hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji,Vol. 27 No. 1
Datum izdavanja: prosinac 1988.

Objavljen na Hrčku: 16. 2. 2016.
Sadržaj Puni tekst
SARKOFAG S LIKOM AHILEJA IZ TROGIRA (str.5-19) hrvatskipdf 5 MB
THE SARCOPHAGUS DEPICTING ACHILLES FROM TROGIR (str.5-19) engleskipdf 5 MB
Vanja Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
ISTRAŽIVANJA DON LUKE JELIĆA U BIOGRADU NA MORU NA POLOŽAJU GLAVICA – BIOGRADSKI SPOMENICI I (str.21-55) hrvatskipdf 10 MB
RECHERCHES DE DON LUKA JELIĆ À BIOGRAD-SUR-MER... (str.21-55) francuskipdf 10 MB
Frane Buškariol
Izvorni znanstveni članak
 
AGNUS DEI NA CRKVI SV. IVANA KRSTITELJA U TROGIRU – PRIJEDLOG ZA RADOVANA (str.57-75) hrvatskipdf 6 MB
AGNUS DEI SUR L’EGLISE DE ST. JEAN DE TROGIR – PREPOSITIONE POUR LE MAÎTRE RADOVAN (str.57-75) francuskipdf 6 MB
Ivo Babić
Izvorni znanstveni članak
 
NEOBJELODANJENA SLIKA »BOGORODICE S DJETETOM« NIKOLE VLADANOVA (str.77-87) hrvatskipdf 2 MB
Autor objelodanjuje nakon restauriranja sliku »Bogorodice s Djetetom« iz varoške župne crkve u Šibeniku. To djelo on atribuira šibenskom slikaru Nikoli Vladanovu na osnovu komparacije niza srodnih elemenata s Bogorodicom na središnjem polju poliptiha toga slikara iz crkve sv. Grgura sada u zbirci crkvenih umjetnina u šibenskoj crkvi sv. Barbare. Taj je poliptih bio do sada jedini poznati rad ovog umjetnika koji se spominje između 1409. i 1466. (str.77-87) talijanskipdf 2 MB
Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak
 
PETAR MARTINOV IZ MILANA I POJAVA RENESANSE U DUBROVNIKU (str.89-144) hrvatskipdf 15 MB
SUR L’APPARITION DU STYLE RENAISSANCE A DUBROVNIK Magister Petrus Martini de Mediolano (str.89-144) francuskipdf 15 MB
Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak
 
ZA JURJA MATIJEVA I VENECIJU (str.145-180) hrvatskipdf 16 MB
PER GIORGIO DI MATTEO (JURAJ DALMATINAC) E VENEZIA (str.145-180) talijanskipdf 16 MB
Igor Fisković
Izvorni znanstveni članak
 
PRILOZI ZA NIKOLU FIRENTINCA I NJEGOV KRUG (str.181-194) hrvatskipdf 4 MB
CONTRIBUTI PER NICCOLO FIORENTINO E LA SUA CERCHIA (str.181-194) talijanskipdf 4 MB
Ivan Matejčić
Izvorni znanstveni članak
 
NOVE SPOZNAJE O HEKTOROVIĆEVOM TVRDALJU (str.195-211) hrvatskipdf 4 MB
NEW CONTRIBUTIONS TO HEKTOROVIĆ’S TVRDALJ (str.195-211) engleskipdf 4 MB
Goran Nikšić
Izvorni znanstveni članak
 
PRIJEDLOZI ZA SLIKARSTVO MLETAČKOG CINQUECENTA U DALMACIJI (str.213-225) hrvatskipdf 4 MB
CONTRIBUTI ALLA PITTURA VENEZIANA DEL CINQUECENTO (str.213-225) talijanskipdf 4 MB
Grgo Gamulin
Izvorni znanstveni članak
 
INVENTAR UMJETNIČKIH PREDMETA U NEKADAŠNJOJ DOMINIKANSKOJ CRKVI U ZADRU (str.227-248) hrvatskipdf 6 MB
INVENTARIO DEGLI OGGETTI D’ARTE NELLA GIA CHIESA DOMINICANA DI ZADAR (str.227-248) talijanskipdf 6 MB
Stjepan Krasić
Izvorni znanstveni članak
 
BENETOVIĆEVA SLIKA U KOMIŽI (str.249-270) hrvatskipdf 7 MB
LA PEINTURE DE BENETOVIĆA A KOMIŽA (str.249-270) francuskipdf 7 MB
Davor Domančić
Izvorni znanstveni članak
 
PIETER DE COSTER U SPLITU (str.271-280) hrvatskipdf 3 MB
PIETER DE COSTER A SPALATO (str.271-280) talijanskipdf 3 MB
Zoraida Demori-Staničić
Izvorni znanstveni članak
 
UNUTRAŠNJOST HVARSKE KUĆE U 17. STOLJEĆU (str.281-292) hrvatskipdf 4 MB
INTERIEUR D’UNE MAISON DE HVAR AU XVIIe SIECLE (str.281-292) francuskipdf 4 MB
Nevenka Bezić-Božanić
Izvorni znanstveni članak
 
SLIKA AGOSTINA RIDOLFIJA U TROGIRSKOJ KATEDRALI (str.293-301) hrvatskipdf 3 MB
IL DIPINTO DI AGOSTINO RIDOLFI NEL DUOMO DI TROGIR (str.293-301) talijanskipdf 3 MB
Radoslav Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
FRESKA TRIPA KOKOLJE U CRKVI SV. ANE U PERASTU (str.303-307) hrvatskipdf 1 MB
GLI AFFRESCHI DI TRIPO KOKOLJA NELLA CHIESA DI S. ANNA A PERAST (str.303-307) talijanskipdf 1 MB
Gracija Brajković
Izvorni znanstveni članak
 
NEPOZNATA SLIKA »SV. TROJSTVA« U POLAČI KRAJ ZADRA (str.309-316) hrvatskipdf 2 MB
UNA PALA DI SCUOLA DEL TIEPOLO NELLA PARROCCHIALE DI POLAČA PRESSO ZARA (str.309-316) talijanskipdf 2 MB
Marija Stagličić
Izvorni znanstveni članak
 
PRILOZI OPUSU ANDREA DE CASTRA (str.317-323) hrvatskipdf 2 MB
CONTRIBUTI ALL’OPERA DI ANDREA DE CASTRO (str.317-323) talijanskipdf 2 MB
Vedrana Đukić-Bender
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 8.203 *