hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,Vol. 41. No. 1 (81)
Datum izdavanja: listopada 2015.

Objavljen na Hrčku: 21. 3. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Filozofija, teologija i hermeneutika u službi egzistencijalne prakse. Temeljne crte Vlačićeva mišljenja (str.7-32) hrvatskipdf 309 KB
Philosophie, Theologie und Hermeneutik im Dienste der existentiellen Praxis. Die Grundzüge des Denkens des Flacius (str.7-32) njemačkipdf 309 KB
Ivan Kordić
Izvorni znanstveni članak
 
Tri hrvatska isusovca i razvoj botanike u 18. stoljeću (str.33-60) hrvatskipdf 324 KB
Three Croatian Jesuits and the Development of Botany in the Eighteenth Century (str.33-60) engleskipdf 324 KB
Mijo Korade
Izvorni znanstveni članak
 
Pojam Infiniti mysteria u Boškovićevim geometrijskim istraživanjima (str.61-90) hrvatskipdf 361 KB
The Concept of the Infiniti mysteria in Bošković’s Geometrical Investigations (str.61-90) engleskipdf 361 KB
Ivica Martinović
Izvorni znanstveni članak
 
Recepcija Nikolaja A. Berdjajeva u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća (str.91-170) hrvatskipdf 701 KB
The Reception of Nikolai A. Berdyaev in Croatia During the Twentieth Century (str.91-170) engleskipdf 701 KB
Ivan Čulo
Izvorni znanstveni članak
 
Bonifac Badrov o hrvatskim renesansnim filozofima godine 1959. (str.171-190) hrvatskipdf 290 KB
Bonifac Badrov on Croatian Renaissance philosophers in 1959 (str.171-190) engleskipdf 290 KB
Draženko Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
Bibliografija filozofskih priloga u časopisu Bulletin JAZU / HAZU (1914–1945) (str.193-235) hrvatskipdf 6 MB
Bibliography of philosophical articles in the journal Bulletin JAZU / HAZU (1914–1945) (str.193-235) engleskipdf 6 MB
Ivica Zvonar, Kristina Polak Bobić
Pregledni rad
 
Supek Krleži, Krleža Supeku: uz Otvoreno pismo Vijeća Instituta »Ruđer Bošković« Skupštini JAZU 26. veljače 1954. (str.237-260) hrvatskipdf 3 MB
Supek to Krleža, Krleža to Supek: After the Open Letter of the Council of the Ruđer Bošković Institute of 26 February 1954 (str.237-260) engleskipdf 3 MB
Ivica Martinović
Ostalo
 
Nauk Matije Vlačića Ilirika o iskonskom grijehu: filozofske pretpostavke i teološke implikacije. Luka Ilić, Milost, vjera i grijeh: Teologija Matije Vlačića Ilirika, Edicija Portreti, prevela s engleskoga Melanie Ivančević (Pula: Zavičajna naklada »Žakan Juri«, 2014), 145 pp. Naslov originala: The Understanding of Sin in the Theology of Matthias Flacius Illyricus. Usp. i članak »The Understanding of Sin in the Theology of Matthias Flacius«, Perichoresis 4/2 (2006), pp. 211–244, koji sadržava treće poglavlje magistarskog rada. (str.263-271) hrvatskipdf 173 KB
Draženko Tomić, Ivica Martinović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Još jedna monografija o Križevčaninu Franji Markoviću. Ivan Peklić, Život i djelo Franje Markovića (Zagreb – Križevci: Zavod za znanstveno-istraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima: 2014), 419 pp. (str.272-275) hrvatskipdf 141 KB
Ivana Skuhala Karasman
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijest kao »dobar, lijep i svet udes« u filozofiji Vanje Sutlića. Znanstveni skup Povijesno mišljenje u obzoru suvremene filozofije: U povodu 90. obljetnice rođenja Vanje Sutlića, Zagreb, Velika dvorana Matice hrvatske, 20. ožujka 2015. Organizator Odjel za filozofiju Matice hrvatske, organizacijski odbor: Damir Barbarić, Bojan Marotti i Žarko Paić. (str.276-280) hrvatskipdf 158 KB
Marito Mihovil Letica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dvadesetdrugi creski simpozij o Petriću i hrvatskoj filozofskoj baštini. Znanstveni skup S Petrićem u žarištu: Hrvatski filozofi u europskom kontekstu / With Petrić in Focus: Croatian Philosophers in the European Context, u sklopu 24. Dana Frane Petrića, Cres, 23–26. rujna 2015. Hrvoje Jurić i / and Ivica Martinović (ur. / eds), 24. Dani Frane Petrića / 24th Days of Frane Petrić (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2015), 200 pp. Uvod »S Petrićem u žarištu: Hrvatski filozofi u europskom kontekstu / With Petrić in Focus: Croatian Philosophers in the European Context«, pp. 15–18, program na pp. 33–37; dvojezični sažeci na pp. 109–146, adresar izlagača na pp. 155–156. (str.281-293) hrvatskipdf 219 KB
Natali Hrbud
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 6.932 *