hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: March 2016

Published on HRČAK: 08 March 2016
Table of contents Full text
Sadržaj (str.5-9) croatianpdf 388 KB
Other  
Predgovor (str.13-15) croatianpdf 308 KB
Ivan Botica, Tomislav Galović, Kristijan Kuhar
Editorial
 
Pozdravni govori (str.17-24) croatianpdf 359 KB
Niko Barun, Željko Tanjić, Milan Pelc, Marica Čunčić, Marko Trogrlić, Ljudevit Maračić
Other
 
Raspored rada (str.25-31) croatianpdf 345 KB
Other  
Kronika međunarodnoga znanstvenoga skupa Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 27. i 28. rujna 2013. (str.32-38) croatianpdf 350 KB
Ivan Botica, Tomislav Galović, Kristijan Kuhar
Other
 
Tisućljetno hrvatsko glagoljaštvo i njegovi ćirilometodski korijeni (str.39-59) croatianpdf 404 KB
A Millennium Old Croatian Glagolitic Culture and Its Foundations by Ss Cyril and Methodius (Summary) (str.57-59)  
Stjepan Damjanović
Review article
 
Trećoredska glagolitika (str.61-68) croatianpdf 328 KB
Tertiary Glagolitic Heritage (Summary) (str.68-68)  
Kristijan Kuhar
Conference paper
 
Regula Reda braće i sestara od pokore u starohrvatskom prijevodu (str.69-83) croatianpdf 366 KB
Die Regel der Franziskaner des 3. Ordens in altkroatischer Übersetzung (Zusammenfassung) (str.81-82)  
(str.82-83)  
Johannes Reinhart
Original scientific paper
 
Рукописи писцов францисканцев третьего ордена в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге (str.85-110) russianpdf 2 MB
Rukopisi franjevaca trećoredaca glagoljaša u Ruskoj nacionalnoj knjižnici (Sažetak) (str.110-110)  
Manuscripts of Glagolitic Tertiary Franciscan Writers in the Russian National Library (Summary) (str.110-110)  
Svetlana Olegovna Vialova
Original scientific paper
 
Zbirka isprava u Arhivu Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša (str.111-117) croatianpdf 327 KB
Collection of Deeds in the Archives of the Province of Tertiary Franciscans (Summary) (str.117-117)  
Mirjana Matijević Sokol
Preliminary communication
 
Zastupljenost trećoredske glagoljaške tradicije u nastavi hrvatskoga jezika (str.119-136) croatianpdf 376 KB
Presence of Tertiary Glagolitic Tradition in Croatian Language Teaching (Summary) (str.136-136)  
Marija Stela Filipović
Review article
 
Pastoralna, socijalna, kulturna i politička djelatnost franjevaca trećoredaca glagoljaša u Sjedinjenim Američkim Državama (str.137-163) croatianpdf 441 KB
Pastoral, Social, Cultural and Political Activity of the Glagolitic Tertiary Franciscans in the United States of America (Summary) (str.162-163)  
Ilija Živković
Original scientific paper
 
Was Bosnian Queen Catherine a member of the Third Order of St. Francis? (str.165-182) englishpdf 386 KB
Je li je bosanska kraljica Katarina bila franjevačka trećoredica? (Sažetak) (str.181-182)  
Emir O. Filipović
Original scientific paper
 
Fra Stjepan Belić – priređivač Baromićeva glagoljskoga brevijara 1493. u Veneciji? (str.183-196) croatianpdf 355 KB
Friar Stjepan Belić – Editor of Baromić’s Glagolitic Breviary from 1493 in Venice? (Summary) (str.196-196)  
Petar Runje
Original scientific paper
 
Bliska suradnja krčkoga biskupa Antuna Mahnića i trećoredaca (str.197-205) croatianpdf 339 KB
Close Cooperation between Antun Mahnić, Bishop of Krk, and the Tertiaries (Summary) (str.204-205)  
Anton Bozanić
Review article
 
Fra Stjepan M. Ivančić kao povjesničar (str.207-253) croatianpdf 1 MB
Friar Stjepan M. Ivančić as a Historian (Summary) (str.253-253)  
Tomislav Galović
Original scientific paper
 
Glagoljaštvo prvih desetljeća 20. stoljeća u Nižićevim bilješkama (str.255-281) croatianpdf 446 KB
Glagolitic Culture during the First Decades of the 20th Century in Ante Nižić’s Entries (Summary) (str.279-281)  
Ivan Botica
Original scientific paper
 
Svjedočanstvo Ignacija Radića o Hrvatskom katoličkom pokretu (str.283-295) croatianpdf 372 KB
Ignacije Radić's Account of the Croatian Catholic Movement (Summary) (str.295-295)  
Franjo Emanuel Hoško
Review article
 
Srećko Badurina (1930. – 1996.), biskup trećoredac, svjedok vjere i znak vremena (str.297-308) croatianpdf 374 KB
Srećko Badurina (1930-1996), vescovo del terzo ordine francescano, testimone della fede e segno del tempo (Riassunto) (str.306-307)  
Srećko Badurina (1930 – 1996), Bishop-Tertiary, Witness of Faith and Sign of Time (Summary) (str.307-308)  
Ivan Bodrožić
Original scientific paper
 
