hrcak mascot   Srce   HID

Acta medica Croatica, Vol. 69 No. 4, 2015.


Acta medica Croatica,Vol. 69 No. 4
Datum izdavanja: ožujka 2016.

Objavljen na Hrčku: 13. 3. 2016.
Sadržaj Puni tekst
UVODNA RIJEČ (str.231-231) hrvatskipdf 34 KB
INTRODUCTORY WORD (str.232-232) engleskipdf 34 KB
BISERKA BERGMAN MARKOVIĆ
Ostalo
 
PALIJATIVNA SKRB BOLESNIKA S RAKOM PROBAVNOG SUSTAVA U OBITELJSKOJ MEDICINI (str.233-243) hrvatskipdf 164 KB
PALLIATIVE CARE OF PATIENT WITH GASTROINTESTINAL CANCER IN FAMILY MEDICINE (str.244-244)  
MILICA KATIĆ, ĐURĐICA KAŠUBA LAZIĆ, DRAGAN SOLDO
Uvodnik
 
STAVOVI I ZNANJA LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE O SINDROMU IRITABILNOG CRIJEVA (str.245-251) hrvatskipdf 126 KB
ATTITUDES AND KNOWLEDGE OF GENERAL PRACTITIONERS ABOUT IRRITABLE BOWEL SYNDROME (str.252-252)  
IVANA KELAVA, VEDRAN KARABEG, STANISLAVA STOJANOVIĆ ŠPEHAR
Izvorni znanstveni članak
 
FUNKCIONALNA NADUTOST, OPSTIPACIJA I DIJAREJA (str.253-261) hrvatskipdf 143 KB
FUNCTIONAL BLOATING, CONSTIPATION AND DIARRHEA (str.262-262)  
SANJA BEKIĆ
Pregledni rad
 
KVALITETA ŽIVOTA BOLESNIKA S FUNKCIONALNIM BOLESTIMA PROBAVNOG SUSTAVA (str.263-269) hrvatskipdf 121 KB
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH FUNCTIONAL DISORDERS OF THE GASTROINTESTINAL SYSTEM (str.270-270)  
NATAŠA MRDULJAŠ-ĐUJIĆ
Pregledni rad
 
PRISTUP BOLESNIKU S DISPEPSIJOM U OBITELJSKOJ MEDICINI (str.271-277) hrvatskipdf 128 KB
APPROACH TO A PATIENT WITH DYSPEPSIA IN FAMILY MEDICINE PRACTICE (str.278-278)  
INES DIMINIĆ-LISICA, BISERKA BERGMAN MARKOVIĆ, LEONARDO BUKMIR, NINA BAŠIĆ MARKOVIĆ, NIVES RADOŠEVIĆ QUADRANTI, IVA LISICA
Pregledni rad
 
GASTROEZOFAGELNA REFLUKSNA BOLEST - BOLEST S MNOGO LICA (str.279-285) hrvatskipdf 120 KB
GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE – A MULTIFACETED DISEASE (str.285-285)  
NINA BAŠIĆ MARKOVIĆ, ROBERTA MARKOVIĆ, INES DIMINIĆ-LISICA, NIVES RADOŠEVIĆ QUADRANTI
Pregledni rad
 
BOLESNIK S ULKUSNOM BOLESTI (str.287-290) hrvatskipdf 83 KB
PATIENT WITH PEPTIC ULCER DISEASE (str.291-291)  
NIVES RADOŠEVIĆ QUADRANTI, INES DIMINIĆ-LISICA, NINA BAŠIĆ MARKOVIĆ, BRANISLAVA POPOVIĆ
Pregledni rad
 
PRISTUP BOLESNICIMA S KRVARENJEM IZ GASTROINTESTINALNOG SUSTAVA (str.293-304) hrvatskipdf 174 KB
APPROACH TO PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL BLEEDING (str.304-304)  
MARKO NIKOLIĆ, MIROSLAV HANŽEVAČKI, PETRA JURČIĆ, IVAN BUDIMIR, NEVEN LJUBIČIĆ
Pregledni rad
 
NEALKOHOLNA MASNA BOLEST JETRE (str.305-310) hrvatskipdf 104 KB
NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE (str.310-310)  
LEONARDO BUKMIR, HELENA SMOKROVIĆ, INES DIMINIĆ-LISICA, ALEKSANDAR LJUBOTINA, BRANKA POPOVIĆ
Pregledni rad
 
KOMUNIKACIJA I ZDRAVSTVENI ISHODI S OSVRTOM NA BOLESNIKE KOJI BOLUJU OD GASTROINTESTINALNIH BOLESTI (str.311-317) hrvatskipdf 121 KB
COMMUNICATION AND HEALTH OUTCOMES IN PATIENTS SUFFERING FROM GASTROINTESTINAL DISEASES (str.318-318)  
GORANKA PETRIČEK, VENIJA CEROVEČKI, ZLATA OŽVAČIĆ ADŽIĆ
Pregledni rad
 
