hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 2016.

Objavljen na Hrčku: 8. 3. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.561-563) hrvatskipdf 234 KB
Ostalo  
Siscian Villa at the site "Mrcinište". Example of an Economic Production Complex in a Roman Period Pannonian Suburb (str.567-580)  
Siscijanska villa suburbana na lokalitetu „Mrcinište“. Primjer gospodarsko-proizvodnog kompleksa u panonskom suburbiju (Sažetak) (str.579-580) hrvatskipdf 574 KB
Vlatka Vukelić, Eva Katarina Glazer
Izvorni znanstveni članak
 
Je li Dioklecijanova palača ikad uistinu služila kao carska rezidencija? (str.581-617) hrvatskipdf 426 KB
Was Diocletian's Palace Ever Used as an Imperial Residence? (Summary) (str.614-617)  
Vladimir Posavec
Izvorni znanstveni članak
 
Položaj županije τὰ Ἤμοτα Konstantina Porfirogeneta (str.619-640) hrvatskipdf 579 KB
The Location of Constantine Porphyrogenitus’ τὰ Ἤμοτα (Summary) (str.639-639)  
Anđelko Đermek
Ostalo
 
„S Pribićevićem, Mačekom i Titom za Jugoslaviju“ – portret političkog djelovanje dr. Hinka Krizmana (1881.-1958.) (str.641-673) hrvatskipdf 864 KB
„With Pribicevic, Macek and Tito for Yugoslavia“ - A Portrayal of Political Activity of Dr. Hinko Krizman (1881-1958) (Summary) (str.673-673)  
Željko Karaula
Izvorni znanstveni članak
 
Djelatnost Židovske bogoštovne općine u Zagrebu od 1945. do 1946. godine (str.675-710) hrvatskipdf 422 KB
Activities of the Jewish Religious Community in Zagreb in 1945 and 1946 (Summary) (str.710-710)  
Naida Mihal Brandl
Izvorni znanstveni članak
 
Politički i vojno-sigurnosni aspekt zbivanja u glinskoj općini 1990. - 1991. godine (str.711-736) hrvatskipdf 345 KB
Political and Military-Security Aspect of Events in the Glina District 1990 - 1991 (Summary) (str.736-736)  
Slaven Ružić
Izvorni znanstveni članak
 
Masovne grobnice u hrvatskom Pounju iz Domovinskog rata – prinos viktimološkim studijama (str.737-784) hrvatskipdf 1 MB
Mass graves in Croatian Region of Pounje from Coatian Homeland War - A Contribution to Victimological Studies (Summary) (str.783-784)  
Jakša Raguž
Izvorni znanstveni članak
 
Makedonci i Makedonija u Prvom svjetskom ratu. Prilog istraživanju percepcije nacionalnih identiteta (str.787-817) hrvatskipdf 1 MB
Macedonians and Macedonia in the First World War. A Contribution to the Research of Perception of National Identities (Summary) (str.817-817)  
Nade Proeva
Pregledni rad
 
Spomenici i natpisi orijentalnih religija na području Hrvatske. Petar Selem, Inga Vilogorac Brčić, ROMIC I., Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia I, Znakovi i riječi. Signa et litterae, vol. V, Zagreb: FF press, 2015., 186 str. (str.821-823) hrvatskipdf 225 KB
Palma Karković Takalić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Obraćenje Bavaraca i Karantanaca - „bijela knjiga“ jednog ranosrednjovjekovnog misionarskog pothvata. Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Das Weiße Buch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien mit Zusätzen und Ergänzungen, herausgegeben, übersetzt, kommentiert und um die Epistola Theotmari wie um Gesammelte Schriften zum Thema ergänzt von Herwig Wolfram, zweite, gründlich überarbeitete Auflage, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012., 419 str. (str.824-827) hrvatskipdf 231 KB
Hrvoje Gračanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Austrija prema Bosni i Hercegovini u 18. stoljeću. Boro Bronza, Austrijska politika prema prostoru Bosne i Hercegovine 1699-1788., Banja Luka: Filozofski fakultet, 2012., 406 str. (str.827-828) hrvatskipdf 215 KB
Hrvoje Petrić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Između latinskog i nacionalnih jezika. Gábor Almási, Lav Šubarić (ur.), Latin at the Crossroads of Identity. The Evolution of Linguistic Nationalism in the Kingdom of Hungary. Zbornik radova, Leiden: Brill, 2015., 312 str. (str.829-831) hrvatskipdf 221 KB
Mislav Gregl
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Reformacija između Hrvatske i Europe. Stanko Jambrek, Reformacija u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu, Zagreb: Srednja Europa i Biblijski institut, 2013., 464 str. (str.831-834) hrvatskipdf 290 KB
Zrinka Blažević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nedovršena kroatizacija dijelova istočne Slovenije. Boris Golec, Nedokončana kroatizacija delov vzhodne Slovenije med 16. in 19. stoletjem: po sledeh hrvaškega lingvonima in etnonima v Beli krajini, Kostelu, Prekmurju in Prlekiji (Thesaurus mermoriae, Opuscula 3), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012., 174 str. (str.834-836) hrvatskipdf 241 KB
Hrvoje Petrić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Austro-Ugarska u imaginariju i djelima međuratnih intelektualaca. Adam Kożuchowski, The Afterlife of Austria-Hungary: The Image of the Habsburg Monarchy in Interwar Europe. University of Pittsburgh Press, 2013., 219 str. (str.837-842) hrvatskipdf 310 KB
Filip Šimetin Šegvić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izvrstan priručnik o suvremenoj nastavi povijesti i vodič za nastavnike u bespućima ishoda učenja i Bloomove taksonomije. Snježana Koren, Čemu nas uči povijest?, Zagreb: Profil Akademija, 2014., 192 str. (str.842-843) hrvatskipdf 223 KB
Goran Đurđević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Biografija o Titu koja nadomješta dosadašnje biografije. Ivo i Slavko Goldstein, Tito, Zagreb: Profil, 2015., 911 str. (str.844-846) hrvatskipdf 219 KB
Hrvoje Vrbanc
Recenzija, Prikaz slučaja
 
International Congress on Ottoman Studies, Sakarya University (Adapazarı, Turkey, October 14-17, 2015) (str.849-851) engleskipdf 230 KB
Anđelko Vlašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bibliografija knjiga povijesne tematike objavljenih u Republici Hrvatskoj 2014.2015. godine (str.853-871) hrvatskipdf 384 KB
Vedran Muić
Bibliografija
 
Upute autorima i suradnicima Radova za hrvatsku povijest (str.873-876) hrvatskipdf 243 KB
Ostalo  
Author and Contributor Guidelines (str.877-880) engleskipdf 234 KB
Ostalo  
Posjeta: 22.017 *