Žena, majka, svetica: Elizabeta Ugarska u latinskim i hrvatskoglagoljskim izvorima (str.309-335) croatianpdf 491 KB
Woman, Mother, Saint: Elizabeth of Hungary in Latin and Croatian Glagolitic Sources (Summary) (str.334-335)  
Ana Kovačević
Original scientific paper
 
Legenda o svetom Jeronimu u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku (1468.) (str.337-350) croatianpdf 373 KB
The Legend of St. Jerome in Croatian Glagolitic Petris Miscellany (1468) (Summary) (str.350-350)  
Vesna Badurina Stipčević
Original scientific paper
 
Leksik Ivančićeva zbornika (str.351-376) croatianpdf 433 KB
Lexis of the Ivančić Collectaneum (Summary) (str.376-376)  
Marinka Šimić
Original scientific paper
 
Gospin plač u Klimantovićevu zborniku I. (str.377-381) croatianpdf 313 KB
Madonna's Cry in the Collectaneum of Klimantović I (Summary) (str.381-381)  
Petar Bašić
Conference paper
 
Medicinska marginalija u molitveniku fra Ivana Čeperića (str.383-392) croatianpdf 356 KB
Marginal Medical Notes in The Prayerbook of Friar Ivan Čeperić (Summary) (str.392-392)  
Marija-Ana Dürrigl, Stella Fatović-Ferenčić
Original scientific paper
 
Hrvatski novocrkvenoslavenski jezik u XIX. stoljeću (Početak jezične obnove na primjeru domisalskih izdanja Dragutina Antuna Parčića) (str.393-410) croatianpdf 414 KB
Croatian New Church Slavonic Language in the 19th Century (Beginning of Linguistic Renewal in the Example of Dragutin Antun Parčić’s First Editions) (Summary) (str.410-410)  
Milica Lukić, Vera Blažević Krezić
Original scientific paper
 
Datja i Prijatja trećoredskih samostana kao izvori za povijest gospodarskih i društvenih odnosa na Kvarneru i Dalmaciji od 16. do 20. stoljeća (str.410-419) croatianpdf 335 KB
Datja and Prijatja of Tertiary Monasteries as Sources for the History of Economic and Social Relations in the Bay of Kvarner and Dalmatia between the 16th and 20th Centuries (Summary) (str.418-419)  
Anđelko Badurina
Original scientific paper
 
Štuko dekoracija stropa crkve Blažene Djevice Marije od Karmela (sv. Marije od Puka) u Novigradu u Istri (str.421-448) croatianpdf 2 MB
Stucco Decoration of the Ceiling of the Church of the Blessed Virgin Mary of Mt. Carmel (St. Mary of the People) in Novigrad, Istria (Summary) (str.448-448)  
Vlasta Zajec
Original scientific paper
 
Dokumenti iz 15. stoljeća na talijanskom jeziku u prvom svesku Bartolijeva zbornika (str.449-461) croatianpdf 359 KB
Documenti quattrocenteschi in lingua italiana del primo volume della Collectanea Bartoliana (Riassunto) (str.459-459)  
Documents in Italian Language in the First Volume of the Collectaneum of Bartoli (Summary) (str.460-461)  
Vinko Kovačić
Original scientific paper
 
Brevis grammatica Slavica fra Benedikta Mihaljevića (str.463-484) croatianpdf 453 KB
Brevis grammatica Slavica of Friar Benedikt Mihaljević (Summary) (str.483-484)  
Ana Mihaljević, Milan Mihaljević
Original scientific paper
 
Prilog povijesti zbirke knjiga Aleksandra Čertkova (1789. – 1858.): glagoljski dio (str.485-505) croatianpdf 422 KB
К истории книжного собрания Александра Черткова (1789 – 1858)(Резюме) (str.503-504)  
Glagolitic Books in the Collection of Alexander Čertkov (Summary) (str.504-505)  
Olga Akimova
Original scientific paper
 
Rukopisna zbirka „Poemata“ i drugi pjesnički radovi Dragutina Antuna Parčića (str.507-544) croatianpdf 422 KB
Quaderno manoscritto „Poemata“ e altre opere poetiche da Carlo Antonio Parcich (Riassunto) (str.543-543)  
The Manuscript Collection „Poemata“ and Other Poetic Works of Dragutin Antun Parčić (Summary) (str.543-544)  
Franjo Velčić
Original scientific paper
 
Prilog izradi povijesnoga atlasa samostanskoga III. reda svetoga oca Franje na hrvatskim povijesnim prostorima (str.545-556) croatianpdf 2 MB
A Contribution to the Creation of a Historical Atlas of The Monastic III Order of Holy Father Francis in Croatian Historical Lands (Summary) (str.556-556)  
Hrvoje Kekez
Professional paper
 
Visits: 22.093 *