KOLESTAZA I UPALA GUŠTERAČE U PRAKSI LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE (str.319-326) hrvatskipdf 134 KB
CHOLESTASIS AND INFLAMMATION OF THE PANCREAS IN FAMILY MEDICINE (str.326-326)  
BRANISLAVA POPOVIĆ, IVANA ŠUTIĆ, NATAŠA SKOČIBUŠIĆ, ALEKSANDAR LJUBOTINA, INES DIMINIĆ-LISICA, LEONARDO BUKMIR
Pregledni rad
 
HEPATOCELULARNI KARCINOM – NOVOSTI U DIJAGNOSTICI, PRAĆENJU I LIJEČENJU TE ULOGA LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE (str.327-331) hrvatskipdf 108 KB
HEPATOCELLULAR CARCINOMA – NEWS IN DIAGNOSIS, FOLLOW UP AND TREATMENT AND ROLE OF FAMILY PHYSICIAN (str.332-332)  
VALERIJA BRALIĆ LANG
Pregledni rad
 
KARCINOM ŽELUCA U PRAKSI LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE (str.333-337) hrvatskipdf 96 KB
GASTRIC CANCER IN THE PRACTICE OF FAMILY PHYSICIAN (str.338-338)  
KSENIJA KRANJČEVIĆ
Pregledni rad
 
ALATI PROBIRA MALNUTRICIJE STARIJIH U OBITELJSKOJ MEDICINI (str.339-345) hrvatskipdf 120 KB
MALNUTRITION SCREENING TOOLS FOR ELDERLY IN GENERAL PRACTICE (str.345-345)  
DAVORKA VRDOLJAK
Pregledni rad
 
PROBIR I PROCJENA NUTRITIVNOG STATUSA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U OBITELJSKOJ MEDICINI (str.347-356) hrvatskipdf 142 KB
SCREENING OF NUTRITIONAL STATUS AMONG ELDERLY PEOPLE AT FAMILY MEDICINE (str.356-356)  
MAJA RAČIĆ, NEDELJKA IVKOVIĆ, SREBRENKA KUSMUK
Pregledni rad
 
AKUTNI PANKREATITIS U PRAKSI LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE (str.357-363) hrvatskipdf 134 KB
ACUTE PANCREATITIS IN FAMILY PHYSICIAN PRACTICE (str.364-364)  
SENKA MARTINOVIĆ GALIJAŠEVIĆ
Pregledni rad
 
PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE KARCINOMA DEBELOG CRIJEVA (str.365-371) hrvatskipdf 116 KB
PREVENTION AND EARLY DETECTION OF COLORECTAL CANCER (str.371-371)  
BISERKA BERGMAN MARKOVIĆ
Pregledni rad
 
DOPRINOS OBITELJSKE MEDICINE PREVENCIJI I RANOM OTKRIVANJU RAKA DEBELOG CRIJEVA 40-GODIŠNJE ISKUSTVO OBITELJSKE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA OSIJEK (str.373-380) hrvatskipdf 118 KB
CONTRIBUTION OF FAMILY MEDICINE TO COLORECTAL CANCER PREVENTION AND EARLY DETECTION; FORTY-YEAR EXPERIENCE OF FAMILY MEDICINE DEPARTMENT, OSIJEK HEALTH CENTER (str.380-380)  
ZDRAVKO EBLING
Pregledni rad
 
TRANZIJENTNA ELASTOGRAFIJA - BUDUĆNOST DIJAGNOSTIKE OŠTEĆENJA JETRE ILI SAMO POKUŠAJ? (str.381-387) hrvatskipdf 471 KB
TRANSIENT ELASTOGRAPHY – FUTURE OF DIAGNOSIS OF LIVER LESIONS OR JUST AN ATTEMPT (str.388-388)  
TINA ZAVIDIĆ, ĐINO LOVRINIĆ
Ostalo
 
SUŽIVOT S BAKTERIJOM HELICOBACTER PYLORI U OBITELJSKOJ MEDICINI (str.389-394) hrvatskipdf 113 KB
ACCUSTOMING TO HELICOBACTER PYLORI BACTERIUM IN FAMILY PRACTICE (str.394-394)  
MARIJA VRCA BOTICA, INES ZELIĆ, IVA BOROVEČKI ŽUTI, IVA BOTICA, ANJA GAČINA, DIJANA HARALOVIĆ
Ostalo
 
KRONIČNE UPALNE BOLESTI CRIJEVA – SPECIFIČNI ASPEKTI SKRBI OBITELJSKOG LIJEČNIKA (str.395-399) hrvatskipdf 85 KB
CHRONIC INFLAMMATORY BOWEL DISEASES – SPECIFIC ASPECTS OF FAMILY PHYSICIAN CARE (str.399-399)  
NEVENKA VINTER-REPALUST
Ostalo
 
TUMORI JEDNJAKA U PRAKSI LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE (str.401-404) hrvatskipdf 78 KB
ESOPHAGEAL TUMORS IN FAMILY PHYSICIAN PRACTICE (str.404-404)  
VJEKOSLAVA AMERL ŠAKIĆ, INES BALINT
Ostalo
 
TUMORI GUŠTERAČE U PRAKSI LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE (str.405-408) hrvatskipdf 81 KB
TUMORS OF THE PANCREAS IN FAMILY PHYSICIAN PRACTICE (str.409-409)  
DRAGICA IVEZIĆ-LALIĆ
Ostalo
 
Posjeta: 46.109 *