B. Kanceljak-Macan, M. Šarić, M. Ribarić, M. Malinar
Izvorni znanstveni članak
 
Respiratorne bolesti, simptomi i ventilacijske funkcije radnika u preradi hrane za stoku (str.205-213) hrvatskipdf 6 MB
Ventilatory capacity in animal food workers (str.213-213)  
E. Žuškin, M. Mataija, E. Tepšić, D. Ivanković, B. Kanceljak, J. Godnić-Cvar
Izvorni znanstveni članak
 
Butyrylcholinesterase activity determination in agricultural workers out of spraying season (str.215-219)  
Aktivnost butirilholinesteraze u poljoprivrednih radnika izvan sezone primene pesticida (str.219-219) srpskipdf 4 MB
J. Siriški, D. Đulizibarić, M. Lugumerski
Kratko priopćenje
 
Evaluacija zdravstvenog stanja radnika izloženih ugljen disulfidu (str.221-226) srpskipdf 4 MB
Evaluation of health status among workers exposed to carbon disulphide (str.226-226)  
S. Krstev, V. Mitić, B. Farkić
Stručni rad
 
Važnost perioda adaptacije u medicinskoj rehabilitaciji za postizanje definitivne radne sposobnosti (str.227-229) hrvatskipdf 3 MB
The importance of the period of adaptation in the process of workers' rehabilitation for definite working ability achievement (str.230-230)  
V. Mandić, V. Mihajlović, D. Matulić
Stručni rad
 
Biochemical approach to occupational neurotoxicology (str.231-238) engleskipdf 7 MB
Biokemijski pristup neurotoksikologiji u medicini rada (str.238-239)  
M. Lotti, A. Moretto, S. Caroldi
Pregledni rad
 
(str.241-253) hrvatskipdf 9 MB
Ostalo  
Posjeta: 3.593 *